Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Móc leo núi đa năng

Nếu bạn đăng tải sản phẩm của mình trên cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Móc leo núi đa năng áp dụng theo chính sách này

Móc leo núi đa năng là loại móc kim loại có van chịu tải tự đóng dùng để nhanh chóng tháo lắp các thành phần khi leo núi hoặc vách đá, là một phần của hệ thống đảm bảo an toàn trọng yếu. Móc leo núi đa năng được sử dụng để gắn dây vào các mảnh thiết bị, hoặc nối hai hoặc nhiều thiết bị với nhau. Chúng thường được làm bằng nhôm hoặc thép. Móc có nhiều hình dạng khác nhau (móc dạng chữ D, dạng chữ D không đối xứng và dạng bầu dục) và có thể có chốt khóa hoặc không chốt khóa.

Ví dụ về móc leo núi đa năng

Chính sách của chúng tôi về móc leo núi đa năng

Amazon yêu cầu tất cả các loại móc leo núi đa năng đã đăng tải đều phải trải qua thử nghiệm. Các loại móc này phải đáp ứng các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn
Móc leo núi đa năng
 • EN 12275:2013 hoặc
 • UIAA 121 hoặc
 • ANSI/ASSE Z359.12-2009 hoặc
 • ASTM F1774

Thông tin bắt buộc

Giữ các thông tin sau ở nơi tiện lợi vì chúng tôi có thể yêu cầu các chi tiết sau:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả móc leo núi đa năng do bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm của tất cả móc leo núi đa năng do bạn đăng tải. Hình ảnh phải chứa tất cả thông tin liên quan đến:
  • Thông tin an toàn
  • Nhãn tuân thủ
  • Cảnh báo về rủi ro nguy hiểm của sản phẩm
 • Hướng dẫn bất kỳ về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho tất cả móc leo núi đa năng do bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ILAC ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được thử nghiệm theo các yêu cầu liệt kê dưới đây.

Một số phòng thí nghiệm có mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và nhấp vào Tình trạng tài khoản
 2. Nhấp vào Yêu cầu tài liệu trong phầnYêu cầu đối với Quy định về sản phẩm ở góc dưới cùng bên phải của trang
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ, nhãn cảnh báo và phân loại độ tuổi, nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải trùng khớp với hình ảnh trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm dừng thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates