Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sao chép một danh sách

Tính năng Sao chép thông tin đăng tải cho phép bạn tạo trang chi tiết sản phẩm mới bằng cách sử dụng thông tin từ thông tin đăng tải hiện có.

Ví dụ: một loại đồ chơi của bạn có ba phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản có một mã định danh sản phẩm khác nhau (UPC, EAN hoặc JAN), nhưng lại cùng nhà sản xuất, thương hiệu, nội dung mô tả chung và đối tượng khách hàng (như trong bảng dưới đây). Bạn có thể tạo trang thông tin chi tiết cho một trong các phiên bản sản phẩm và sau đó sử dụng tính năng Sao chép thông tin đăng tải để tạo nhanh trang cho hai phiên bản còn lại.

Table 1. Ví dụ về sản phẩm
Sản phẩm Mục hàng 1 Mục hàng 2 Mục hàng 3
Tiêu đề Rubik’s Cube Classic 3x3 Rubik’s Cube Revenge - 4x4 Rubik’s 360
Nhà sản xuất Goliath Goliath Goliath
Thương hiệu Rubik’s Cube TM Rubik’s Cube TM Rubik’s Cube TM
Nội dung mô tả chung Giải đố logic 3-D Giải đố logic 3-D Giải đố logic 3-D
Đối tượng khách hàng Tất cả mọi đối tượng (trên 36 tháng tuổi) Tất cả mọi đối tượng (trên 36 tháng tuổi) Tất cả mọi đối tượng (trên 36 tháng tuổi)
Mô tả sản phẩm Khối vuông Rubik phiên bản 3x3 Khối vuông Rubik phiên bản 4x4 “Revenge” Khối vuông Rubik phiên bản 360

Để sao chép một danh sách, hãy thực hiện các bước sau:


  1. Trên trình đơn Hàng lưu kho, hãy chọn Quản lý hàng lưu kho.
  2. Tìm thông tin đăng tải mà bạn muốn sao chép.
  3. Chọn Sao chép thông tin đăng tải từ trình đơn thả xuống trong cùng hàng với thông tin đăng tải. Hệ thống sẽ mở ra một trang mới để bạn cập nhật thông tin. Hệ thống sẽ nhập vào mẫu thông tin thuộc tính sản phẩm từ thông tin đăng tải ban đầu ngoại trừ SKU và mã định danh sản phẩm.
  4. Nhập SKU duy nhất, mã nhận dạng sản phẩm và bất kỳ thuộc tính nào khác dành riêng cho thông tin đăng tải bạn đang tạo.
  5. Nhấp vào Lưu và kết thúc.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates