Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cửa hàng Amazon

Cửa hàng Amazon đang trở thành nơi để khách hàng đến mua sắm các sản phẩm giảm giá nhiều và giảm giá thêm, các ưu đãi hàng lưu kho dư thừa và các sản phẩm giải phóng mặt bằng. Cửa hàng Amazon cung cấp nhiều mục hàng cho khách hàng lựa chọn, chẳng hạn như các sản phẩm ô tô & xe thể thao, hàng điện tử, quần áo và đồ chơi.

Bạn có thể xem lại các khuyến nghị về Ưu đãi cửa hàng trong công cụ Quản lý tình trạng hàng lưu kho và tạo các ưu đãi sẽ xuất hiện nổi bật trên Trang cửa hàng Amazon sau khi được Amazon phê duyệt. Tùy chọn này có thể giúp tăng số lượng hàng bán ra tới khách hàng, cải thiện dòng tiền, tối ưu hóa cấp hàng lưu kho và giảm tổng phí lưu trữ.

Ưu đãi cửa hàng hoạt động thế nào

Người bán gửi các ưu đãi khuyến mãi với mức chiết khấu tối thiểu 20% qua mục Tạo ưu đãi cửa hàng trên trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho và trang Cửa hàng Amazon sẽ hiển thị các ưu đãi được chọn trong khoảng thời gian cố định một đến hai tuần.

Để tham gia Cửa hàng Amazon, bạn phải có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và đánh giá tổng thể ít nhất 3,5 sao.

ASIN phải đáp ứng các tiêu chí sau đây mới đủ điều kiện đăng tải trên Cửa hàng Amazonm, tiêu chí này có thể thay đổi mà không cần thông báo:

 • Có hàng lưu kho tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong ít nhất 90 ngày
 • Có nhiều hơn 10 đơn vị hàng lưu kho trong tay
 • Có lịch sử doanh số bán hàng
 • Ở trong điều kiện mới
 • Có đánh giá sản phẩm ít nhất là 3 sao hoặc không có đánh giá nào
 • Hiển thị giá tham khảo
 • Hiện chưa đăng ký chương trình Đặt mua hàng tháng & Tiết kiệm
 • Hiện chưa đăng ký tham gia một Chương trình khuyến mãi ưu đãi khác như Chương trình ưu đãi theo giờ
 • Chưa xuất hiện dưới dạng Ưu đãi cửa hàng trong 60 ngày qua
 • Tuân thủ các chính sách đánh giá sản phẩm của khách hàngchính sách giá của Amazon.

Trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho sẽ hiển thị những sản phẩm đủ điều kiện mà Amazon khuyến nghị cho Cửa hàng Amazon, dựa trên các yếu tố như nhu cầu của khách hàng và thời gian lưu kho.

Note: Không phải mọi sản phẩm đủ điều kiện đều được khuyến nghị đưa vào Cửa hàng Amazon. Chúng tôi thường xuyên đánh giá tính đủ điều kiện của ASIN, vì vậy khuyến nghị bạn thấy ngày hôm nay có thể không được khuyến nghị vào ngày mai. Các sản phẩm có mô tả Ưu đãi cửa hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia Cửa hàng Amazon một lần nữa trong 60 ngày sau khi ưu đãi kết thúc. Việc cập nhật cài đặt sản phẩm của bạn có thể giúp cải thiện các khuyến nghị của chúng tôi và sản phẩm của bạn được chọn lại. (Nhấp vào Tùy chỉnh cài đặt SKU trong menu thả xuống cạnh ASIN của bạn trên trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho).

Cách tạo và quản lý ưu đãi cửa hàng

Để tạo ưu đãi cửa hàng, làm theo các bước sau:

 1. Từ menu thả xuống Hàng lưu khotrong Seller Central, chọn Lập kế hoạch hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào thẻ Quản lý tình trạng hàng lưu kho.
 3. Để lọc hàng lưu kho đủ điều kiện, hãy nhấp vào Tạo ưu đãi cửa hàng trong Hiển thị các khuyến nghị theo cài đặt. Bạn cũng có thể theo các liên kết đến trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho bằng cách nhấp vào thẻ Cải thiện dòng tiền của bạn trên trang chủ Seller Central.
 4. Từ menu thả xuống ở bên phải của mục hàng đủ điều kiện, chọn Tạo ưu đãi cửa hàng.
 5. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhập giá của bạn vào ô Giá ưu đãi cửa hàng. Giá của bạn phải nhỏ hơn hoặc bằng với mức giá tối đa, được điền theo mặc định.
  Note: Giá giao dịch tối đa có tính đến mức giá thấp nhất của người bán tính cho sản phẩm có tình trạng mới. Giá này có thể dao động nếu giá bán hiện tại của sản phẩm thay đổi trước khi ưu đãi bắt đầu. Sau khi ưu đãi bắt đầu, Amazon có thể hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo nếu giá bán của sản phẩm tăng cao hơn giá ưu đãi cửa hàng.
 6. Xem xét ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho ưu đãi cửa hàng của bạn.
 7. Nhấp vào Gửi.

Thông báo Nộp ưu đãi cửa hàng thành công sẽ xuất hiện nếu đã gửi giao dịch của bạn một cách chính xác. Nếu bạn thấy thông báo Giá giao dịch tối đa là $x , hãy thay đổi giá giao dịch của bạn để giá này nhỏ hơn hoặc bằng giá giao dịch tối đa.

Chúng tôi sẽ xử lý đơn nộp thành công hai lần mỗi tuần và nếu bạn nộp thành công, đơn nộp đó sẽ tiếp tục ở dạng đang chờ xử lý cho đến khi được lên lịch. Không phải tất cả các đơn nộp thành công đều được đảm bảo trở thành ưu đãi. Vào phần báo cáo Ưu đãi cửa hàng để xem trạng thái ưu đãi của bạn.

Khi bắt đầu một Ưu đãi cửa hàng đã được phê duyệt, giá mục hàng sẽ tự động thay đổi thành giá giao dịch. Khi giao dịch kết thúc, giá sẽ thay đổi để trở lại mức giá trước chương trình khuyến mãi.

Nếu bạn tăng giá cao hơn mức giá giao dịch tối đa trong chương trình khuyến mãi Cửa hàng của bạn, giao dịch sẽ bị hủy và tư cách hợp lệ để tham gia vào các ưu đãi cửa hàng trong tương lai của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Note: Không phải toàn bộ các ưu đãi cửa hàng đã nộp sẽ được chấp thuận. Việc nộp đơn thành công không đảm bảo ưu đãi sẽ được tải lên thành công. Việc xử lý các ưu đãi hai lần mỗi tuần có thể kéo theo vấn đề với thông tin đơn nộp, chẳng hạn như xếp hạng đánh giá của khách hàng thấp hoặc lịch trình ưu đãi xung đột. Nếu ưu đãi của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét báo cáo Ưu đãi cửa hàng của bạn vào thứ Sáu sau khi bạn nộp các giao dịch.

Để tìm báo cáo, chọn Hoàn thiện đơn hàng từ trình đơn Báo cáo thả xuống trong Seller Central. Báo cáo ưu đãi cửa hàng sẽ nằm trong danh sách ở phía bên trái của trang bên dưới Doanh số bán hàng. Bạn cũng có thể truy cập báo cáo từ trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho bằng cách nhấp vào Kiểm tra trạng thái trong báo cáo Ưu đãi cửa hàng trong phần giá cho ASIN đã gửi.

Phí cửa hàng Amazon

Không có phí bổ sung đối với việc sử dụng cửa hàng Amazon. Phí hoàn thiện đơn hàng và phí giới thiệu tiêu chuẩn vẫn áp dụng đối với các ASIN tham gia. Mặc dù Cửa hàng Amazon có thể giúp giảm phí lưu trữ cho các đơn vị tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng, nhưng việc tham gia Cửa hàng Amazon không đảm bảo miễn tất cả các khoản phí trong khoảng thời gian ưu đãi. Chúng tôi sẽ không miễn hoặc giảm phí hoàn thiện đơn hàng và phí giới thiệu tiêu chuẩn trừ khi có quy định rõ ràng khi đăng ký.

Cách kiểm tra tình trạng của ưu đãi cửa hàng

Bạn có thể kiểm tra kết quả gửi ưu đãi, ngày bắt đầu và ngày kết thúc ưu đãi, cũng như trạng thái ưu đãi trong báo cáo Ưu đãi cửa hàng.

 1. Từ menu thả xuống Báo cáo trong Seller Central, hãy chọn Hoàn thiện đơn hàng .
 2. Bên dưới Doanh số bán hàng ở điều hướng bên trái, chọn Ưu đãi cửa hàng.
Note: Nếu hệ thống không tạo báo cáo ngay lập tức cho ASIN, hãy chờ tối đa 24 giờ trước khi yêu cầu báo cáo khác. Bạn cũng có thể mở rộng phạm vi Ngày sự kiện (ví dụ: để 3 ngày qua hoặc 7 ngày qua).

Cách hủy nộp ưu đãi cửa hàng

Bạn có thể thực hiện một số cách để hủy nộp ưu đãi cửa hàng.

Nếu bạn chọn hủy trước khi Amazon hoàn thành đánh giá:

 1. Từ menu thả xuống Hàng lưu kho trong Seller Central, hãy chọn Lập kế hoạch hàng lưu kho và nhấp vào thẻ Quản lý tình trạng hàng lưu kho.
 2. Từ menu thả xuống ở bên phải của mục hàng đủ điều kiện, chọn Tạo ưu đãi cửa hàng.
 3. Thay đổi giá và nhấp vào Cập nhật.
 4. Nhấp vào Hủy ưu đãi cửa hàng.

Nếu bạn chọn hủy sau khi ưu đãi bắt đầu:

 1. Kiểm tra báo cáo Ưu đãi cửa hàng để xem ASIN đó hiện có đang chạy ưu đãi hay không.
 2. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để hủy ưu đãi.
 3. Sau khi nhận được thông báo về ưu đãi bị hủy, bạn có thể:
  1. Cập nhật “Ngày kết thúc bán hàng” thành ngày hôm trước, hoặc
  2. Loại bỏ “Giá bán” trên ASIN của chúng.

Note: Không thể hủy ưu đãi đang chờ xử lý thời gian bắt đầu. Bạn sẽ phải đợi cho đến khi ưu đãi bắt đầu trước khi bạn có thể hủy bỏ.
Note: Mặc dù bạn có thể tự tăng giá giao dịch, nhưng nếu bạn đơn phương tăng giá giao dịch trong ưu đãi hiện tại, Amazon có thể hủy ưu đãi mà không cần thông báo khi giá bán tăng cao hơn giá Ưu đãi cửa hàng. Việc này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tham gia chương trình Ưu đãi cửa hàng của các ASIN của bạn sau này.
Note: Chúng tôi có thể gộp những ASIN được bạn gửi trong cùng thời gian bắt đầu ưu đãi. Trong trường hợp chúng tôi hủy ưu đãi do bạn vi phạm quy định về giá hoặc yêu cầu đối với người bán, tất cả các ASIN gộp đó sẽ bị xóa.

Chiết khấu kết hợp phiếu giảm giá và ưu đãi cửa hàng

 • Chiết khấu ưu đãi cửa hàng: 50%

So sánh Ưu đãi cửa hàng với Bán tại cửa hàng

Các ưu đãi cửa hàng yêu cầu giảm giá cao hơn (ít nhất 30%) so với giá bán và được Amazon thiết lập để kéo dài hai tuần bắt đầu từ chu kỳ ưu đãi tiếp theo. Ưu đãi cửa hàng ưu tiên các chương trình khuyến mãi của người tiêu dùng, được làm nổi bật rõ ràng hơn trên Cửa hàng Amazon và hiển thị huy hiệu ưu đãi giới hạn thời gian trong trang thông tin chi tiết ASIN. Nhìn chung, các ưu đãi cửa hàng dự kiến sẽ mang lại tỷ lệ số lượng hàng bán ra tới khách hàng cao hơn. Các ưu đãi cửa hàng yêu cầu giảm giá từ 30% trở lên và chương trình giảm giá có thể thay đổi dựa vào các yếu tố bao gồm nhu cầu của khách hàng và thời gian lưu kho.

Hoạt động bán tại cửa hàng tuân theo các tiêu chí đủ điều kiện tương tự như ưu đãi nhưng được áp dụng cho các mục hàng có mức giảm giá khuyến nghị thấp hơn (từ 25% đến 30%). Mặc dù bạn có thể quyết định giảm giá mục hàng trong khoảng thời gian dài hơn, nhưng các mục hàng Bán tại cửa hàng sẽ được làm nổi bật trên Cửa hàng Amazon chỉ trong khoảng thời gian mục hàng đó có giá đủ điều kiện của Cửa hàng Amazon và không quá hai tuần liên tiếp. Những ASIN đáp ứng tiêu chí Bán tại cửa hàng sẽ được đăng tải là Đủ điều kiện lên kệ Cửa hàng Amazon trên ASIN trong trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho.

Các phương pháp hay nhất dành cho Cửa hàng

 • Loại bỏ các quy tắc định giá cho ASIN trước khi gửi. Quy tắc định giá có thể ngăn chặn giá ASIN giảm xuống một cách tự động. Các ưu đãi này sẽ bị loại bỏ khỏi Cửa hàng và có thể dẫn đến việc tất cả các khuyến nghị Cửa hàng bị tịch thu trong tương lai cho tài khoản này.
 • Sử dụng hình ảnh chất lượng cao. Các sản phẩm có lượng tồn kho dư thừa và hình ảnh chất lượng cao có nhiều khả năng được làm nổi bật trong các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi ở cấp ASIN. Các ASIN cá nhân được ưu đãi cửa hàng làm nổi bật có tỷ lệ bán ra cho khách hàng cao hơn.
 • Kết hợp ưu đãi cửa hàng với phiếu giảm giá để cải thiện chuyển đổi.
 • Không gửi ưu đãi cửa hàng nếu bạn không chắc chắn về việc chạy ưu đãi này trong toàn bộ hai tuần. Không có giới hạn số lượng hoặc phương thức tự động để dừng ưu đãi một khi đã bắt đầu.
 • Giảm giá các biến thể ASIN cùng dòng, ngay cả khi không có khuyến nghị ưu đãi cửa hàng.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi đã nhấp vào nút Tạo ưu đãi cửa hàng ở đầu trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho, nhưng không có ưu đãi nào xuất hiện. Tại sao?

Nút Tạo ưu đãi cửa hàng chính là một dạng bộ lọc khuyến nghị. Bộ lọc này sẽ tiếp tục hiện diện trong trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho ngay cả khi hiện không có ưu đãi nào đủ điều kiện tham gia Cửa hàng Amazon.

Tại sao ưu đãi của tôi chưa bắt đầu?

Các ưu đãi sắp tới có thể được giữ ở trạng thái đang chờ xử lý nếu bị giới hạn năng suất trên trang Ưu đãi cửa hàng, ngay cả khi ASIN vượt qua ngày bắt đầu được liệt kê ban đầu. Sau khi một ưu đãi đã được lên lịch đầy đủ để bắt đầu, trạng thái của ASIN sẽ thay đổi thành “ĐANG CHẠY” và ngày bắt đầu và kết thúc ưu đãi sẽ được cập nhật.

Tại sao đơn nộp ưu đãi cửa hàng của tôi không được chấp thuận?

Lý do Amazon không chấp thuận đơn nộp ưu đãi cửa hàng bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:

 • ASIN của ưu đãi được lên kế hoạch bị trùng với lịch ưu đãi cửa hàng, ví dụ như các chương trình ưu đãi theo giờ.
 • Hình ảnh sản phẩm không tuân theo hướng dẫn về danh mục. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm.
 • Xếp hạng đánh giá của khách hàng dưới ba sao.
 • Bạn đã hết hàng cho ASIN đó.
 • Yêu cầu giá giao dịch tối đa đã thay đổi do biến động giá.

Tại sao tôi không thể hủy ưu đãi của mình?

Amazon có thể không cho phép bạn hủy bỏ ưu đãi cửa hàng vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

 • Ưu đãi chưa bắt đầu. Không thể hủy bỏ bất kỳ ưu đãi ASIN đang chờ xử lý cho đến khi chính thức bắt đầu. Vui lòng xem lại báo cáo Ưu đãi cửa hàng.
 • ASIN đã đủ điều kiện, nhưng hiện không đủ điều kiện cho một ưu đãi. Do tính đủ điều kiện được cập nhật mới hàng tuần, ASIN của bạn có thể mất tính đủ điều kiện trước khi có thể tạo ưu đãi. Điều quan trọng là phải theo dõi ASIN nào đủ điều kiện hàng tuần.
 • Không có ưu đãi nào đang chạy cho ASIN đó. Điều quan trọng là phải luôn biết ASIN nào đang chạy ưu đãi tại mọi thời điểm.
 • Ưu đãi đã được gỡ bỏ sau khi giá tăng cao hơn giá giao dịch tối đa. Amazon có thể hủy các ưu đãi mà không cần thông báo nếu giá bán của sản phẩm tăng cao hơn giá ưu đãi cửa hàng. Hành động tự tăng giá giao dịch có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc tham gia các ưu đãi cửa hàng trong tương lai.

Tại sao tôi không thể tìm thấy ASIN của mình trên trang chủ Cửa hàng Amazon?

Trước khi tìm kiếm ASIN của bạn trên trang Cửa hàng Amazon, hãy xác nhận tình trạng ưu đãi đã gửi của bạn bằng cách kiểm tra báo cáo Ưu đãi cửa hàng. Nếu trạng thái của ASIN là Đã gửi hoặc Đã kết thúc, ASIN của bạn sẽ không xuất hiện trên Cửa hàng Amazon. Nếu trạng thái là Đang hoạt động, ASIN của bạn sẽ xuất hiện trên Cửa hàng Amazon.

Để tìm kiếm ASIN của bạn trên Cửa hàng Amazon, chọn bất kỳ hạng mục sản phẩm áp dụng nào của bạn và tìm kiếm ưu đãi của bạn trong số các ưu đãi có sẵn. Tìm kiếm tất cả các danh mục áp dụng.

Việc đặt sản phẩm trên Cửa hàng Amazon được dựa trên sở thích của khách hàng.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy ưu đãi của mình, nó có thể đã bị xóa sau yêu cầu phê duyệt vì không đáp ứng các hướng dẫn.

Tại sao tôi có khuyến nghị Bán tại cửa hàng, nhưng không phải khuyến nghị Ưu đãi cửa hàng?

Khuyến nghị Bán tại cửa hàng không đồng nghĩa là bạn có khuyến nghị Ưu đãi cửa hàng. Khuyến nghị Bán tại cửa hàng sẽ không xuất hiện trong thẻ Tạo ưu đãi cửa hàng. Thẻ Tạo ưu đãi cửa hàng sẽ vẫn hiển thị trên trang “Quản lý tình trạng hàng lưu kho” ngay cả khi bạn không có mục hàng đủ điều kiện nhận Ưu đãi cửa hàng.

Tại sao ưu đãi cửa hàng của tôi bị xóa sau khi yêu cầu phê duyệt?

Chúng tôi có thể xóa ưu đãi cửa hàng của bạn sau yêu cầu phê duyệt vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không chỉ gồm:

 • Đặt giá:
  • Giá giao dịch của bạn trở nên cao hơn giá giao dịch tối đa. Giá giao dịch tối đa có cân nhắc mức giá thấp nhất từ bất kỳ người bán nào đề nghị cung cấp sản phẩm trong điều kiện mới. Giá chào bán từ những người bán khác có thể đã thay đổi.
  • Giá giao dịch được chấp thuận của bạn không phải là giá trúng Ưu đãi nổi bật.
  • Giá bán hiện tại đã thay đổi trước khi ưu đãi bắt đầu, có thể dẫn đến giá giao dịch cao hơn giá bán hiện tại.
 • Không còn hàng lưu kho mới.
 • Đánh giá sản phẩm giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu hiện tại.
 • Hình ảnh sản phẩm của bạn không tuân theo yêu cầu về hình ảnh sản phẩm.

Tôi có thể giới hạn số lượng cho Cửa hàng Amazon không?

Không, bạn không thể giới hạn số lượng cho Cửa hàng Amazon. Tuy nhiên, bạn không nên gửi ASIN vào Ưu đãi cửa hàng nếu tốc độ bán hàng tăng lên không có lợi cho ASIN của bạn.

Tôi có thể tìm báo cáo hiệu suất cho ASIN tham gia của mình ở đâu?

Bạn có thể xem hiệu suất cho ASIN tham gia của bạn bằng cách theo dõi nó trong thời gian chạy ưu đãi của nó.

 1. Từ trình đơn thả xuống Báo cáo trong Seller Central, chọn Hoàn thiện đơn hàng.
 2. Bên dưới Doanh số bán hàng ở điều hướng bên trái, chọn Tất cả các đơn hàng.

Bạn có thể kiểm tra thời gian chạy ưu đãi của bạn thông qua báo cáo Ưu đãi cửa hàng.

 1. Từ trình đơn thả xuống Báo cáo trong Seller Central, chọn Hoàn thiện đơn hàng.
 2. Bên dưới Doanh số bán hàng ở điều hướng bên trái, chọn Ưu đãi cửa hàng.

Quy tắc định giá trên ASIN của tôi có ảnh hưởng đến việc tôi tham gia Cửa hàng Amazon không?

Để đảm bảo giá giảm tự động theo thời gian bắt đầu ưu đãi như đã lên kế hoạch, hãy tạm dừng hoặc xóa bất kỳ quy tắc định giá tự động nào mà bạn có thể đã thiết lập cho ASIN của mình. Giá giao dịch tối thiểu được thiết lập cao hơn giá ưu đãi cửa hàng có thể tạo ra các vấn đề với việc giảm giá tự động và ảnh hưởng đến sự tham gia của ASIN trong các ưu đãi cửa hàng của bạn. Nếu giá không giảm do các quy tắc định giá này hoặc giá tăng, chúng tôi sẽ hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo.

Để tạm dừng hoặc xóa một quy tắc định giá, từ trình đơn thả xuống Định giá trên Seller Central, chọn Định giá tự động. Sau đó, trong cột Hành động cho quy tắc định giá, chọn một trong các hành động sau từ trình đơn thả xuống:

 • Tạm dừng quy tắc tạm thời đình chỉ quy tắc. Bạn có thể tiếp tục quy tắc đã tạm dừng bất kỳ lúc nào bằng cách chọn Tiếp tục quy tắc.
 • Xóa quy tắc xóa vĩnh viễn quy tắc đó.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates