Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết bị bảo hộ cá nhân & Những dụng cụ thiết yếu đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; COVID-19: Kiểm soát lây nhiễm và phục hồi

Là một phần trong công tác ứng phó liên tục với COVID-19 của chúng tôi, Amazon sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cung ứng cần thiết trong thời gian đại dịch. Các cửa hàng này đã thay thế Hàng cung ứng cho dịch COVID-19:

  • COVID-19: Kiểm soát lây nhiễm và phục hồi được dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám, phòng khám của bác sĩ và chính phủ bao gồm các tiểu bang và bộ phận quản lý thành phố tại địa phương để họ có thể dễ dàng tìm được nguồn cung cấp vật tư y tế và hàng may mặc bảo vệ như máy thở, khẩu trang N95, ống nghe và áo phẫu thuật.
  • Thiết bị bảo hộ cá nhân & Những dụng cụ thiết yếu đảm bảo an toàn tại nơi làm việc dành cho các công ty thương mại, trường học và tổ chức phi lợi nhuận cần bảo vệ nhân viên và khách hàng của họ trong đại dịch. Khi những khách hàng này tiếp tục hoặc mở lại các hoạt động, chúng tôi sẽ cung cấp các vật tư chăm sóc tại nơi làm việc theo nhu cầu như mặt nạ vải, nước rửa tay, kiểm soát lưu lượng và nhiệt kế.

Các yêu cầu để bán sản phẩm tại các cửa hàng này là gì?

Sự tin tưởng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt để bán một số sản phẩm An toàn cá nhân và gia đình cho các khách hàng đang tìm kiếm mục hàng liên quan tới đại dịch. Những yêu cầu này cũng được áp dụng cho các sản phẩm được liệt kê ở cả hai cửa hàng này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Danh mục và sản phẩm cần được phê duyệt.

Ngoài ra, tất cả khẩu trang N95 và các sản phẩm tương tự được sản xuất quốc tế như khẩu trang KN95, cùng với một số ASIN trong các loại sản phẩm được liệt kê dưới đây, phải tuân theo các yêu cầu bổ sung nhằm đảm bảo rằng chúng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dân sinh, chính phủ và nhóm người lao động phải tiếp xúc nhiều. Chúng tôi hiện không chấp nhận đơn đăng ký qua Seller Central cho các ASIN được chọn này. Tuy nhiên, người bán có thể bán các ASIN khác thuộc các loại sản phẩm dưới đây nếu họ đáp ứng các yêu cầu hiện hành:

  • Áo
  • Dung dịch rửa tay sát khuẩn
  • Chất khử trùng
  • Găng tay y tế
  • Que bôi
  • Nhiệt kế điện tử

Khách hàng nào có thể mua những sản phẩm này?

Bất kỳ khách hàng nào của Amazon cũng có thể mua hầu hết các sản phẩm được liệt kê trong các cửa hàng này, nhưng một số ASIN, bao gồm khẩu trang N95, một số ASIN của găng tay nitrile và các sản phẩm chỉ bán theo toa thuốc sẽ chỉ được bán cho khách hàng đủ điều kiện, bao gồm cả các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chính phủ.

Phí bán hàng nào áp dụng cho các sản phẩm này?

Biểu phí Bán hàng trên Amazon Fee Schedule áp dụng cho các sản phẩm có sẵn trên hai cửa hàng này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates