Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trình khám phá cơ hội

Trình khám phá cơ hội là một công cụ dùng để khám phá nhu cầu của khách hàng để tìm ý tưởng về các sản phẩm mới. Để truy cập công cụ này, hãy đi tới Trình khám phá cơ hội hoặc điều hướng trong menu đến phần Tăng trưởng > Khám phá cơ hội sản phẩm.

Note: Trình khám phá cơ hội hiện chỉ khả dụng cho Người bán chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ và Đức, sau này sẽ được ra mắt rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong năm 2022. Nếu bạn là Người bán chuyên nghiệp nhưng chưa hiểu về Trình khám phá cơ hội, hãy tham khảo mục Câu hỏi thường gặp trên trang này.

Trình khám phá cơ hội cho phép bạn tìm hiểu hành vi mua hàng và tìm kiếm của khách hàng trên Amazon để đánh giá xem có nhu cầu nào của khách hàng chưa được đáp ứng hay không và cơ hội để bạn đáp ứng nhu cầu đó bằng cách cung cấp các sản phẩm mới. Bạn có thể khám phá dữ liệu cập nhật và chính xác về nhu cầu của khách hàng và lựa chọn hiện tại trên Amazon. Nhu cầu và lựa chọn của khách hàng được gộp lại thành các ngách. Mỗi ngách có một tập hợp riêng bao gồm các đặc điểm, xác định tiềm năng kinh tế cho các sản phẩm mới trong ngách. Để tìm ngách mới của mình, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt xem nguyên tắc phân loại cửa hàng như cách khách hàng thực hiện. Dữ liệu tóm tắt có trong kết quả tìm kiếm sẽ giúp bạn so sánh các ngách liên quan với nhiều quy mô khác nhau. Mỗi ngách có một trang thông tin chi tiết, cho phép bạn xem thẻ dữ liệu bổ sung bao gồm các sản phẩm hàng đầu, những cụm từ tìm kiếm hàng đầu, thông tin chi tiết và các xu hướng.

Ngách là gì?

Khách hàng thể hiện nhu cầu mua hàng khi họ nhập cụm từ tìm kiếm trên cửa hàng. Ngách là một tập hợp các cụm từ do khách hàng tìm kiếm, phản ánh nhu cầu của họ và các sản phẩm hàng đầu có 80% lượt nhấp tích luỹ từ các cụm từ tìm kiếm đó. Cụm từ tìm kiếm và sản phẩm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng và có thể thuộc nhiều ngách khác nhau.

Dữ liệu ngách được xây dựng như thế nào?

Ngách bao gồm các cụm từ tìm kiếm của khách hàng trên Amazon và các sản phẩm liên quan hàng đầu được nhấp hoặc được mua. Các sản phẩm hàng đầu có trong ngách thu về tổng cộng 80% lượt nhấp chuột sau khi khách hàng nhập bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào thuộc ngách. Số lượng cụm từ tìm kiếm được hiển thị hiện được giới hạn dựa trên những cụm từ tìm kiếm có khối lượng tìm kiếm lớn nhất. Tương tự như vậy, các sản phẩm trong một ngách cũng bị giới hạn cho những sản phẩm nhận được phần lớn lượt nhấp chuột và mua hàng từ các cụm từ tìm kiếm hiển thị.

Hãy sử dụng bảng thuật ngữ sau đây để hiểu rõ hơn về dữ liệu bạn thấy được trong Trình khám phá cơ hội:

Trang kết quả tìm kiếm: Trang kết quả sau khi tìm kiếm, duyệt tìm hoặc lọc theo ngách, trang kết quả hiển thị chỉ số tóm tắt cho mỗi ngách trả về.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Nhu cầu của khách hàng Các sản phẩm tương tự đáp ứng nhu cầu của khách hàng được gọi là “ngách”. Tên của ngách được xác định là cụm từ tìm kiếm có xếp hạng hàng đầu, theo số lượng tìm kiếm. Máy hút bụi không dây Shark
Cụm từ tìm kiếm hàng đầu Các cụm từ tìm kiếm bổ sung mà khách hàng đã nhập vào cho nhu cầu của khách hàng của ngách này. Kẹo dẻo vị quả cơm cháy, Quả cơm cháy cho người lớn, 1000 mg quả cơm cháy
Điểm tiềm năng doanh số Điểm tiềm năng doanh số dao động từ 1 đến 10 và 10 là điểm số cao nhất. Con số này cho biết doanh số tiềm năng tương đối của một sản phẩm mới trong ngách này so với ngách khác thuộc cùng một danh mục sản phẩm. và được tính dựa trên dữ liệu lịch sử từ doanh số sản phẩm, khối lượng tìm kiếm của khách hàng, tính thời vụ và các tín hiệu đầu vào khác. 9/10
Số lượng tìm kiếm (360 ngày qua) Tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm bất kỳ của ngách này trên Amazon trong vòng 360 ngày qua. 3.600
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (360 ngày qua) Là sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm trong năm qua (0-360 ngày) so với số lượng của năm trước (360-720 ngày), đối với tất cả các cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong ngách này. 321,98%
Số lượng tìm kiếm (90 ngày qua) Tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm bất kỳ của ngách này trên Amazon trong vòng 90 ngày qua. 3.600
Tốc độ tăng trưởng về số lượng tìm kiếm (90 ngày qua) Là sự thay đổi theo tỷ lệ phần trăm về số lượng cụm từ tìm kiếm trong quý qua (0-90 ngày) so với số lượng của 90 ngày trước đó (90-180 ngày), đối với tất cả các cụm từ tìm kiếm xuất hiện trong ngách này. 321%
Số đơn vị đã bán (90 ngày qua) Số đơn vị bán được khi khách hàng mua sản phẩm sau khi nhập một trong các cụm từ tìm kiếm của ngách này. 1.500-1.999
# sản phẩm có lượt nhấp chuột nhiều nhất Ngách bao gồm các sản phẩm hàng đầu đã nhận được tổng cộng 80% lượt nhấp chuột sau khi khách hàng nhập bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào thuộc ngách. 12
Giá trung bình Giá bán trung bình của tất cả sản phẩm có trong ngách này trong 90 ngày qua. $1,23

Thẻ Chi tiết ngách, Sản phẩm: Thẻ này cung cấp thông tin chi tiết theo ASIN về các sản phẩm có trong ngách. Điều hướng đến trang này bằng cách nhấp vào Nhu cầu của khách hàng.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Tên ASIN Tiêu đề sản phẩm (của ASIN). Đây là liên kết có thể nhấp vào để đưa bạn đến trang thông tin chi tiết của ASIN. Vitamin dẻo dành cho nữ
Thương hiệu Tên thương hiệu của sản phẩm. Amazon
Danh mục Đường dẫn đến sản phẩm trong cây phân cấp duyệt tìm của Amazon, tối đa 3 cấp chi tiết. Cấp chi tiết tối đa thay đổi theo danh mục. Vitamin & Thực phẩm bổ sung/Thực phẩm thảo dược bổ sung/Elderberry
Ngày ra mắt Ngày ưu đãi có thể mua đầu tiên của ASIN có sẵn trên Amazon. 2021-01-01
Số lượt nhấp Tổng số lượt nhấp vào sản phẩm này, sau khi khách hàng nhìn thấy sản phẩm từ trang kết quả của bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào trong ngách này. 249.123
Tỷ lệ chia sẻ (360 ngày qua) Số lượt nhấp vào sản phẩm này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượt nhấp chuột của mỗi sản phẩm xuất hiện trong ngách này. 1,10%
Giá bán trung bình (360 ngày qua) Giá bán trung bình của tất cả sản phẩm có trong ngách này trong 360 ngày qua. $1,23
Tổng số đánh giá Tổng số đánh giá sản phẩm, tính đến thời điểm lập báo cáo tóm tắt mới nhất. Chỉ số này hiện chỉ bao gồm các đánh giá mà khách hàng cung cấp nội dung phản hồi về sản phẩm. 12
Điểm đánh giá trung bình của khách hàng Xếp hạng theo sao trung bình mà khách hàng đã đưa ra cho sản phẩm trong một đánh giá. Chỉ số này hiện chỉ bao gồm các đánh giá mà khách hàng cung cấp nội dung phản hồi về sản phẩm. 4,3
BSR trung bình Xếp hạng người bán tốt nhất của sản phẩm này, trong danh mục phụ cụ thể của sản phẩm này trên Amazon.
Note: Các sản phẩm trong ngách này có thể thuộc các danh mục phụ khác.
12
Số lượng người bán và nhà cung cấp trung bình (360 ngày qua) Số lượng ưu đãi trung bình có thể mua được của sản phẩm này trong 90 ngày qua, từ cả người bán bên thứ ba và nhà cung cấp chính hãng.
Note: Ưu đãi từ gian hàng Amazon bán lẻ sẽ được tính là một ưu đãi duy nhất, bất kể sản phẩm có thể có nguồn gốc từ bao nhiêu nhà cung cấp.
4,3

Thẻ Chi tiết ngách, Cụm từ tìm kiếm: Thẻ này cung cấp thông tin chi tiết theo cụm từ tìm kiếm về các cụm từ tìm kiếm có trong ngách.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Cụm từ tìm kiếm Tên cụm từ tìm kiếm mà khách hàng đã nhập khi họ định mua sản phẩm trong ngách này. Dây xích chó
Số lượng tìm kiếm (360 ngày qua) Tổng số lượt tìm kiếm mà khách hàng đã nhập cụm từ tìm kiếm cụ thể này trên Amazon trong 360 ngày qua. 503.512
Tỷ lệ tăng trưởng khối lượng tìm kiếm (so với quý trước) Sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong khối lượng tìm kiếm của quý vừa qua (0-90 ngày), so với quý trước (90-180 ngày trước). 321,54%
Tỷ lệ tăng trưởng khối lượng tìm kiếm (so với cùng kỳ năm trước) Sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong khối lượng tìm kiếm của quý vừa qua (0-90 ngày), so với quý này năm ngoái (360-450 ngày trước). 321,54%
Tỷ lệ chia sẻ (360 ngày qua) Số lượt nhấp vào sản phẩm từ những khách hàng đã nhập cụm từ tìm kiếm này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số lượt nhấp chuột từ những khách hàng đã nhập mọi cụm từ tìm kiếm trong ngách này. 10,01%
Tỷ lệ chuyển đổi tìm kiếm (360 ngày qua) Số lượng giao dịch mua hàng của bất kỳ sản phẩm nào trong ngách này, sau khi khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này và nhấp vào sản phẩm, chia cho tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này. 10,01%
3 sản phẩm có số lượt nhấp hàng đầu 3 sản phẩm hàng đầu tính theo tỷ lệ khách hàng nhấp chuột sau khi nhập cụm từ tìm kiếm này. Đây là mỗi liên kết có thể nhấp vào để đưa bạn đến trang thông tin chi tiết của ASIN. B07W8KHTGL, B08Y73HJF4, B07MJL8NXR

Thẻ Chi tiết ngách, Thông tin chuyên sâu: Thẻ này cung cấp số liệu thống kê theo ngách để giúp bạn đánh giá tiềm năng ra mắt các sản phẩm mới. Theo định nghĩa của Ngách, tất cả số liệu thống kê chỉ đề cập đến sản phẩm hàng đầu thu về tổng cộng 80% lượt nhấp sau khi khách hàng nhập bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào thuộc ngách.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Số lượng sản phẩm Số lượng sản phẩm hàng đầu đã thu về tổng cộng 80% lượt nhấp chuột sau khi khách hàng nhập bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào thuộc ngách. 105
% sản phẩm sử dụng quảng cáo Sản phẩm được Amazon tài trợ Các sản phẩm thu về phần lớn lượt nhấp chuột từ Sản phẩm được Amazon tài trợ. 87,55%
% Prime Các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình Prime cho ít nhất một nửa lượt xem trang của khách hàng. 93,04%
5 sản phẩm có Tỷ lệ nhấp chuột cao nhất (360 ngày qua) Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 20 sản phẩm hàng đầu trong ngách. 35,38%
20 sản phẩm có Tỷ lệ nhấp chuột cao nhất (360 ngày qua) Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 20 sản phẩm hàng đầu trong ngách. 64,39%
Xếp hạng người bán trung bình tốt nhất Tỷ lệ BSR trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 3.605,1
Số lượng đánh giá trung bình Số lượng đánh giá trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 3.684
Số lượng thương hiệu Số lượng thương hiệu cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 1.128
Tỷ lệ nhấp chuột của 5 thương hiệu hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 5 thương hiệu hàng đầu trong ngách. 57,43%
Tỷ lệ nhấp chuột của 20 thương hiệu hàng đầu Tỷ lệ nhấp chuột kết hợp theo 20 thương hiệu hàng đầu trong ngách. 90,72%
Tuổi trung bình của thương hiệu trong ngách (360 ngày qua) Tuổi của thương hiệu trong ngách được định nghĩa là tuổi sản phẩm của ASIN có thương hiệu đầu tiên trong một ngách nhất định và thuộc một thương hiệu nhất định. 4,2 năm
Số lượng đối tác bán hàng (360 ngày qua) Số lượng ưu đãi trung bình có thể mua trên ASIN trong ngách từ cả người bán bên thứ ba và nhà cung cấp chính hãng (nghĩa là dữ liệu trung bình của thông tin tóm tắt nhanh hàng ngày theo độ sâu ưu đãi) trong 360 ngày qua.
Note: Ưu đãi từ gian hàng Amazon bán lẻ sẽ được tính là một ưu đãi, bất kể sản phẩm có nguồn gốc bán lẻ từ bao nhiêu nhà cung cấp.
128,9
Tuổi của đối tác bán hàng trung bình trong ngách Tuổi của người bán trong ngách được định nghĩa là tuổi sản phẩm của ASIN đầu tiên trong một ngách nhất định và thuộc một thương hiệu nhất định. 3,6 năm
Số lượng sản phẩm mới ra mắt (180 ngày qua) Số lượng ASIN trong ngách (80% tỷ lệ nhấp chuột hàng đầu), trong đó tuổi sản phẩm < 180 ngày. 2
Số lần ra mắt thành công (180 ngày qua) Số lần ra mắt mới (trong 180 ngày qua) với doanh thu hàng năm > $50.000 trong 30 ngày qua. 2
Số lượng sản phẩm mới ra mắt (360 ngày qua) Số lượng ASIN trong ngách (80% tỷ lệ nhấp chuột hàng đầu), trong đó tuổi sản phẩm < 360 ngày. 15
Số lần ra mắt thành công (360 ngày qua) Số lần ra mắt mới (trong 360 ngày qua) với doanh thu hàng năm >$50.000 trong 30 ngày qua. 15
Xếp hạng đánh giá trung bình Xếp hạng đánh giá trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách tại thời điểm lập báo cáo tóm tắt. 4,5
Tỷ lệ hết hàng trung bình (360 ngày qua) Tỷ lệ hết hàng trung bình cho tất cả sản phẩm trong ngách. 8,02%
Chất lượng trung bình của sản phẩm đăng tải Điểm chất lượng trung bình của thông tin đăng tải cho tất cả sản phẩm trong ngách. 95 / 100

Chi tiết ngách, Thẻ xu hướng: Thẻ xu hướng cho phép người bán lập sơ đồ dữ liệu theo chuỗi thời gian trong tối đa 360 ngày trở lại với tối đa 2 KPI tại một thời điểm.

Thuật ngữ Định nghĩa Ví dụ
Khối lượng tìm kiếm Tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm bất kỳ của ngách này trên Amazon trong vòng 7 ngày qua. 3.553
Số lượng sản phẩm Số lượng sản phẩm hàng đầu đã thu về tổng cộng 80% lượt nhấp chuột sau khi khách hàng nhập bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào thuộc ngách. 44
Giá trung bình Giá bán trung bình của tất cả sản phẩm có trong ngách này trong 7 ngày qua. $22,46
Tỷ lệ chuyển đổi lượt tìm kiếm Số lượng giao dịch mua hàng của bất kỳ sản phẩm nào trong ngách này, sau khi khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này và nhấp vào sản phẩm, chia cho tổng số lần khách hàng nhập cụm từ tìm kiếm này. Áp dụng cho 7 ngày qua. 8,47%
Số lượng đối tác bán hàng

Số lượng ưu đãi trung bình có thể mua trên ASIN trong ngách từ cả người bán bên thứ ba và nhà cung cấp chính hãng (nghĩa là dữ liệu trung bình của thông tin tóm tắt nhanh hàng ngày theo độ sâu ưu đãi) trong 7 ngày qua.

Note: Ưu đãi từ gian hàng Amazon bán lẻ sẽ được tính là một ưu đãi, bất kể sản phẩm có nguồn gốc bán lẻ từ bao nhiêu nhà cung cấp.

2

Thẻ xu hướng bao gồm hai phần - Bộ chọn chỉ số và Biểu đồ.

  • Bộ chọn chỉ số cho phép bạn chọn tối đa 2 chỉ số để lập biểu đồ. Chỉ số bạn đã chọn sẽ được đánh dấu màu xanh dương và cam. Bạn được chọn tối đa 5 chỉ số trong bộ chọn để dễ dàng chuyển đổi giữa các lựa chọn. Nếu bạn có dưới 5 chỉ số hiển thị trong Bộ chọn chỉ số, hãy nhấp vào “Thêm chỉ số”. Nếu bạn không thấy biểu tượng “Thêm chỉ số”, hãy nhấp vào “X” trên bất kỳ chỉ số nào để loại bỏ nó khỏi Bộ chọn của bạn và chọn các chỉ số khác.
  • Biểu đồ thể hiện dữ liệu chuỗi thời gian cho mỗi chỉ số đã chọn từ Bộ chọn chỉ số. Màu của các dòng biểu đồ sẽ tương ứng với màu đã đánh dấu trong Bộ chọn chỉ số. Bạn có thể phân tích thông tin bằng cách di chuột qua các dòng biểu đồ. Mỗi điểm dữ liệu trong biểu đồ tương ứng với dữ liệu được tổng hợp trong 7 ngày trước ngày được biểu thị trong điểm dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp:

Tần suất làm mới dữ liệu là bao nhiêu?

Nhánh mới được tạo ra vào đầu mỗi tháng. Các chỉ số được làm mới vào đầu tuần.

Tôi có thể yêu cầu bổ sung thêm các chỉ số khác bằng cách nào?

Trên trang Chi tiết ngách bất kỳ, hãy nhấp vào liên kết Yêu cầu chỉ số ở phía trên bên phải của trang. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cơ bản và gửi biểu mẫu. Bạn có thể yêu cầu các chỉ số có thể áp dụng cho bất kỳ phần nào trong trải nghiệm Trình khám phá cơ hội và không chỉ giới hạn ở trang thông tin chi tiết bạn đang xem.

Tôi có thể cung cấp phản hồi bằng cách nào?

Trên bất kỳ trang Chi tiết ngách nào, hãy nhấp vào liên kết “Ngách này có hữu ích không?” bên cạnh tên ngách. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp phản hồi về ngách bạn đang xem và mức độ hài lòng tổng thể của bạn với ngách. Phản hồi này rất có giá trị và sẽ được Amazon sử dụng để liên tục cải thiện tính hữu ích tổng thể của ngách.

Có vẻ như tài khoản của tôi có quyền truy cập, nhưng chỉ dành cho người dùng chính. Tôi có thể cấp quyền truy cập cho những người dùng khác bằng cách nào?

Theo mặc định, Trình khám phá cơ hội chỉ được cung cấp cho người dùng chính trong mỗi tài khoản. Để cấp quyền, hãy điều hướng đến Cài đặt > Quản lý quyền chung và cấp quyền truy cập Xem cho “Cơ hội mua sản phẩm mới”.

Note: Nếu người dùng của bạn chưa phải là người dùng chung, trước tiên hãy điều hướng đến Cài đặt > Phân quyền người sử dụng và chọn “Thêm vào tài khoản chung”.

Tôi là người dùng chính và tôi gặp phải lỗi không có quyền truy cập.

Trình khám phá cơ hội khả dụng cho Người bán chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Nếu bạn đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết, hãy xác nhận bạn là người dùng đã đăng ký tài khoản trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng. Nếu bạn không phải là Người bán chuyên nghiệp, hãy xem So sánh kế hoạch bán hàng. Nếu bạn nâng cấp lên tài khoản Chuyên nghiệp, hãy đợi 24 giờ để có quyền truy cập vào Trình khám phá cơ hội.

Tôi không bị lỗi nhưng khi truy cập chỉ thấy trang trống. Giờ tôi làm gì được?

Một số người dùng có quyền xem Trình khám phá cơ hội sẽ truy cập phải trang trống trong lần đầu tiên vào Trình khám phá cơ hội. Chúng tôi đã xác định được sự cố này là do cài đặt trình duyệt người dùng cuối. Xóa cookie hoặc cập nhật trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates