Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thời gian xử lý cùng ngày

Thời gian xử lý cùng ngày cho phép bạn hiển thị cho khách hàng cam kết giao hàng nhanh hơn phản ánh khả năng chọn, đóng gói và vận chuyển sản phẩm của bạn trong cùng ngày nhận đơn hàng. Điều này chỉ áp dụng cho Vận chuyển nhanh và tiêu chuẩn trong nước và chỉ khi đơn đặt hàng được nhận trước thời hạn cuối cùng.

Tính năng này chỉ dành cho người bán đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất giao hàng cao sau:

Note: Không nên nhầm lẫn giữa thời gian xử lý cùng ngày với giao hàng cùng ngày. Đối với Dịch vụ vận chuyển cao cấp (Giao hàng cùng ngày, Giao hàng trong ngày tiếp theo và Giao hàng trong hai ngày), ngày giao hàng tự động được đặt và bạn luôn phải vận chuyển sản phẩm cùng ngày miễn là đơn hàng được nhận trước thời hạn cuối cùng.

Thời hạn cuối cùng của đơn hàng

Đối với các sản phẩm có thời gian xử lý cùng ngày được bật, thời hạn cuối cùng đặt hàng mặc định cho các đơn hàng Tiêu chuẩn và Vận chuyển nhanh của bạn được đặt thành 2 giờ chiều theo giờ địa phương (theo múi giờ của địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn). Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa thời hạn cuối cùng đặt hàng mặc định của mình trong thẻ Cài đặt vận chuyển chung trên trang Cài đặt vận chuyển, để phù hợp với các hoạt động hoàn thiện của bạn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách cấu hình thời hạn cuối cùng đặt hàng.

Tất cả các đơn hàng nhận được trước thời hạn cuối cùng sẽ được dự kiến vận chuyển trong cùng ngày. Nếu một đơn hàng được nhận sau thời hạn cuối cùng, thời gian vận chuyển dự kiến sẽ là vào ngày làm việc tiếp theo.

Bật hoặc tắt thời gian Xử lý cùng ngày

Nếu bạn đủ điều kiện để Xử lý cùng ngày, bạn sẽ có thể bật tùy chọn này trên Mẫu vận chuyển hiện tại và mới của bạn. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho các tùy chọn Giao nhanh và tiêu chuẩn trong nước. Để bật hoặc tắt Thời gian xử lý cùng ngày, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau:

  1. Đi tới Cài đặt vận chuyển.
  2. Bạn có thể tạo mẫu vận chuyển mới hoặc chỉnh sửa mẫu vận chuyển hiện tại.
  3. Tìm mục cài đặt Thời gian xử lý trong mẫu vận chuyển (chỉ hiển thị đối với Người bán đủ điều kiện). Theo mặc định, thời gian xử lý Cùng ngày sẽ bị tắt. Chọn hộp này để bật thời gian xử lý Cùng ngày.
  4. Nếu chỉnh sửa một mẫu vận chuyển hiện tại, hãy đảm bảo rằng tất cả các Đơn vị phân loại hàng tồn kho liên kết với mẫu có thể được vận chuyển cùng ngày. Nếu đây là mẫu vận chuyển mới được tạo, hãy chỉ định Đơn vị phân loại hàng tồn kho có thể được vận chuyển cùng ngày cho Mẫu vận chuyển này. Xem thêm về cách chỉ định Đơn vị phân loại hàng tồn kho cho các mẫu vận chuyển.

Bạn có thể làm theo quy trình tương tự để tắt thời gian xử lý Cùng ngày cho tất cả các Đơn vị phân loại hàng tồn kho được chỉ định. Sau khi bạn tắt cài đặt từ mẫu vận chuyển, thời gian vận chuyển đã cam kết của sản phẩm sẽ được tính toán dựa trên giá trị Thời gian xử lý được đặt cho Đơn vị phân loại hàng tồn kho trên trang Quản lý hàng lưu kho.

Ngay cả khi thời gian xử lý Cùng ngày đối với Vận chuyển nhanh và tiêu chuẩn đã tắt, bạn vẫn cần phải vận chuyển đơn hàng cùng ngày đối với Tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp (Giao hàng cùng ngày, Giao hàng trong ngày tiếp theo và Giao hàng trong hai Ngày).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates