Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đặt tên cho tệp hình ảnh của bạn

Các yêu cầu đặt tên trên trang này áp dụng cho công cụ dùng để tải lên hình ảnh với số lượng lớn. Xem Tải ảnh lên.

Chúng tôi sử dụng tên tệp hình ảnh của bạn để liên kết tệp này với trang chi tiết sản phẩm của bạn và xác định tệp này là hình ảnh chính hoặc hình ảnh bổ sung.

Để đặt tên cho tệp hình ảnh của bạn, hãy tạo tên tệp với ba thành phần, phân tách với nhau bằng dấu chấm. Hình ảnh của bạn sẽ không được tải lên Amazon nếu có dấu cách, dấu gạch ngang hoặc ký tự bổ sung (ví dụ: NEW-B0001 23456.jpg).

Quy ước đặt tên được chấp nhận là: ASIN + mã biến thể + phần mở rộng tệp (ví dụ: B000123456.MAIN.jpg hoặc B000123456.PT02.jpg).

Mã biến thể là mã 4 ký tự cho biết loại hình ảnh bạn đang tải lên. Hình ảnh không có mã biến thể trong tên sẽ được coi là Ảnh chính. Ví dụ: B000123456.MAIN.jpg hoặc B000123456.jpg đều sẽ được coi là Ảnh chính.

Đối với hình ảnh phụ, hãy chọn mã biến thể gồm bốn ký tự dựa trên nội dung của hình ảnh. Ví dụ: B000123456.PT01.jpg sẽ hiển thị bộ phận 1 và B000123456.BACK.jpg sẽ hiển thị mặt sau của sản phẩm.

Note: Có một danh sách gồm các mã biến thể cụ thể đã được Amazon chấp nhận. Xem các mã biến thể phổ biến nhất trong bảng bên dưới. Nếu bạn gặp lỗi tên tệp không chính xác dù đã thực hiện đúng theo quy ước đặt tên, sản phẩm của bạn có thể chưa được kích hoạt trong danh mục Amazon.

Loại hình ảnh Mô tả Mã biến thể
Ảnh chính Dùng cho Ảnh chính. Ảnh chính hiển thị trong phần tìm kiếm và duyệt tìm và là ảnh chính trên trang chi tiết sản phẩm của bạn. MAIN
Ảnh chụp bảng màu SWCH hiển thị trong hình thu nhỏ bên dưới hoặc bên phải của hình ảnh lớn hơn trên trang thông tin chi tiết. Thông thường, ảnh mẫu màu để sử dụng trên các trang thông tin chi tiết cung cấp nhiều phiên bản của sản phẩm. Nếu SWCH không tồn tại, ảnh CHÍNH sẽ được sử dụng làm ảnh thu nhỏ. SWCH
Ảnh chụp một phần Các góc bổ sung, sản phẩm trong khi sử dụng, ảnh chụp màn hình, phụ kiện hoặc chi tiết về sản phẩm. PT01, PT02, PT03, v.v. cho đến PT99
Ảnh nội thất Thường dành cho các trang sách mẫu. IN01, IN02, IN03, v.v cho đến IN99
Ảnh chụp góc Dùng để cho thấy thêm các góc hoặc cạnh của sản phẩm. TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE
Ảnh chụp đôi Dùng để cho thấy một đôi giày hoặc sản phẩm tương tự. PAIR
Ảnh chụp thông tin Nhãn thông tin dinh dưỡng và thành phần. FACT
Hướng dẫn năng lượng Hình ảnh Hướng dẫn năng lượng. EEGL
Giải thưởng Kết quả thử nghiệm, giải thưởng và giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm phải được tải lên dưới dạng AW01, AW02, v.v. Việc này đảm bảo giải thưởng được hiển thị trong phần Giải thưởng được chỉ định đặc biệt trên trang. Lưu ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc bản quyền đối với các giải thưởng này. AW01, AW02 đến AW99
Hình ảnh trang phục nằm trên nền phẳng hoặc phẳng phiu Dùng để xem toàn bộ mục hàng may mặc không có người mẫu trong ảnh chụp phẳng hoặc nằm trên nền phẳng FL01
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates