Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉ số tốc độ giao hàng

Chỉ số tốc độ giao hàng được xác định bằng số ngày theo lịch giữa thời điểm khách hàng xem ưu đãi trên trang chi tiết sản phẩm và Ngày cam kết giao hàng nêu trên trang chi tiết sản phẩm. Các chỉ số được báo cáo dưới dạng phân bổ các cam kết giao hàng được cân đối theo lượt xem trang chi tiết sản phẩm. Các chỉ số đo tỷ lệ phần trăm của lượt xem trang chi tiết sản phẩm hiển thị cam kết giao hàng 1 hoặc 2 ngày cho cả các sản phẩm kích thước tiêu chuẩn và sản phẩm quá khổ.

Để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về các chỉ số cải thiện trải nghiệm khách hàng, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các tốc độ giao hàng mục tiêu bên dưới cho từng loại sản phẩm cho tất cả các ưu đãi của bạn trong Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime:

Note: Các mục tiêu Tốc độ giao hàng khác nhau đối với các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và quá khổ.

Chỉ số về hiệu suất được thông báo ít hơn hoặc bằng qua dấu (<=) và lớn hơn hoặc bằng qua dấu (>=) cho cam kết giao hàng một hoặc hai ngày.

Nhỏ hơn hoặc bằng (<=) tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong Một ngày là tỷ lệ phần trăm lượt xem trang thông tin chi tiết sản phẩm của bạn với tốc độ giao hàng từ một ngày trở xuống. Nhỏ hơn hoặc bằng (<=) tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong Hai ngày là tỷ lệ phần trăm lượt xem trang thông tin chi tiết sản phẩm của bạn với tốc độ giao hàng từ hai ngày trở xuống. Kết quả phép chia số lượt xem trang chi tiết sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng Một ngày hoặc Hai ngày trên tổng số lượt xem trang chi tiết sản phẩm sẽ được dùng để tính tỷ lệ phần trăm của từng chỉ số xuất hiện trên trang Hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

Dưới đây là các mục tiêu tốc độ giao hàng:

Note: Mọi thay đổi đối với mục tiêu tốc độ giao hàng sẽ được thông báo trước tối thiểu 45 ngày.

Đối với các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn:

  • <= Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong 1 ngày là 20%
  • <= Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong 2 ngày là 55% (bao gồm <= 1 ngày)

Đối với các sản phẩm quá khổ:

  • <= Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong 1 ngày là 5%
  • <= Tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm trong 2 ngày là 30% (bao gồm <= 1 ngày)

Tốc độ giao hàng (kích thước tiêu chuẩn)

Kích thước tiêu chuẩn được xác định là bất kỳ mục hàng nào, khi đóng gói đầy đủ, sẽ nặng từ 20 lb trở xuống và kích thước đóng gói mục hàng không vượt quá 18 x 14 x 8 inch. Bất kỳ mục hàng nào vượt quá các kích thước này đều được coi là quá khổ. Để biết thêm thông tin về kích thước sản phẩm, hãy vào phần Kích cỡ, trọng lượng và kích thước mục hàng SFP.

Tốc độ giao hàng (quá khổ)

Sản phẩm quá khổ được định nghĩa là các sản phẩm nặng trên 20 lb hoặc có kích thước đóng gói mục hàng vượt quá 18 x 14 x 8 inch.

Note: Nếu bạn chỉ bán các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn thì bạn chỉ cần xem xét các chỉ số với tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm là cam kết giao hàng <= Một ngày, <= Hai ngày và > Hai ngày đối với các mục hàng có kích thước tiêu chuẩn, áp dụng tương tự khi bạn chỉ bán các sản phẩm quá khổ.

Nếu bạn bán cả sản phẩm kích thước tiêu chuẩn và quá khổ, bạn có thể tìm thấy tỷ lệ xem trang chi tiết sản phẩm thực tế cho cả hai lựa chọn và mục tiêu.

Chỉ số về hiệu suất

Trang Hiệu suất dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime hiển thị các chỉ số Tốc độ giao hàng ở trên cùng, tiếp theo là các chỉ số khác (Lô hàng đúng hạn, Sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển, Tỷ lệ hủy đơn hàng và Giao hàng đúng thời hạn) ở phía dưới. Các chỉ số về tốc độ giao hàng được phân loại theo Chỉ số tốc độ giao hàng và các chỉ số khác được phân loại theo Chỉ số về tính đủ điều kiện.

Bạn có thể lọc chỉ số tốc độ giao hàng trong khoảng thời gian 7 ngày, 30 ngày, 6 tháng, 1 năm và tùy chọn phạm vi tùy chỉnh.

Tải về báo cáo tốc độ

Liên kết Tải về báo cáo tốc độ tạo báo cáo hiển thị ASIN đã ảnh hưởng đến chỉ số Tốc độ giao hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo tốc độ.

Cách cải thiện chỉ số Tốc độ giao hàng

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để cải thiện chỉ số Tốc độ giao hàng:

  • Bật hoặc tăng phạm vi áp dụng chương trình Prime của giao hàng một ngày. Bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách thêm nhiều tiểu bang vào mẫu vận chuyển Prime của mình. Nếu bạn đang sử dụng tính năng Tự động hóa khu vực vận chuyển để cài đặt khu vực Prime của mình, bạn có thể tăng phạm vi bằng cách thêm các dịch vụ vận chuyển bổ sung và/hoặc cập nhật giới hạn vùng giao hàng của các dịch vụ vận chuyển. Tìm hiểu về Tự động hóa khu vực vận chuyển.
  • Cài đặt thời hạn cuối cùng của đơn hàng tại một thời điểm muộn hơn trong ngày và điều chỉnh thời gian lấy hàng của bạn theo lịch lấy hàng của hãng vận chuyển địa phương. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ gửi hàng với nhiều hãng vận chuyển và có lịch lấy hàng thay đổi theo ngày trong tuần, chúng tôi khuyến khích bạn điều chỉnh thời hạn cuối cùng của đơn hàng cho mỗi ngày trong tuần với từng hãng vận chuyển mà bạn sử dụng.
  • Sử dụng dịch vụ vận chuyển lấy hàng và/hoặc giao hàng cho khách hàng vào cuối tuần. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh cài đặt hoàn thiện đơn hàng của bạn bao gồm thời hạn cuối cùng của đơn hàng, hoạt động cuối tuần và giao hàng cuối tuần.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates