Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về khấu trừ thuế thu nhập (ISR) tại Mexico

Important: Thông tin trên trang này không phải là thông tin tư vấn về thuế, pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác và không được sử dụng cho các mục đích tương tự. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn chuyên môn về thuế nếu bạn có thắc mắc.
Note: Đăng nhập vào tài khoản Seller Central tại Mexico của bạn để có thể mở tất cả các liên kết trong trang này.

Trang trợ giúp này chỉ chứa nội dùng về khấu trừ thuế thu nhập tại Mexico (IRSR là viết tắt cụm từ bằng tiếng Tây Ban Nha “Impuesto Sobre la Renta”). Thuế GTGT (IVA) người mua trả cho các sản phẩm bạn bán và phí người bán đối với các dịch vụ bạn mua từ Amazon không liên quan đến khấu trừ thuế thu nhập. Để biết thông tin, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về thu thuế GTGT (IVA) tại thị trường Mexicothuế GTGT tại Mexico đối với phí người bán.

Chính phủ Mexico đã đưa ra luật cải cách về thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 mà theo đó yêu cầu Amazon nộp Thuế thu nhập tại Mexico (ISPR) trên các tài khoản người bán đủ điều kiện và đơn hàng trên toàn thế giới. Tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập tùy theo thông tin bạn cung cấp cho Amazon. Nếu bạn và/hoặc doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Mexico và/hoặc bạn lưu trữ hàng lưu kho ở Mexico và/hoặc các sản phẩm bạn bán được vận chuyển từ hoặc đến một địa chỉ tại Mexico thì thuế thu thập tại Mexico (ISR) có thể được tính vào (các) tài khoản của bạn.

Mỗi tuần một lần, Amazon sẽ kiểm tra thông tin tài khoản của bạn, loại đăng kýmã số định danh Registro Federal de Contribuyentes (RFC ID) và trạng thái hợp lệ để xác định xem có cần khấu trừ thuế thu nhập hay không. Nếu cần, thu nhập từ đầu tháng đến nay của bạn sẽ được sử dụng để cập nhật khấu trừ thuế thu nhập trong Dự phòng cấp độ tài khoản của bạn (số dư không có sẵn) cho phù hợp. Ước tính dự phòng nhằm tránh hoặc giảm xác suấtsố dư tài khoản âm ngoài dự kiến khi thuế thu nhập được nộp cho Chính phủ Mexico và tính vào tài khoản của bạn.

Bất kỳ khoản khấu trừ thuế thu nhập nào vượt quá nghĩa vụ thuế thu nhập của bạn sẽ được chuyển về vào tài khoản người bán của bạn. Toàn bộ thuế thu nhập nộp cho Chính phủ Mexico sẽ được ghi nhận trong báo cáo thanh toán tài khoản của bạn và chứng nhận khấu trừ thuế được tải lên tài khoản của bạn trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

Vui lòng xem lại Câu hỏi thường gặp bên dưới của chúng tôi để nắm được đầy đủ chi tiết về cách áp dụng cho (các) tài khoản bán hàng của bạn, cập nhật mã RFC của bạn, xem lại biểu khấu trừ thuế và những thông tin khác.

Amazon xác định số tiền khấu trừ ước tính hàng tuần và khoản thuế thu nhập hàng tháng cần nộp cho Chính phủ Mexico bằng cách nào?

Mỗi tuần một lần, Amazon sẽ cập nhật khoản khấu trừ thuế thu nhập trong Dự phòng cấp độ tài khoản của bạn (số dư không có sẵn) dựa trên trạng thái của mã RFC hiện tại, thông tin tài khoản và đơn hàng có trong Seller Central và thu nhập từ đầu tháng đến nay, sử dụng biểu khấu trừ thuế dưới đây.

Mã RFC hợp lệ và đã được xác minh

 • Người bán đăng ký với tư cách thực thể/doanh nghiệp: khấu trừ 0% (không)
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 Người bán đã đăng ký với tư cách cá nhân: 1% tổng doanh thu từ đầu tháng đến nay của bạn sẽ được khấu trừ cho thuế thu nhập
 • Ngày 1 tháng 6 năm 2020 - ngày 31 tháng 12 năm 2020 Người bán đã đăng ký với tư cách cá nhân: 0,4% đến 5,41% tổng doanh thu từ đầu tháng đến nay của bạn sẽ được khấu trừ cho thuế thu nhập
  • 1 đến 1.500 MXN_____________________0,4%
  • Lên đến 5.000 MXN_____________________0,5%
  • Lên đến 10.000 MXN_____________________0,9%
  • Lên đến 25.000 MXN_____________________1,1%
  • Lên đến 100.000 MXN ____________________2,0%
  • Trên 100.000 MXN_________________5,4%

Đang chờ xác nhận, không hợp lệ, Chưa hoàn tất, Không có RFC

 • Người bán chưa đăng ký: 20% tổng doanh thu từ đầu tháng đến nay của bạn sẽ được khấu trừ và nộp thuế thu nhập khi bạn không có mã RFC đã xác nhận trong hồ sơ

Trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, Amazon sẽ sử dụng trạng thái mã RFC hiện tại của bạn, thông tin tài khoản và thu nhập tháng trước để xác định số tiền thuế thu nhập được khấu trừ từ tài khoản bán hàng của bạn và nộp cho Chính phủ Mexico. Chứng nhận khấu trừ thuế thể hiện số tiền mà bạn đã nộp cho Chính phủ Mexico và Amazon sẽ không hoàn trả khoản tiền này.

Tôi có thể cung cấp mã RFC của tôi cho Amazon bằng cách nào?

Để đăng ký hoặc cập nhật mã RFC của bạn trong tài khoản người, hãy thực hiện các bước sau:


 1. Nhấp vào đây để trực tiếp vào trang đăng ký mã RFC; hoặc,
 2. Trên Seller Central, đến phần Cài đặt và chọn Thông tin tài khoản
 3. Tìm phần Thông tin thuế và nhấp vào Mã RFC
 4. Hoàn thành Mẫu thông tin RFC
 5. Nhấp vào Gửi
 6. Nhấp vào Chọn tệp để tải lên tài liệu CSF (Constancia de Situación Fiscal) của bạn
  • Nếu bạn nhấp vào Tải lên sau, thông tin đăng ký của bạn sẽ được lưu trong phần Chưa hoàn tất cho đến khi bạn tải lên tài liệu CSF
 7. Nhấp vào Thoát
 8. Mã RFC sẽ áp dụng sau khi hoàn tất xác nhận với cơ sở dữ liệu của Cơ quan Thuế Mexico (Servicio de Administración Tributaria — “SAT”)
Note: Chính phủ Mexico yêu cầu Amazon xác nhận thông tin RFC được gửi đến Cơ quan Thuế Mexico (Servicio de Administración Tributaria - SAT), quá trình này có thể mất đến 5 ngày làm việc.

Mã RFC của bạn sẽ không được xem xét giảm trừ khấu trừ thuế thu nhập (ISR) cho đến khi hoàn tất quá trình xác nhận. Trong quá trình xác nhận, bạn có thể vẫn nhìn thấy biểu ngữ yêu cầu cập nhật thông tin trong Seller Central. Vui lòng tránh thông tin không đầy đủ, thiếu sót hoặc không trùng khớp để không phải gửi lại thông tin đăng ký và phát sinh chậm trễ ngoài dự kiến.

Tại sao tôi cần cung cấp thông tin RFC của mình cho Amazon?

Theo luật cải cách thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, Amazon trở thành cơ quan khấu trừ thuế và có nghĩa vụ pháp lý để nộp Thuế thu nhập tại Mexico (ISR) dựa trên mã RFC bạn đã đăng ký.

Trong phạm vi của Amazon, mã RFC của bạn được sử dụng để xác định xem Chính phủ Mexico có thu khoản khấu trừ thuế hàng tuần và/hoặc cuối tháng hay không. Chúng tôi cũng sử dụng mã RFC của bạn trên chứng nhận khấu trừ hàng tháng và hóa đơn phí người bán khi cần thiết.

Khi Amazon không nhận được mã RFC, Chính phủ Mexico yêu cầu Amazon áp dụng và nộp thuế với mức khấu trừ tối đa đối với các trường hợp “Chưa đăng ký”. Việc này có thể dẫn đến khấu trừ không mong muốn mà có khả năng không áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, mọi chứng nhận khấu trừ thuế sẽ sử dụng mã RFC chung do Amazon không nhận được mã RFC.

Note: Amazon không có tùy chọn hoàn tiền sau khi đã nộp tiền cho Chính phủ Mexico

Ngoài RFC, Amazon có chấp nhận bất kỳ mã số đăng ký thuế nào khác không?

Không. Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ áp dụng đăng ký thuế RFC Mexico cho việc bán hàng trực tuyến và là đăng ký duy nhất được Amazon chấp nhận và xem xét việc khấu trừ thuế thu nhập (ISR).

Mã RFC chưa đầy đủ hoặc chưa được xác nhận ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế thu nhập (ISR) như thế nào?

Nếu mã RFC chưa đầy đủ hoặc chưa được xác nhận, tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với “Người bán chưa đăng ký” sẽ được áp dụng cho đến khi bạn cung cấp thông tin trong tài khoản của mình và thông tin đó được xác nhận. Không có lựa chọn hoàn tiền từ Amazon sau khi thuế đã được nộp cho Chính phủ Mexico.

Note: Nếu bạn gửi thông tin vào cuối tháng, thông tin của bạn có khả năng không được xác nhận trước thời điểm nộp thuế thu nhập cho Chính phủ Mexico. RFC đã xác nhận không có hiệu lực trở về trước. Không thể hoàn tiền sau khi đã nộp thuế, dù kiểu đăng ký của bạn sau khi xác nhận đã hoàn tất.

Amazon xác định xem tôi có bị khấu trừ thuế thu nhập (ISR) hay không băng cách nào?

Mọi thông tin nào bạn đã cung cấp trong tài khoản của mình có thể được chúng tôi sử dụng để xác định khấu trừ thuế thu nhập.

Thông tin tài khoản người bán có thể được sử dụng để xác định thuế thu nhập là thông tin thanh toán, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hàngmẫu vận chuyển cho các ưu đãi sản phẩm và bất kỳ thông tin định danh nào khác được cung cấp cho Amazon.

Tôi có thông tin đăng tải đang hoạt động trên các cửa hàng trực tuyến ngoài Mexico. Amazon có phải tính khấu trừ thuế thu nhập (ISR) bên ngoài Mexico không?

Có. Theo luật, Amazon phải tính toán khoản khấu trừ cho bất kỳ người bán nào có các chỉ số Mexico trên bất kỳ tài khoản bán hàng và/hoặc đơn hàng nào của họ, ngay cả khi hoạt động kinh doanh diễn ra bên ngoài Mexico.

Tôi không phải là cư dân Mexico và/hoặc doanh nghiệp của tôi không được đăng ký mã RFC và/hoặc tôi không giữ hàng lưu kho tại Mexico. Thuế thu nhập tại Mexico (ISR) có áp dụng với tôi không?

Thuế thu nhập tại Mexico (ISR) áp dụng cho mọi người bán trên mọi cửa hàng Amazon có các chỉ số Mexico gắn với tài khoản của họ, lưu trữ hàng lưu kho tại Mexico hoặc thực hiện đơn hàng từ Mexico (áp dụng cho cả đơn hàng do người bán hoàn thiện và hoàn thiện bởi Amazon).

Tôi đã cung cấp mã RFC trên tài khoản bán hàng tại Mexico của mình. Tôi có cần phải cung cấp lại mã RFC không?

Điều này phụ thuộc vào loại đăng ký trước đó của bạn. Để đảm bảo Amazon đã có những thông tin hiện tại, hãy xem lại thông tin mã RFC của bạn trong Seller Central để xác nhận tính đầy đủ và xác định mọi thông tin có thể cần thêm, chẳng hạn như tài liệu CSF (Constancia de Situación Fiscal) của bạn.

Tôi đã thêm mã RFC vào tài khoản bán hàng tại Mexico của mình. Tôi có cần cung cấp thông tin đó trên Amazon.com & Amazon.ca không?

Việc cung cấp mã RFC trong Seller Central sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản Seller Central được liên kết với nhau (Tài khoản hợp nhất Bắc Mỹ). Nếu bạn có các tài khoản không liên kết với nhau, bạn có thể cần cập nhật mã RFC của mình cho từng tài khoản.

Tôi có thể tìm thấy số tiền thuế thu nhập (ISR) mà Amazon khấu trừ trong tháng ở đâu?

Số tiền khấu trừ thuế thu nhập được cộng vào Dự phòng cấp độ tài khoản của bạn (số dư không có sẵn), có trên Trang tổng quan thanh toán.

Tôi có thể tìm thấy số tiền thuế thu nhập (ISR) mà Amazon nộp cho Chính phủ Mexico ở đâu?

Việc nộp thuế thu nhập cho Chính phủ Mexico và tính vào tài khoản của bạn thường diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng mới. Số tiền được tính sẽ hiển thị trên Theo dõi giao dịch thanh toán của bạn.

Bạn có thể tìm thấy số tiền thuế thu nhập đã nộp và tính vào tài khoản của mình bằng cách:


 1. Đăng nhập vào Seller Central
 2. Trong thẻ Báo cáo, nhấp vào Thanh toán
 3. Nhấp vào thẻ Xem giao dịch
 4. Thiết lập chế độ xem lọc = Khác
 5. Đặt ngày trong thời hạn sao kê trong vòng 4-8 ngày của tháng
 6. Trong Chi tiết về sản phẩm , hãy tìm Thuế thu nhập đã tính

Tôi có thể tìm thấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập tại Mexico (ISR) của tôi ở đâu?

Chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập tại Mexico của tháng trước thường sẽ được tải lên Thư viện chứng từ thuế của bạn trong tuần đầu tiên của tháng mới.

 • Bạn có thể tìm chứng nhận khấu trừ tại Mexico bằng cách:
 • Đăng nhập vào Seller Central
 • Trong thẻ Báo cáo, nhấp vào Thư viện chứng từ thuế
 • Nhấp vào thẻ Hóa đơn thuế Mexico
 • Tìm Chứng nhận khấu trừ thuế với ngày bắt đầu/kết thúc phù hợp
 • Nhấp vào liên kết pdf hoặc xml màu xanh dương để tải xuống
Note:

Chứng nhận khấu trừ thuế tại Mexico chỉ được tạo khi Amazon nộp thuế thu nhập và/hoặc khoản khấu trừ IVA trên sản phẩm cho Cơ quan Thuế Mexico. Hóa đơn sẽ không được tạo nếu tất cả thuế thu nhập và IVA trên sản phẩm chịu khấu trừ trong suốt tháng được nộp từ Dự phòng cấp độ tài khoản của bạn và/hoặc hoàn lại cho bạn.

Tôi không còn là cư dân của Mexico và tôi đã cập nhật toàn bộ thông tin của mình để hiển thị địa chỉ hiện tại của tôi. Amazon có thể hoàn thuế thu nhập (ISR) đã tính vào tài khoản người bán của tôi không?

Amazon phải nộp các khoản khấu trừ thuế thu nhập theo thông tin có trên tài khoản bán hàng của bạn tại thời điểm thu phí.

Tại thời điểm tính thuế cho tài khoản của bạn, thông tin từ tài khoản, đơn hàng hoặc vị trí hàng lưu kho của bạn đã liên kết với tài khoản của bạn với Mexico và cho biết khoản thu thuế thu nhập theo luật thuế của Mexico.

Thuế thu nhập đã nộp cho Chính phủ Mexico sẽ không được Amazon hoàn tiền.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates