Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng ký toàn cầu

Tính năng Đăng ký toàn cầu cho phép bạn tạo tài khoản bán hàng trên Amazon tại nhiều cửa hàng Amazon trên toàn thế giới bằng một đơn đăng ký duy nhất. Điều này cho phép hợp nhất trải nghiệm bán hàng trên các cửa hàng quốc tế của Amazon và cho phép bạn quản lý và mở rộng quy mô doanh nghiệp một cách dễ dàng. Bằng cách sử dụng tính năng đăng nhập một lần, bạn sẽ có thể xem doanh số bán hàng, đơn hàng và tin nhắn từ người mua từ tất cả cửa hàng bạn đang bán với một chế độ xem duy nhất. Bạn cũng có thể truy cập các công cụ từng bị hạn chế trước đây ở các quốc gia cụ thể và được giảm phí Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp hàng tháng. Khi đăng ký bán hàng trên Amazon thông qua tính năng Đăng ký toàn cầu, bạn sẽ có các tài khoản hợp nhất tại các cửa hàng Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico), các cửa hàng Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha), cửa hàng Nhật Bản, cửa hàng Singapore, cửa hàng Úc; cửa hàng UAE và cửa hàng Ả Rập Xê Út và bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa hàng trong Seller Central.

Câu hỏi thường gặp về Đăng ký toàn cầu

Đăng ký

Tôi nên làm gì nếu không có tất cả thông tin để hoàn tất quá trình đăng ký tại một cửa hàng cụ thể?

Để đăng ký, bạn không cần thông tin dành riêng cho cửa hàng mà chỉ cần thông tin kinh doanh chung của bạn. Trong quá trình đăng ký, bạn có thể lưu tiến trình và đăng nhập lại để tiếp tục từ tiến trình đã lưu. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn có thể cần bổ sung thông tin hoặc tài liệu dựa trên các quốc gia mà bạn muốn bán hàng. Ví dụ: Để bán hàng tại Hoa Kỳ, bạn phải cung cấp thông tin thuế sau khi hoàn tất đăng ký.

Cửa hàng

1. Tôi đang đăng ký ở cửa hàng nào?

Khi bạn đăng ký tài khoản bán hàng trên Amazon, chúng tôi sẽ tự động tạo các tài khoản hợp nhất cho phép bạn tiếp cận các cửa hàng Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico), các cửa hàng Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha), Nhật Bản, Singapore, Úc, UAE và Ả Rập Xê Út. . Sau khi tạo tài khoản bán hàng, bạn có thể bắt đầu tạo sản phẩm đăng tải ở mỗi cửa hàng trừ khi cửa hàng đó yêu cầu thêm thông tin. Bạn có thể xem danh sách các tài khoản hợp nhất toàn cầu của mình trên trang Tài khoản toàn cầu của bạn.

2. Tôi có phải bán hàng ở tất cả cửa hàng không?

Không. Mặc dù bạn sẽ có một tài khoản tại mỗi cửa hàng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Úc, UAE và Ả Rập Xê Út, bạn có thể chọn (các) cửa hàng cụ thể mà bạn muốn bán cho từng sản phẩm bạn cung cấp. Bạn không cần phải đăng tải sản phẩm ở tất cả cửa hàng. Nếu bạn muốn đăng tải sản phẩm ở một cửa hàng mà bạn đã có tài khoản hợp nhất, bạn sẽ không phải trải qua toàn bộ quá trình đăng ký một lần nữa.

3. Tôi không muốn đăng tải trên tất cả cửa hàng ở Châu Âu. Tôi chỉ có thể chọn Vương quốc Anh (hoặc Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha) được không?

Khi bạn đăng tải sản phẩm của mình tại một trong các cửa hàng Châu Âu của Amazon, theo mặc định, thông tin đăng tải sẽ có sẵn ở tất cả cửa hàng tại Châu Âu, giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Châu Âu dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn xóa thông tin đăng tải của mình khỏi một cửa hàng cụ thể hoặc chọn hoàn toàn không đăng tải, bạn có thể vào Cài đặt tài khoản trong Seller Central để bỏ chọn (các) cửa hàng.

4. Tôi đã hoàn tất quá trình đăng ký, nhưng tôi không cần tài khoản người bán ở tất cả cửa hàng đã được tạo tài khoản hợp nhất và muốn tự hủy đăng ký khỏi một cửa hàng. Làm thế nào để làm điều đó?

Bạn có thể chọn hạ cấp tài khoản của mình từ Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp xuống Kế hoạch bán hàng cá nhân nếu bạn không muốn bị thu phí đăng ký hàng tháng. Hãy làm theo hướng dẫn để Chuyển sang Kế hoạch bán hàng cá nhân. Để đóng tài khoản, hãy đăng nhập vào tài khoản của cửa hàng bạn muốn đóng và đi tới Cài đặt > Thông tin tài khoản > Đóng tài khoản trong Seller Central. Lưu ý rằng bạn phải đóng riêng tài khoản ở từng khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Úc, UAE và Ả Rập Xê Út. Nếu bạn hạ cấp hoặc đóng một trong các tài khoản của mình nhưng vẫn có ASIN có thể mua được đăng tải trong các tài khoản hợp nhất khác, bạn vẫn sẽ phải trả phí đăng ký Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Hãy đảm bảo bạn hạ cấp từng tài khoản hợp nhất nếu bạn không muốn bị thu phí đăng ký chuyên nghiệp hàng tháng.

Tôi cũng muốn bán hàng tại một cửa hàng mà Amazon không tự động tạo tài khoản hợp nhất. Tôi cần làm gì?

Bạn cần đăng ký riêng tại cửa hàng đó. Sau đó, bạn có thể hợp nhất tài khoản riêng biệt đó với tài khoản đăng ký toàn cầu của mình bằng cách làm theo các bước như được mô tả trong trang Trợ giúp Hợp nhất các tài khoản.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates