Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Máy sưởi

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Máy sưởi áp dụng theo chính sách này

Máy sưởi di động là thiết bị có thể di chuyển được, chạy bằng điện lưới nhằm cung cấp nhiệt trong một khu vực nhỏ và đơn lẻ.

Ví dụ về máy sưởi

Ví dụ về máy sưởi


Chính sách về máy sưởi của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các loại máy sưởi đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Máy sưởi UL 1278

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn sàng trước:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả máy sưởi do bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm của tất cả máy sưởi do bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm các thông tin sau:
  • Thông tin an toàn
  • Nhãn tuân thủ
  • Cảnh báo về rủi ro nguy hiểm của sản phẩm
 • Bất kỳ hướng dẫn sản phẩm và/hoặc hướng dẫn sử dụng nào của tất cả máy sưởi do bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được thử nghiệm theo các yêu cầu liệt kê dưới đây

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt của Amazon. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:


 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Nhấp vào Yêu cầu tài liệu bên dưới Yêu cầu đối với quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.
Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ và nhãn cảnh báo nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải cho thấy cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Tạm dừng khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên pháp lý; thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates