Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Khắc phục sự cố ở các ưu đãi bị chặn và đang hoạt động

Bạn có thể chủ động theo dõi các Ưu đãi sắp tới từ trang Quản lý ưu đãi trong khoảng thời gian đến ngày bắt đầu Ưu đãi để đảm bảo những ưu đãi đó vẫn đáp ứng các yêu cầu cần và đủ.

Khắc phục sự cố về các ưu đãi bị chặn

Bạn sẽ thấy cảnh báo ở đầu trang Quản lý ưu đãi nếu bất kỳ Ưu đãi nào của bạn bị chặn. Nhấp vào liên kết Xem các ưu đãi này trong cảnh báo để tìm các Ưu đãi cần bạn chú ý. Bạn cũng có thể tìm thấy các Ưu đãi bị chặn bằng cách đặt bộ lọc Trạng thái thành Cần chú ý và nhấp vào Chỉnh sửa để mở Ưu đãi và xem những hạng mục cần thay đổi. Trong phần Chi tiết về sản phẩmGiá của Ưu đãi, bạn sẽ thấy các trường màu đỏ hoặc biểu tượng cảnh báo cho biết lỗi cụ thể. Nhấp vào biểu tượng đó để xem thông tin mô tả ngắn gọn về lỗi.

Note: Bạn phải xử lý những lỗi này 25 giờ trước thời gian bắt đầu Ưu đãi theo lịch trình để tránh bị hủy.

Loại lỗi và cách giải quyết

Lỗi Mô tả Giải pháp
Lỗi về giá giao dịch Giá ưu đãi cao hơn Giá ưu đãi tối đa.
Note: Có thể chọn Giá ưu đãi tối đa bằng mức giá thấp nhất của bất kỳ người bán nào cũng bán sản phẩm đó dưới dạng sản phẩm Mới.
Giảm Giá ưu đãi của mình để giá ưu đãi bằng hoặc thấp hơn Giá ưu đãi tối đa.
Lỗi về số lượng ưu đãi Số lượng ưu đãi thấp hơn Số lượng ưu đãi tối thiểu. Tăng Số lượng ưu đãi để bằng hoặc cao hơn Số lượng ưu đãi tối thiểu.

Khắc phục sự cố ở các Ưu đãi đang hoạt động

Ưu đãi đang hoạt động nhưng không tìm thấy trong Cửa hàng Amazon.

 1. Xác nhận rằng Ưu đãi không bị hủy và vẫn hiển thị là Đang hoạt động trong phần Quản lý ưu đãi trên Trang tổng quan các ưu đãi.
 2. Nếu Ưu đãi đang hoạt động, hãy xác định danh mục chứa (các) ASIN đó, sau đó áp dụng bất kỳ phương thức nào sau đây:
  1. Mở trang thông tin chi tiết trên Amazon của (các) ASIN tham gia chương trình ưu đãi và tìm danh mục được đăng tải trực tiếp phía trên ảnh chính.
  2. Tìm Danh mục (loại mục hàng) được chỉ định cho (các) ASIN hoặc ASIN sản phẩm gốc từ trang Quản lý hàng lưu kho trong Seller Central:
   1. Tìm kiếm ASIN trong trang Quản lý hàng lưu kho và nhấp vào Chỉnh sửa. Đối với (các) ASIN có biến thể, hãy tra cứu ASIN sản phẩm gốc và nhấp vào Chỉnh sửa.
   2. Bạn có thể tìm thấy Danh mục (loại mục hàng) cùng với thông tin tóm tắt sản phẩm.
 3. Nếu bạn vẫn không tìm thấy ưu đãi đang hoạt động, hãy xem phần bên dưới. Nếu Ưu đãi của bạn không hiển thị trong bất kỳ danh mục nào trên trang Ưu đãi hôm nay, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán.

Ưu đãi hiển thị vào nhầm danh mục hoặc trong mục Các sản phẩm khác trên trang Ưu đãi hôm nay

Ưu đãi sẽ hiển thị ở danh mục chứa ASIN hoặc ASIN sản phẩm gốc trên trang Ưu đãi hôm nay. Nếu Ưu đãi xuất hiện ở phần Các sản phẩm khác, thì chứng tỏ danh mục chứa (các) ASIN và/hoặc ASIN sản phẩm gốc tham gia chương trình ưu đãi này có thể không hợp lệ hoặc thiếu.

Nếu Ưu đãi hiển thị vào nhầm danh mục hoặc trong mục Các sản phẩm khác, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để cập nhật danh mục chứa ASIN và/hoặc ASIN sản phẩm gốc đó.
Note: Những thay đổi về danh mục có thể mất đến 24 giờ mới hiển thị trên trang Chi tiết sản phẩm.

Không phải tất cả các biến thể đều hiển thị trong phần Ưu đãi của tôi

Trong một số trường hợp, các ưu đãi chứa biến thể có thể tiếp tục chạy ngay cả khi một số biến thể con không đáp ứng các tiêu chí của chương trình Ưu đãi. Như vậy chỉ có các ASIN đủ điều kiện tham gia chương trình ưu đãi, còn ASIN không đủ điều kiện sẽ bị chặn. Tuy nhiên, nếu quá nhiều biến thể bị chặn thì có thể toàn bộ Ưu đãi sẽ bị chặn hoặc hủy. Nếu bạn thấy không phải tất cả các biến thể đều hiển thị trong Ưu đãi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Ưu đãi từ Trang tổng quan các ưu đãi để xác nhận xem các biến thể còn thiếu có bị chặn hay không. Nếu các biến thể này bị chặn, hãy kiểm tra xem có lỗi gì không và thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng chặn.
 2. Xác nhận rằng các biến thể còn thiếu trong Ưu đãi vẫn đang hoạt động và chưa đổi thành trạng thái Không hoạt động (Đã đóng) trong trang Quản lý hàng lưu kho.
 3. Xác nhận rằng các biến thể còn thiếu vẫn được chỉ định cho ASIN sản phẩm gốc ban đầu kể từ lần đầu tạo Ưu đãi.

Ưu đãi không hiển thị trên Trang chi tiết sản phẩm

Chạy chương trình ưu đãi không đảm bảo rằng bạn sẽ chiến thắng Ưu đãi nổi bật.

 1. Nếu bạn không tìm thấy Ưu đãi đang hoạt động trên trang Chi tiết sản phẩm, hãy kiểm tra xem có phải người bán khác đã giành được vị trí Ưu đãi nổi bật hay không.
 2. Hãy thử hạ Giá ưu đãi để tăng cơ hội giành vị trí Ưu đãi nổi bật.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates