Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đã cập nhật các thuộc tính kích thước cho loại sản phẩm

Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, các thuộc tính kích thước bắt buộc mới của chúng tôi cung cấp cho khách hàng dữ liệu chính xác hơn để giúp họ tìm và so sánh sản phẩm. Ví dụ: khách hàng có thể phân biệt giữa độ dài và chiều sâu để lọc kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Note: Các thuộc tính kích thước gói hàng và phí không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Cập nhật các thuộc tính kích thước sản phẩm của bạn

Sau thời gian ân hạn 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, bạn sẽ phải nhập các thuộc tính kích thước mới khi tạo và cập nhật ASIN thông qua Quản lý hàng lưu kho và các mẫu hàng lưu kho số lượng lớn.

Chúng tôi kêu gọi bạn cập nhật kích thước sản phẩm của mình trước khi giai đoạn ân hạn kết thúc và các thuộc tính cũ sẽ bị xóa. Chúng tôi sẽ di chuyển kích thước mục hàng hiện có sang các thuộc tính mới nếu chúng chính xác. Bạn phải thêm các giá trị bị thiếu hoặc có thể chưa được cập nhật do các vấn đề về định dạng hoặc các tham số giá trị khác nhau. Các thuộc tính này sẽ là yêu cầu bắt buộc theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022. Bạn sẽ phải nhập các thuộc tính mới cho 91 loại sản phẩm sau đây, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 và cho các loại sản phẩm còn lại vào tháng 9. Đối với các trình tích hợp, các thuộc tính này sẽ là yêu cầu bắt buộc vào năm 2023 và một thông báo 90 ngày sẽ được gửi trước để cho phép đủ thời gian áp dụng thay đổi này.

Bạn sẽ được nhắc thêm các kích thước bị thiếu khi chỉnh sửa danh mục của mình, chẳng hạn như khi bạn cập nhật giá hoặc thông tin sản phẩm. Hãy để ý các lời nhắc thường xuyên của chúng tôi để cung cấp mọi giá trị còn thiếu.

Note: Nếu bạn sử dụng các trình tích hợp nguồn cấp dữ liệu, bạn cũng sẽ được yêu cầu nhập các thuộc tính kích thước mới. Kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp trình tích hợp nguồn cấp dữ liệu.

Các thuộc tính kích thước mới cho mục hàng dành cho 91 loại sản phẩm

Các định nghĩa thuộc tính mới đều rõ ràng và cụ thể đối với các loại sản phẩm. Ví dụ: WALL_ART có hai thuộc tính: chiều dài (cạnh dài hơn) và chiều rộng (cạnh ngắn hơn). Đối với LỀU TRẠI, định nghĩa chiều rộng quy định những điều sau đây: “Cung cấp cạnh dài hơn ở đáy của lều trại khi lắp ráp”. Các thuộc tính này đề cập đến kích thước của sản phẩm để sử dụng sản phẩm. Không thể sử dụng kích thước của phụ kiện hoặc bao bì đóng gói (ví dụ: vỏ bọc sản phẩm nhóm MASSAGER) trong khi thêm thông tin vào các thuộc tính này.

Chúng tôi cũng đã giảm các giá trị hợp lệ cho các đơn vị đo lường. Tại Hoa Kỳ, kích thước chỉ được cung cấp bằng inch. Trong tất cả các cửa hàng khác, kích thước được cung cấp bằng centimet (với một vài ngoại lệ). Giá trị phải là số và lớn hơn 0.

Note: Yêu cầu về kích thước mới chỉ áp dụng cho 91 loại sản phẩm được liệt kê dưới đây. Các loại sản phẩm khác không bị ảnh hưởng.

Đơn vị đo: Hoa Kỳ (inch), tất cả các cửa hàng khác (centimet)

Loại sản phẩm Thuộc tính kích thước

CADDY
COOKTOP
DISHWASHER
FURNITURE_COVER
REFRIGERATOR
VENT_HOOD
AIR_CONDITIONER
AIR_COOLER
AIR_FRYER
AIR_PURIFIER
ARTIFICIAL_PLANT
ARTIFICIAL_TREE
BARBECUE_GRILL
BASKET
BEAN_BAG_CHAIR
CASSEROLES
CLOTHES_RACK
COFFEE_MAKER
COUNTERTOP_BURNER
COUNTERTOP_GRIDDLE_APPLIANCE
COUNTERTOP_OVEN
DEHUMIDIFIER
DRYING_RACK

Độ sâu (từ mặt trước ra mặt sau)

Chiều rộng (từ một bên đến bên còn lại)

Chiều cao (từ đáy đến đỉnh)

TOWEL_HOLDER
ELECTRIC_LIGHT
FIGURINE
LIGHT_FIXTURE
VASE
TENT
TRAMPOLINE

Chiều dài (cạnh ngang dài hơn)

Chiều rộng (cạnh ngang ngắn hơn)

Chiều cao (từ đáy đến đỉnh)

TABLECLOTH
WALL_ART
PICTURE_FRAME
PLACEMAT
SIGNAGE
TEMPLATE_STENCIL
TOILET_PAPER_HOLDER
TOILET_SEAT
TOWEL
WALLPAPER
BANNER
DECORATIVE_PILLOW_COVER
FITTED_SHEET
FURNITURE_LINER
HAMMOCK
HARDWARE_HANDLE
SOAP_DISH
PINBOARD
POOL_COVER
REINFORCED_ART_SURFACE
SCREEN_PROTECTOR
SHOWERHEAD
SLEEPING_BAG
STRING_TRIMMER
WINDOW_FILM
ABRASIVE_SHEETS
BAKING_MAT
BATHTUB_SHOWER_MAT
CLOTH_NAPKIN
DIGITAL_PICTURE_FRAME
DRINK_COASTER
DUMBBELL
DUVET_COVER
FLAT_SHEET
HANGING_ROD
PAPER_TOWEL_HOLDER
HAIR_IRON

Chiều dài (cạnh dài hơn)

Chiều rộng (cạnh ngắn hơn)

LADDER
LAMPSHADE
BOTTLE
CLOTHES_HANGER
DISHWARE_BOWL
DRINKING_CUP
FOOD_STORAGE_BAG
JAR
BED_RAIL
CANDLE
DUTCH_OVENS
PITCHER
PROJECTION_SCREEN
THERMOS
CLOCK
PUNCHING_BAG

Chiều rộng (từ một bên đến bên còn lại)

Chiều cao (từ đỉnh xuống đáy)

DOOR
PET_DOOR

Chiều rộng (từ một bên đến bên còn lại)

Chiều cao (từ đáy đến đỉnh)

Độ dày của cửa

CAMERA_LENSES

Đường kính phần tròn của ống kính

Chiều dài: khoảng cách giữa hai đầu hình tròn

FURNITURE_LEG

Chiều cao (từ đỉnh xuống đáy)

Độ dày (từ cạnh này sang bên kia)

MATTRESS_COVER

Chiều dài (từ đầu đến chân)

Chiều rộng (từ một bên đến bên còn lại)

Chiều sâu (chiều sâu túi)

SAUTE_FRY_PAN

Chiều rộng (từ một bên đến bên còn lại)

Đường kính

Chiều cao (từ đỉnh xuống đáy)

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates