Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Amazon Handmade: Các chính sách và yêu cầu về đăng tải danh mục

Để được đăng tải trên Amazon Handmade, sản phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về tính trạng đủ điều kiện được mô tả trong Yêu cầu về tình trạng đủ điều kiện đối với sản phẩm tham gia chương trình Amazon Handmade và các tiêu chuẩn Tiêu đề, Hình ảnhTùy chỉnh cho các sản phẩm thủ công. Tất cả thông tin đăng tải hàng thủ công phải tuân thủ các chính sách và yêu cầu về thông tin đăng tải cụ thể về danh mục sau đây:

Bên cạnh các chính sách và yêu cầu cụ thể về danh mục này, tất cả các sản phẩm được đăng tải trong Amazon Handmade cũng phải tuân thủ các chính sách bán hàng và thông tin đăng tải của Amazon, bao gồm:

Ngoài các chính sách hiện có, các thực hành sau không được phép trên Amazon Handmade:

 • Thuê bên khác sản xuất sản phẩm
 • Bán sản phẩm bỏ qua khâu vận chuyển
 • Bán lại sản phẩm của bên thứ ba
 • Các mục hàng sau đây không được phép bán tại cửa hàng Amazon Handmade:
  • Các sản phẩm kỹ thuật số hoặc sản phẩm có thể tải về
  • Thực phẩm hoặc các sản phẩm ăn được khác
  • Thiết bị điện tử
  • Thực vật sống, trừ “cây không khí” có thể kèm theo chậu hoặc bình trồng cây thủ công
 • Không được phép bán nguyên liệu thô và vật liệu hàng thủ công mỹ nghệ tại cửa hàng Handmade, với các ngoại lệ sau:
  • Vật liệu hàng thủ công mỹ nghệ được bao gồm trong bộ dụng cụ DIY
  • Sản phẩm thủ công do bạn sản xuất với tư cách là nhà sản xuất, ví dụ như sợi hoặc dạ thủ công
  • Vật liệu hàng thủ công mỹ nghệ đã được bạn, nhà sản xuất thay đổi; ví dụ: len hoặc dạ đã mua trước mà bạn đã nhuộm


Amazon Handmade: Các chính sách và yêu cầu về đăng tải danh mục


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates