Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hợp nhất các tài khoản toàn cầu

  1. Chuyển đến trang Tài khoản toàn cầu của bạn
  2. Tại đây bạn sẽ thấy Tài khoản toàn cầu của mình. Để hợp nhất các tài khoản bổ sung thành một tài khoản toàn cầu duy nhất, hãy nhấp vào Thêm tài khoản. Bạn sẽ được chuyển đến một trang mới để thêm thông tin đăng nhập.
  3. Thêm tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản bạn muốn thêm.
  4. Sau khi đăng nhập vào tài khoản thứ hai của mình, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Tài khoản toàn cầu và sẽ thấy cả hai tài khoản.
  5. Chọn các tài khoản bạn muốn hợp nhất bằng cách nhấp vào các ô trống bên cạnh mỗi tài khoản.
  6. Nhấp vào Hợp nhất.
  7. Các tài khoản của bạn sẽ được hợp nhất thành Tài khoản toàn cầu mới.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates