Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dây đai an toàn

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Dây đai an toàn được áp dụng theo chính sách này

Dây đai an toàn là một thiết bị bảo hộ được thiết kể để đeo quanh cơ thể khi làm việc trên cao, di chuyển trên cao hoặc di chuyển ở rìa cạnh không được bảo vệ mà người lao động có thể bị ngã. Dây đai an toàn được thiết kế để giữ thân người và phân phối lực giữ đều lên các bộn phận ít nhất là các bộ phận như phần trên đùi, vùng xương chậu, ngực và vai. Dây đai an toàn dùng để buộc một vật cố định và một vật không cố định, chất liệu thường được làm sẵn từ dây thừng, dây cáp, đai và khóa kim loại. Dây đai an toàn có thể là loại dùng toàn thân (xung quanh tay, chân và vai) hoặc bán thân (xung quanh eo và vai).

Ví dụ một số loại dây đai an toàn

Chính sách của chúng tôi đối với sản phẩm dây đai an toàn

Amazon yêu cầu tất cả sản phẩm dây đai an toàn đều phải được kiểm định và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Dây đai an toàn bán thân ANSI/ASSE Z359 - Bảo vệ và chống rơi
Dây đai an toàn toàn thân ANSI/ASSE Z359,11-2014 - Yêu cầu an toàn đối với dây đai an toàn toàn thân

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả sản phẩm dây đai an toàn mà bạn đăng bán
 • Hình ảnh tất cả sản phẩm dây đai an toàn mà bạn đăng bán. Hình ảnh phải có tất cả các nội dung liên quan sau:
  • Thông tin an toàn
  • Nhãn tuân thủ
  • Cảnh báo về rủi ro của sản phẩm
 • Tất cả hướng dẫn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm dây đai an toàn mà bạn đăng bán
 • Báo cáo kiểm định từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ILAC ISO 17025 xác nhận rằng mỗi sản phẩm đều đã được kiểm định theo các yêu cầu/tiêu chuẩn liệt kê dưới đây

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá kiểm định đặc biệt cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Cách nộp thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn yêu cầu cung cấp tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn mục Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Dưới mụcYêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới cùng bên phải của trang, chọnYêu cầu tài liệu.
 3. Chọn Cung cấp tài liệu hoặc Khiếu nại bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Làm theo các bước trong mục Gửi tài liệu yêu cầu.
Note: Báo cáo kiểm định phải có hình ảnh của sản phẩm đã được kiểm định bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ và nhãn cảnh báo nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải cho thấy cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm dừng thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng bán sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn phải trả cho bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates