Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tiêu chí đủ điều kiện đối với giảm giá độc quyền Prime

Giảm giá độc quyền Prime của bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • Bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá phải là đủ điều kiện vận chuyển Prime ở tất cả các khu vực trong quốc gia. Dưới đây là cách bạn có thể đăng ký chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
 • Bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá phải đáp ứng điều kiện còn mới.
 • Bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá phải có ít nhất một xếp hạng theo sao là ba sao hoặc không có xếp hạng. Xin lưu ý, tiêu chí này có thể thay đổi đối với giảm giá cụ thể cho các sự kiện đặc biệt như, Sự kiện Prime Day, Thứ Sáu đen tối, v.v. .
 • Giảm giá phải tối thiểu 10% không phải giá khuyến mãi, không phải giá dành cho thành viên (có nghĩa là Giá của bạn hoặc Giá bán, tùy theo giá nào thấp hơn). Xin lưu ý, tiêu chí này có thể thay đổi đối với giảm giá cụ thể cho các sự kiện đặc biệt như, Sự kiện Prime Day, Thứ Sáu đen tối v.v.
 • Không phải là sản phẩm bị hạn chế hoặc sản phẩm gây xúc phạm, xấu hổ hoặc không phù hợp.
 • Bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá phải tuân thủ các chính sách đánh giá sản phẩm của khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Chính sách đánh giá sản phẩm của khách hàng.
 • Bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá phải tuân thủ các chính sách định giá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang trợ giúp Chính sách Amazon về giá tham khảo.
 • Giá chiết khấu dành riêng cho sự kiện Prime phải thấp hơn giá tham khảo (nghĩa là Giá niêm yết hoặc Giá trước đó). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giá tham khảoHiển thị giá tham khảo cho sản phẩm của bạn .
Note: Nếu sản phẩm mà bạn cung cấp ưu đãi giảm giá không đáp ứng các tiêu chí trên, chương trình giảm giá của bạn sẽ không được công bố.

Nếu ưu đãi của bạn đáp ứng các tiêu chí cho Giảm giá độc quyền Prime:

 1. Trong thẻ Quảng cáo trong Seller Central, hãy chọn Giảm giá độc quyền Prime
 2. Tải xuống bảng tính mẫu Tải lên ưu đãi giảm giá và điền thông tin sản phẩm và giá của bạn
 3. Nhấp vào Tạo ưu đãi giảm giá tại trang Giảm giá độc quyền Prime, nhập tên giảm giá, ngày và tải lên bảng tính tải lên chương trình khuyến mãi đã điền
 4. Xem lại và chỉnh sửa thông tin sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên trong giai đoạn Đánh giá và gửi

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates