Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cập nhật về Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Là một phần trong nỗ lực không ngừng giúp Amazon trở thành cửa hàng an toàn và đáng tin cậy nhất trên thế giới dành cho khách hàng và người bán, Amazon đã công bố Chương trình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPP hoặc “Chương trình”) vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo chính sách Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới. Người bán chọn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) để nhận thu nhập bán hàng từ cửa hàng Amazon của mình phải sử dụng PSP đang tham gia Chương trình.

Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, chúng tôi đã ngừng giải ngân cho người bán sử dụng PSP không tham gia chương trình. Để tránh bị ảnh hưởng, người bán sử dụng PSP không tham gia chương trình sẽ cần phải chuyển sang PSP tham gia chương trình hoặc chuyển sang ngân hàng nhận tiền (tài khoản ngân hàng truyền thống) để nhận được tiền giải ngân của mình.

PSP tham gia chương trình

Nếu bạn hiện đang sử dụng PSP có trong danh sách các PSP tham gia chương trình bên dưới hoặc tài khoản ngân hàng nhận tiền (tài khoản ngân hàng truyền thống) để nhận tiền giải ngân của mình, bạn không cần thực hiện hành động nào.

Note: Bạn có thể xem các PSP tham gia chương trình trong danh sách giải pháp giải ngân.
 • Airwallex
 • Allinpay
 • Baofu
 • China CITIC Bank
 • CoGoLinks
 • Currencies Direct Ltd.
 • Currenxie
 • Eaching
 • Glofortune Company Limited
 • GoAllPay
 • GPS Capital Markets
 • Huifu
 • iPaylinks
 • LianLian Global
 • Linklogis
 • Netease Global Pay
 • OFX
 • Onerway
 • OTT PAY HK
 • PayEco
 • Payoneer
 • Photon Dance
 • PingPong
 • PingAn Pay
 • SellersFunding
 • Skyee
 • Sunrate
 • TransferEasy
 • WorldFirst
 • Zhejiang Chouzhou Commercial Bank

Có gì mới? Đang có thêm nhiều PSP tham gia chương trình!

Chúng tôi đang làm việc cẩn trọng để đăng ký thêm nhiều PSP tham gia vào Chương trình. Các PSP sau đây đã đáp ứng các yêu cầu đăng ký tạm thời của chúng tôi và hiện đang nỗ lực để trở thành người tham gia đầy đủ. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ PSP nào trong số này, bạn không cần thực hiện hành động nào tại thời điểm này. Bạn có thể tiếp tục sử dụng PSP của mình để nhận tiền giải ngân từ cửa hàng Amazon của mình mà không lo bị ảnh hưởng. Sau khi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu đăng ký, các PSP này sẽ được thêm vào danh sách PSP tham gia chương trình và danh sách giải pháp giải ngân của chúng tôi.

 • Bank of Hangzhou
 • Bank of Ningbo
 • Bank of Wenzho
 • CBI Money UAB
 • China Industrial Bank
 • Ebury
 • FortuneTech
 • Hyperwallet
 • Lakala Payment
 • Panpay
 • Payability
 • Revolut Ltd
 • Shanghai Pudong Development Bank
 • Umpay
 • Vcan FinTech
 • Whalet
 • Windpayer
 • Wise
 • Zhejiang Tailong Commercial Bank
 • Zhejiang Rural Credit Cooperative Union

Nếu bạn đang sử dụng PSP không có trong các danh sách ở trên cũng như trong danh sách giải pháp giải ngân, hãy liên hệ với PSP của bạn để tìm hiểu về kế hoạch tham gia và trạng thái hiện tại của họ. Nếu PSP của bạn không có kế hoạch đăng ký, bạn nên chuyển sang PSP tham gia chương trình hoặc sử dụng ngân hàng nhận tiền (đó là tài khoản ngân hàng truyền thống) càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến việc giải ngân của bạn.

Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách ở trên hàng tuần.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates