Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Mã UPC hợp lệ

Chúng tôi xác minh tính xác thực của các mã UPC sản phẩm bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu GS1. Mã UPC không trùng khớp với thông tin GS1 cung cấp sẽ được coi là không hợp lệ. Bạn nên lấy mã UPC trực tiếp từ GS1 (và không lấy từ các bên thứ ba khác bán giấy phép UPC) để đảm bảo ghi nhận đúng thông tin trong cơ sở dữ liệu GS1.

Important: Mọi thông tin đăng tải không hợp lệ về mã UPC sản phẩm đều sẽ bị xóa và có thể khiến quyền tạo ASIN và đặc quyền bán của bạn bị xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Để biết thêm thông tin về việc cấp phép UPC từ GS1, xem trang web tiêu chuẩn GSI.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates