Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nhiệt kế y tế

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Nhiệt kế y tế tuân thủ theo chính sách này

Nhiệt kế y tế được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể nhằm đánh giá sức khỏe thể chất và sức khoẻ toàn diện của một người. Ta có thể sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ qua các đường sau: miệng hoặc dưới lưỡi, nách, hậu môn, tai hoặc trán. Ta cũng có thể đeo một số loại nhiệt kế lên cơ thể để theo dõi liên tục. Nhiệt kế y tế có thể là thiết bị điện tử hoặc phi điện tử. Các thiết bị phi điện tử bao gồm nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế thay đổi màu sắc dùng một lần.

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử là thiết bị đo nhiệt độ cơ thể của con người bằng cách sử dụng một bộ cảm biến kết hợp với bộ khuếch đại, điều chỉnh và hiển thị tín hiệu điện tử. Bộ cảm biến có thể nằm trong đầu dò có thể tháo rời kèm theo hoặc không kèm theo vỏ bọc dùng một lần.

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử bao gồm các thiết bị tiếp xúc và không tiếp xúc. Các thiết bị không tiếp xúc bao gồm nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc (NCIT). NCIT là loại nhiệt kế kỹ thuật số điện tử sử dụng công nghệ hồng ngoại để đo bức xạ nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc vật lý

Ví dụ về nhiệt kế tiếp xúc kỹ thuật số điện tử

Ví dụ về nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc (NCIT)

Nhiệt kế thủy ngân

Ví dụ về nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế thủy ngân là một thiết bị được dùng để đo nhiệt độ từ miệng, hậu môn hoặc nách bằng cách sử dụng tính chất giãn nở nhiệt của thủy ngân.

Nhiệt kế dùng một lần và thay đổi màu sắc

Nhiệt kế dùng một lần hoặc thay đổi màu sắc là thiết bị dùng một lần được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể từ miệng, hậu môn hoặc nách của một người. Thiết bị này ghi lại nhiệt độ cơ thể bằng cách sử dụng các hóa chất nhạy cảm với nhiệt độ được niêm phong ở cuối một dải nhựa hoặc kim loại. Nhiệt cơ thể gây ra sự thay đổi màu ổn định trong các hóa chất nhạy cảm với nhiệt.

Ví dụ về nhiệt kế dùng một lần và thay đổi màu sắc

Chính sách về nhiệt kế y tế của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các loại nhiệt kế y tế đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Yêu cầu tiêu chuẩn/quy định
Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử (thiết bị tiếp xúc và không tiếp xúc)
 • 21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807 (Đăng ký thiết lập và Thông tin đăng tải thiết bị của FDA);
 • 21 CFR 807 Tiểu phần E (FDA 510 (k) Thông báo trước khi đưa ra thị trường);
 • 21 CFR Phần 801 (Dán nhãn thiết bị y tế)

Nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế dùng một lần và thay đổi màu sắc

 • 21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807 (Đăng ký thiết lập và Thông tin đăng tải thiết bị của FDA);
 • 21 CFR Phần 801 (Dán nhãn thiết bị y tế)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các nhiệt kế y tế mà bạn liệt kê
 • Hình ảnh bao bì sản phẩm và nhãn dán cho tất cả các nhiệt kế y tế mà bạn liệt kê
  • Hình ảnh sản phẩm phải hiển thị tất cả các mặt của bao bì sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm và nội dung trang thông tin chi tiết phải tuân thủ Yêu cầu dán nhãn của FDA (21 Quy định liên bang (CFR) Phần 801), cũng như dán nhãn của Amazon cho các thiết bị y tế. Để biết thêm thông tin về chính sách cụ thể này và các yêu cầu của chúng tôi, hãy truy cập chính sách của Amazon về các thiết bị và phụ kiện y tế
 • Tài liệu chứng minh tất cả những điều sau đây:
  • Số đăng ký thành lập FDA (21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807) — Ảnh chụp màn hình
  • Thông tin đăng tải thiết bị FDA (21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807) — Ảnh chụp màn hình
  • Thông báo trước khi đưa ra thị trường theo FDA 510 (k) (21 CFR 807 Tiểu phần E) — Thư phê duyệt của FDA
 • Nếu sản phẩm của bạn dành cho trẻ em sử dụng, sản phẩm đó phải tuân theo các yêu cầu bổ sung. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cụ thể này, hãy truy cập chính sách của Amazon về Sản phẩm dành cho trẻ em

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp tài liệu tuân thủ, hãy hoàn thành các bước sau để gửi thông tin yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Nhấp vào Yêu cầu tài liệu trong Yêu cầu đối với quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ và nhãn cảnh báo nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải hiển thị cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates