Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nhiệt kế y tế

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Nhiệt kế y tế tuân thủ theo chính sách này

Nhiệt kế y tế được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể nhằm đánh giá sức khỏe thể chất và sức khoẻ toàn diện của một người. Ta có thể sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ qua các đường sau: miệng hoặc dưới lưỡi, nách, hậu môn, tai hoặc trán. Ta cũng có thể đeo một số loại nhiệt kế lên cơ thể để theo dõi liên tục. Nhiệt kế y tế có thể là thiết bị điện tử hoặc phi điện tử. Các thiết bị phi điện tử bao gồm nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế thay đổi màu sắc dùng một lần.

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử là thiết bị đo nhiệt độ cơ thể của con người bằng cách sử dụng một bộ cảm biến kết hợp với bộ khuếch đại, điều chỉnh và hiển thị tín hiệu điện tử. Bộ cảm biến có thể nằm trong đầu dò có thể tháo rời kèm theo hoặc không kèm theo vỏ bọc dùng một lần.

Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử bao gồm các thiết bị tiếp xúc và không tiếp xúc. Các thiết bị không tiếp xúc bao gồm nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc (NCIT). NCIT là loại nhiệt kế kỹ thuật số điện tử sử dụng công nghệ hồng ngoại để đo bức xạ nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc vật lý

Nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế thủy ngân là một thiết bị được dùng để đo nhiệt độ từ miệng, hậu môn hoặc nách bằng cách sử dụng tính chất giãn nở nhiệt của thủy ngân.

Nhiệt kế dùng một lần và thay đổi màu sắc

Nhiệt kế dùng một lần hoặc thay đổi màu sắc là thiết bị dùng một lần được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể từ miệng, hậu môn hoặc nách của một người. Thiết bị này ghi lại nhiệt độ cơ thể bằng cách sử dụng các hóa chất nhạy cảm với nhiệt độ được niêm phong ở cuối một dải nhựa hoặc kim loại. Nhiệt cơ thể gây ra sự thay đổi màu ổn định trong các hóa chất nhạy cảm với nhiệt.

Chính sách về nhiệt kế y tế của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các loại nhiệt kế y tế đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Nhiệt kế kỹ thuật số điện tử (thiết bị tiếp xúc và không tiếp xúc)

Tất cả những quy định sau đây:

 • 21 CFR Phần 807 (Đăng ký thành lập và thông tin đăng tải thiết bị của FDA); và
 • 21 CFR 807 Tiểu phần E (Thông báo trước khi đưa ra thị trường theo FDA 510(k))

Nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế dùng một lần và thay đổi màu sắc

Tất cả những quy định sau đây:

 • 21 CFR Phần 807 (Đăng ký thành lập và thông tin đăng tải thiết bị của FDA);

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các nhiệt kế y tế mà bạn liệt kê
 • Hình ảnh bao bì sản phẩm và nhãn dán cho tất cả các nhiệt kế y tế mà bạn liệt kê
  • Hình ảnh sản phẩm phải hiển thị tất cả các mặt của bao bì sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm và nội dung trang thông tin chi tiết phải tuân thủ việc dán nhãn của Amazon đối với các thiết bị y tế. Để biết thêm thông tin về chính sách cụ thể này và các yêu cầu của chúng tôi, hãy truy cập chính sách của Amazon về các thiết bị và phụ kiện y tế
 • Tài liệu chứng minh tất cả những điều sau đây:
  • Số đăng ký thành lập FDA (21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807) — Ảnh chụp màn hình
  • Thông tin đăng tải thiết bị FDA (21 Quy định liên bang (CFR) Phần 807) — Ảnh chụp màn hình
  • Thông báo trước khi đưa ra thị trường theo FDA 510 (k) (21 CFR 807 Tiểu phần E) — Thư phê duyệt của FDA
 • Nếu sản phẩm của bạn dành cho trẻ em sử dụng, sản phẩm đó phải tuân theo các yêu cầu bổ sung. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cụ thể này, hãy truy cập chính sách của Amazon về Sản phẩm dành cho trẻ em

Cách nhận dịch vụ tuân thủ

Nếu bạn cần trợ giúp nhận được chứng nhận tuân thủ, dịch vụ thử nghiệm và kiểm tra, hãy sử dụng mạng lưới đối tác Amazon của chúng tôi.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu bạn nhận được yêu cầu của chúng tôi về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Bên dưới Quản lý tuân thủ ở góc dưới bên phải, nhấp vào Yêu cầu quy định về sản phẩm.
 3. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo cho một sản phẩm duy nhất, hãy nhấp vào Thêm/kháng cáo tuân thủ. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo đối với nhiều sản phẩm, hãy chọn từng sản phẩm ở phía bên trái của sản phẩm và nhấp vào Hành động đối với sản phẩm đã chọn ở phía trên cùng của bảng yêu cầu về sản phẩm để đưa ra lựa chọn gửi tài liệu và thông tin.
 4. Cung cấp tài liệu và thông tin tuân thủ trong phần Cung cấp tài liệu, hoặc cung cấp thông tin và tài liệu kháng cáo trong phần Yêu cầu kháng cáo.
 5. Nhấp vào Gửi yêu cầu phê duyệt để gửi thông tin cho Amazon xem xét.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn hiện hành, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates