Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đã cập nhật các thuộc tính kích thước cho loại sản phẩm

Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, các thuộc tính kích thước bắt buộc mới của chúng tôi cung cấp cho khách hàng dữ liệu chính xác hơn để giúp họ tìm và so sánh sản phẩm. Ví dụ: khách hàng có thể phân biệt giữa độ dài và chiều sâu để lọc kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Note: Các thuộc tính kích thước gói hàng và phí không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Cập nhật các thuộc tính kích thước sản phẩm của bạn

Sau thời gian ân hạn 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, bạn sẽ phải nhập các thuộc tính kích thước mới khi tạo và cập nhật ASIN thông qua Quản lý hàng lưu kho và các mẫu hàng lưu kho số lượng lớn.

Chúng tôi kêu gọi bạn cập nhật kích thước sản phẩm của mình trước khi giai đoạn ân hạn kết thúc và các thuộc tính cũ sẽ bị xóa. Chúng tôi sẽ di chuyển kích thước mục hàng hiện có sang các thuộc tính mới nếu chúng chính xác. Bạn phải thêm các giá trị bị thiếu hoặc có thể chưa được cập nhật do các vấn đề về định dạng hoặc các tham số giá trị khác nhau. Các thuộc tính này sẽ là yêu cầu bắt buộc theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022. Bạn sẽ phải nhập các thuộc tính mới cho 87 loại sản phẩm sau đây bắt đầu từ ngày 26 tháng 8. Đối với các trình tích hợp, các thuộc tính này sẽ là yêu cầu bắt buộc vào năm 2023 và chúng tôi sẽ gửi một thông báo trước 90 ngày để cho phép đủ thời gian áp dụng thay đổi này.

Bạn sẽ được nhắc thêm các kích thước bị thiếu khi chỉnh sửa danh mục của mình, chẳng hạn như khi bạn cập nhật giá hoặc thông tin sản phẩm. Hãy để ý các lời nhắc thường xuyên của chúng tôi để cung cấp mọi giá trị còn thiếu.

Note: Nếu bạn sử dụng các trình tích hợp nguồn cấp dữ liệu, bạn cũng sẽ được yêu cầu nhập các thuộc tính kích thước mới. Kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp trình tích hợp nguồn cấp dữ liệu.

Các thuộc tính kích thước mới cho mục hàng dành cho 87 loại sản phẩm

Các định nghĩa thuộc tính mới đều rõ ràng và cụ thể đối với các loại sản phẩm. Ví dụ: CHAIR_MAT có hai thuộc tính: chiều dài (cạnh dài hơn) và chiều rộng (cạnh ngắn hơn). Các thuộc tính này đề cập đến kích thước của sản phẩm khi sử dụng. Không thể sử dụng kích thước của phụ kiện hoặc bao bì đóng gói (ví dụ: vỏ bọc sản phẩm nhóm MASSAGER) trong khi thêm thông tin vào các thuộc tính này.

Chúng tôi cũng đã giảm các giá trị hợp lệ cho các đơn vị đo lường. Tại Hoa Kỳ, kích thước chỉ được cung cấp bằng inch. Trong tất cả các cửa hàng khác, kích thước được cung cấp bằng centimet (với một vài ngoại lệ). Giá trị phải là số và lớn hơn 0.

Note: Yêu cầu về kích thước mới chỉ áp dụng cho 87 loại sản phẩm được liệt kê dưới đây. Các loại sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.

Đơn vị đo: Hoa Kỳ (inch), tất cả các cửa hàng khác (centimet)

Loại sản phẩm
3D_PRINTER
ANIMAL_CAGE
ANIMAL_SHELTER
AROMA_DIFFUSER
ASHTRAY
BLOOD_PRESSURE_MONITOR
CANDLE_HOLDER
CHAINSAW
CHAIR_MAT
CLEANING_BRUSH
COMPOST_BIN
CUP_HOLDER
CURTAIN_FASTENER
CUTTING_BOARD
DISHWARE_PLATE
ELECTRIC_FAN
ELECTRIC_WATER_BOILER
ELECTRICITY_GENERATOR
EXERCISE_MAT
FIREPLACE
FOOD_BLENDER
FOOD_MIXER
FOOD_PROCESSOR
FOOD_SHAKER
FOOD_SLICER
FOOD_STORAGE_CONTAINER
FURNITURE_FLOOR_PROTECTOR
GRIDDLE_PLATE
HUMIDIFIER
HVAC_AIR_FILTER
ICE_CUBE_TRAY
INCENSE
INCENSE_HOLDER
IRONING_BOARD
JEWELRY_STORAGE
JUICER
KITCHEN_KNIFE
KNIFE
KNIFE_SHARPENER
LAP_DESK
LAUNDRY_HAMPER
LAWN_MOWER
MECHANICAL_LIGHTER
MONEY_BANK
NOTEBOOK_COMPUTER
PET_ACTIVITY_STRUCTURE
PET_BED_MAT
PORTABLE_STOVE
PORTABLE_TOOL_BOX
POTABLE_WATER_FILTER
POWER_BANK
PRESSURE_COOKER
PRESSURE_WASHER
PUMP_DISPENSER
RADIO
RAMP
RICE_COOKERS
ROBOTIC_VACUUM_CLEANER
SAFE
SAW
SCULPTURE
SEWING_MACHINE
SINK
SPACE_HEATER
STANDALONE_STREAMING_MEDIA_PLAYER
STORAGE_BAG
STORAGE_BOX
STORAGE_RACK
TABLET_COMPUTER
TEAPOT
THERMOMETER
TIMER
TOASTER
TOOTHBRUSH_HOLDER
TOY_FIGURE
TOY_GUN
TRASH_CAN
TRAY
TRIVET
VACUUM_CLEANER
VACUUM_FILTER
VEHICLE_MAT
VEHICLE_SAFETY_CAMERA
WATER_PURIFICATION_UNIT
WEIGH_SCALE
WILDLIFE_FEEDER
WREATH

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates