Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trình khám phá cơ hội

Trình khám phá cơ hội là một công cụ dùng để khám phá nhu cầu của khách hàng để tìm ý tưởng về các sản phẩm mới. Để truy cập công cụ này, hãy đi tới Trình khám phá cơ hội hoặc điều hướng trong menu đến phần Tăng trưởng > Khám phá cơ hội sản phẩm.

Note: Trình khám phá cơ hội hiện chỉ có ở Hoa Kỳ và Đức, sau này sẽ được ra mắt rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong năm 2021 và 2022. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn chưa có quyền truy cập và quan tâm đến công cụ này. Tham khảo phần Câu hỏi thường gặp trên trang này để xác định xem bạn có cần yêu cầu quyền truy cập hoặc thiết lập Phân quyền người sử dụng hay không.

Trình khám phá cơ hội cho phép bạn tìm hiểu hành vi mua hàng và tìm kiếm của khách hàng trên Amazon để đánh giá xem có nhu cầu nào của khách hàng chưa được đáp ứng hay không và cơ hội để bạn đáp ứng nhu cầu đó bằng cách cung cấp các sản phẩm mới. Bạn có thể khám phá dữ liệu cập nhật và chính xác về nhu cầu của khách hàng và lựa chọn hiện tại trên Amazon. Nhu cầu và lựa chọn của khách hàng được gộp lại thành các ngách. Mỗi ngách có một tập hợp riêng bao gồm các đặc điểm, xác định tiềm năng kinh tế cho các sản phẩm mới trong ngách. Để tìm ngách mới của mình, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt xem nguyên tắc phân loại cửa hàng như cách khách hàng thực hiện. Dữ liệu tóm tắt có trong kết quả tìm kiếm sẽ giúp bạn so sánh các ngách liên quan với nhiều quy mô khác nhau. Mỗi ngách có một trang thông tin chi tiết, nơi bạn có thể xem các thẻ dữ liệu bổ sung bao gồm các sản phẩm hiện tại, những cụm từ tìm kiếm hàng đầu và số liệu thống kê về tiềm năng ra mắt sản phẩm mới.

Ngách là gì?

Ngách là một tập hợp các cụm từ tìm kiếm của khách hàng và sản phẩm thể hiện nhu cầu của khách hàng. Khách hàng thể hiện nhu cầu mua hàng khi họ nhập cụm từ tìm kiếm trên cửa hàng. Amazon kết hợp các cụm từ tìm kiếm này thành các tập hợp dựa trên các sản phẩm mà khách hàng xem hoặc mua. Cụm từ tìm kiếm và sản phẩm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng và có thể thuộc nhiều ngách khác nhau.

Dữ liệu ngách được xây dựng như thế nào?

Ngách bao gồm các cụm từ tìm kiếm của khách hàng trên Amazon và các sản phẩm liên quan hàng đầu được nhấp hoặc được mua. Số lượng cụm từ tìm kiếm hiển thị hiện được giới hạn dựa trên những cụm từ tìm kiếm có số lượng tìm kiếm lớn nhất. Tương tự như vậy, các sản phẩm trong một ngách cũng bị giới hạn cho những sản phẩm nhận được phần lớn lượt nhấp chuột và mua hàng từ các cụm từ tìm kiếm hiển thị.

Hãy sử dụng bảng thuật ngữ sau đây để hiểu rõ hơn về dữ liệu bạn thấy được trong Trình khám phá cơ hội:

Trang kết quả tìm kiếm: Trang kết quả sau khi tìm kiếm, duyệt tìm hoặc lọc theo ngách. Trang kết quả hiển thị chỉ số tóm tắt cho mỗi ngách trả về.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Nhu cầu của khách hàng Các sản phẩm tương tự đáp ứng nhu cầu của khách hàng được gọi là “ngách”. Tên của ngách được xác định là cụm từ tìm kiếm có xếp hạng hàng đầu, theo số lượng tìm kiếm. Máy hút bụi không dây Shark
Cụm từ tìm kiếm hàng đầu Các cụm từ tìm kiếm bổ sung mà khách hàng đã nhập vào cho nhu cầu của khách hàng của ngách này.

Kẹo dẻo Elderberry

Elderberry cho người lớn

Elderberry 1000 mg

Số lượng tìm kiếm (360 ngày qua) Tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm bất kỳ của ngách này trên Amazon trong vòng 360 ngày qua. 3.600
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (360 ngày qua) Là sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm trong năm qua (0-360 ngày) so với số lượng của năm trước (360-720 ngày), đối với tất cả các cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong ngách này. 321,98%
Số lượng tìm kiếm (90 ngày qua) Tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm bất kỳ của ngách này trên Amazon trong vòng 90 ngày qua. 3.600
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (90 ngày qua) Là sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm trong quý qua (0-90 ngày) so với số lượng của 90 ngày trước đó (90-180 ngày), đối với tất cả các cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong ngách này. 321%
Số đơn vị đã bán (90 ngày qua) Số đơn vị bán được khi khách hàng mua sản phẩm sau khi nhập một trong các cụm từ tìm kiếm của ngách này. 1.500-1.999
Tổng số sản phẩm Số lượng sản phẩm trong ngách này. Ngách sẽ bao gồm tất cả sản phẩm có số lượt nhấp vào nhiều nhất trong ngách, thể hiện cho phần lớn tỷ lệ nhấp chuột tích lũy. 12

Giá trung bình

(90 ngày qua)

Giá bán trung bình của tất cả sản phẩm có trong ngách này trong 90 ngày qua. $1,23

Thẻ Chi tiết ngách, Sản phẩm: Thẻ này cung cấp thông tin chi tiết theo ASIN về các sản phẩm có trong ngách.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Tên ASIN gốc Tiêu đề sản phẩm (của ASIN gốc). Đây là liên kết có thể nhấp vào để đưa bạn đến trang thông tin chi tiết của ASIN. Vitamin dẻo dành cho nữ
Thương hiệu Tên thương hiệu của sản phẩm. Amazon
Danh mục Đường dẫn đến sản phẩm trong cây phân cấp duyệt tìm của Amazon, tối đa 3 cấp chi tiết. Cấp chi tiết tối đa thay đổi theo danh mục. Vitamin & Thực phẩm bổ sung/Thực phẩm thảo dược bổ sung/Elderberry
Ngày ra mắt Ngày ưu đãi có thể mua đầu tiền của ASIN có sẵn trên Amazon. 2021-01-01
Số lượt nhấp Tổng số lượt nhấp vào sản phẩm này, sau khi khách hàng nhìn thấy sản phẩm từ trang kết quả của bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào trong ngách này. 249.123
Tỷ lệ nhấp chuột (90 ngày qua) Số lượt nhấp vào sản phẩm này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượt nhấp chuột của mỗi sản phẩm xuất hiện trong ngách này. 1,10%

Giá bán trung bình

(90 ngày qua)

Giá bán trung bình của tất cả sản phẩm có trong ngách này trong 90 ngày qua. $1,23
Tổng số đánh giá Tổng số đánh giá sản phẩm, tính đến thời điểm lập báo cáo tóm tắt mới nhất. Chỉ số này hiện chỉ tính các đánh giá mà khách hàng cung cấp văn bản phản hồi về sản phẩm. 12
Điểm đánh giá trung bình của khách hàng Xếp hạng theo sao trung bình mà khách hàng đã đưa ra cho sản phẩm trong một đánh giá. Chỉ số này hiện chỉ tính các đánh giá mà khách hàng cung cấp văn bản phản hồi về sản phẩm. 4,3
BSR trung bình Xếp hạng người bán tốt nhất của sản phẩm này, trong danh mục phụ cụ thể của sản phẩm này trên Amazon.
Note: Các sản phẩm trong ngách này có thể thuộc các danh mục phụ khác.
12
Số lượng người bán và nhà cung cấp trung bình (90 ngày qua)

Số lượng ưu đãi trung bình có thể mua được của sản phẩm này trong 90 ngày qua, từ cả người bán bên thứ ba và nhà cung cấp chính hãng.

Note: Ưu đãi từ gian hàng Amazon bán lẻ sẽ được tính là một ưu đãi duy nhất, bất kể sản phẩm có thể có nguồn gốc từ bao nhiêu nhà cung cấp.
4,3

Thẻ Chi tiết ngách, Cụm từ tìm kiếm: Thẻ này cung cấp thông tin chi tiết theo cụm từ tìm kiếm về các cụm từ tìm kiếm có trong ngách.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Cụm từ tìm kiếm Tên cụm từ tìm kiếm mà khách hàng đã nhập khi họ định mua sản phẩm trong ngách này. Dây xích chó
Số lượng tìm kiếm (90 ngày qua) Tổng số lượt tìm kiếm mà khách hàng đã nhập cụm từ tìm kiếm cụ thể này trên Amazon trong 90 ngày qua. 503.512
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (quý này so với quý trước) Sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm từ thời gian này trong quý vừa qua (90-0 ngày) so với số lượng của quý trước đó (180-90 ngày trước). 321,54%
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (năm này so với năm trước) Sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm từ thời gian này trong quý vừa qua (90-0 ngày) so với số lượng của quý đó vào năm trước đó (360-450 ngày trước). 321,54%
Tỷ lệ nhấp chuột (90 ngày qua) Số lượt nhấp vào sản phẩm từ những khách hàng đã nhập cụm từ tìm kiếm này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượt nhấp chuột từ những khách hàng đã nhập mọi cụm từ tìm kiếm trong ngách này. 10,01%
Tỷ lệ chuyển đổi tìm kiếm (90 ngày qua) Số lượng giao dịch mua hàng của bất kỳ sản phẩm nào trong ngách này, sau khi khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này và nhấp vào sản phẩm, chia cho tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này. Áp dụng cho 90 ngày qua. 10,01%
3 sản phẩm có số lượt nhấp hàng đầu 3 sản phẩm hàng đầu tính theo tỷ lệ khách hàng nhấp chuột sau khi nhập cụm từ tìm kiếm này. Đây là mỗi liên kết có thể nhấp vào để đưa bạn đến trang thông tin chi tiết của ASIN.

B07W8KHTGL

B08Y73HJF4

B07MJL8NXR

Thẻ Chi tiết ngách, Thông tin chuyên sâu: Thẻ này cung cấp số liệu thống kê theo ngách để giúp bạn đánh giá tiềm năng ra mắt các sản phẩm mới.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Số lượng sản phẩm Số lượng sản phẩm trong ngách này. Ngách sẽ bao gồm tất cả sản phẩm có số lượt nhấp vào nhiều nhất trong ngách, thể hiện cho phần lớn tỷ lệ nhấp chuột tích lũy. 105
% sản phẩm sử dụng quảng cáo Sản phẩm được Amazon tài trợ Sản phẩm sử dụng quảng cáo Sản phẩm được Amazon tài trợ được định nghĩa là sản phẩm hiển thị trong ngách này, có ít nhất 1 lượt xem trang được phân bổ cho người bán trong 90 ngày qua. 87,55%
% Prime Sản phẩm Prime được định nghĩa là các sản phẩm đủ điều kiện Prime cho ít nhất một nửa lượt xem trang của khách hàng trong 90 ngày qua. 93,04%
Tỷ lệ nhấp chuột của 5 sản phẩm hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 5 sản phẩm hàng đầu trong ngách. 35,38%
Tỷ lệ nhấp chuột của 20 sản phẩm hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 20 sản phẩm hàng đầu trong ngách. 64,39%
Xếp hạng người bán trung bình tốt nhất Tỷ lệ BSR trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 3.605,1
Số lượng đánh giá trung bình Số lượng đánh giá trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 3.684
Số lượng thương hiệu Số lượng thương hiệu cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 1.128
Tỷ lệ nhấp chuột của 5 thương hiệu hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 5 thương hiệu hàng đầu trong ngách. 57,43%
Tỷ lệ nhấp chuột của 20 thương hiệu hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 20 thương hiệu hàng đầu trong ngách. 90,72%
Tuổi trung bình của thương hiệu trong ngách Tuổi của thương hiệu trong ngách được định nghĩa là tuổi sản phẩm của ASIN có thương hiệu đầu tiên trong một ngách nhất định và thuộc một thương hiệu nhất định. 4,2 năm
Số lượng đối tác bán hàng

Số lượng ưu đãi trung bình có thể mua trên ASIN trong ngách từ cả người bán bên thứ ba và nhà cung cấp chính hãng (nghĩa là dữ liệu trung bình của thông tin tóm tắt nhanh hàng ngày theo độ sâu ưu đãi) trong khoảng thời gian 90 ngày.

Note: Ưu đãi từ gian hàng Amazon bán lẻ sẽ được tính là một ưu đãi, bất kể sản phẩm có nguồn gốc bán lẻ từ bao nhiêu nhà cung cấp.
128,9
Tuổi của đối tác bán hàng trung bình trong ngách Tuổi của người bán trong ngách được định nghĩa là tuổi sản phẩm của ASIN đầu tiên trong một ngách nhất định và thuộc một thương hiệu nhất định. 3,6 năm
Số lượng sản phẩm mới ra mắt (90 ngày qua) Số lượng ASIN trong ngách có tuổi sản phẩm <90 ngày. 2
Số lần ra mắt thành công (90 ngày qua) Số lần ra mắt mới (trong 90 ngày qua) với doanh thu hàng năm >$50.000 trong 30 ngày qua. 2
Số lượng sản phẩm mới ra mắt (360 ngày qua) Số lượng ASIN trong ngách có tuổi sản phẩm <360 ngày. 15
Số lần ra mắt thành công (360 ngày qua) Số lần ra mắt mới (trong 360 ngày qua) với doanh thu hàng năm >$50.000 trong 30 ngày qua. 15
Xếp hạng đánh giá trung bình Xếp hạng đánh giá trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 4,5
Tỷ lệ hết hàng trung bình Tỷ lệ hết hàng trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách. 8,02%
Chất lượng trung bình của sản phẩm đăng tải Điểm chất lượng trung bình của thông tin đăng tải cho tất cả sản phẩm trong ngách. 95/100

Câu hỏi thường gặp:

Tôi có thể yêu cầu bổ sung thêm các chỉ số khác bằng cách nào?

Trên trang Chi tiết ngách bất kỳ, hãy nhấp vào liên kết Yêu cầu chỉ số ở phía trên bên phải của trang. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cơ bản và gửi biểu mẫu. Bạn có thể yêu cầu các chỉ số có thể áp dụng cho bất kỳ phần nào trong trải nghiệm Trình khám phá cơ hội và không chỉ giới hạn ở trang thông tin chi tiết bạn đang xem.

Tôi có thể cung cấp phản hồi bằng cách nào?

Trên trang Chi tiết ngách bất kỳ, hãy nhấp vào liên kết Cung cấp phản hồi ở phía trên bên phải của trang. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp phản hồi về ngách bạn đang xem và mức độ hài lòng tổng thể của bạn với ngách. Phản hồi này rất có giá trị và sẽ được Amazon sử dụng để liên tục cải thiện tính hữu ích tổng thể của ngách.

Có vẻ như tài khoản của tôi có quyền truy cập, nhưng chỉ dành cho người dùng chính. Tôi có thể cấp quyền truy cập cho những người dùng khác bằng cách nào?

Theo mặc định, Trình khám phá cơ hội chỉ được cung cấp cho người dùng chính trong mỗi tài khoản. Để cấp quyền, hãy điều hướng đến Cài đặt > Phân quyền người sử dụng chung và cung cấp quyền truy cập Xem cho “Cơ hội mua sản phẩm mới”.

Note: Nếu người dùng của bạn chưa phải là người dùng chung, trước tiên hãy điều hướng đến Cài đặt > Phân quyền người sử dụng và chọn “Thêm vào tài khoản chung”.

Tôi là người dùng chính và tôi không thấy tính năng này. Tôi có thể yêu cầu quyền truy cập bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ triển khai công cụ Trình khám phá cơ hội cho nhiều người bán hơn trong tương lai. Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập sớm, hãy liên hệ với chúng tôi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates