Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Miễn phí vận chuyển

Người bán có thể giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển mà khách hàng yêu thích. Đổi lại, điều này có thể giúp thu hút khách hàng mới, giúp thực hiện các điều khoản của Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime và có thể làm tăng cơ hội chiến thắng Buy-Box của người bán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chiến thắng Buy-Box.

Cách đăng ký miễn phí vận chuyển

Bạn không cần đăng ký tham gia. Để cung cấp dịch vụ miễn phí vận chuyển đối với các sản phẩm của bạn, chỉ cần vào Cài đặt vận chuyển và thiết lập cước vận chuyển của bạn thành $0,00.

Cách chọn không sử dụng dịch vụ miễn phí vận chuyển

Bạn có thể thay đổi cước vận chuyển bạn muốn thu phí bằng cách cập nhật giá cước trong mẫu vận chuyển của bạn.

Ảnh hưởng đến chi phí

Để biết thông tin về chi phí Amazon, bao gồm các ví dụ, hãy truy cập trang Biểu phí bán hàng trên Amazon.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập các trang Trợ giúp sau:

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates