Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sửa đổi khả năng xử lý đơn hàng

Khả năng xử lý đơn hàng là gì?

Khả năng xử lý đơn hàng cho phép bạn đặt giới hạn số lượng đơn hàng có thể xử lý trong một ngày. Sau khi đạt đến giới hạn này, các đơn hàng bổ sung sẽ được tự động công thêm 1 ngày vào thời gian xử lý. Tính năng này cho phép bạn cài đặt thời gian xử lý nhanh hơn khi biết rằng thời gian xử lý của đơn hàng sẽ được điều chỉnh nếu bạn nhận được nhiều đơn hàng hơn giới hạn xử lý của bạn.

Khả năng xử lý đơn hàng hữu ích như thế nào?

  • Bạn có thể sử dụng giới hạn này để tránh ảnh hưởng đến Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) khi bạn nhận được nhiều đơn hàng hơn số lượng có thể quản lý.
  • Bạn có thể đặt giới hạn số lượng đơn hàng do người bán tự hoàn thiện mà bạn phải xử lý trong vòng 0-2 ngày. Điều này cho phép bạn quản lý khả năng hoàn thiện đơn hàng của mình, đặc biệt là trong mùa cao điểm.
  • Bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi cài đặt Thời gian xử lý mặc định là 1 ngày. Việc cài đặt thời gian xử lý nhanh hơn sẽ dẫn đến thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn. Khách hàng thích tôc độ giao hàng nhanh hơn và có nhiều khả năng mua sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn. Các sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn cũng có nhiều khả năng trở thành ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm.

Tính năng Khả năng xử lý đơn hàng hoạt động như thế nào?

Bạn có thể thiết lập Khả năng xử lý đơn hàng cho mình. Nếu bạn nhận được các đơn hàng bổ sung vượt quá khả năng này, các đơn hàng bổ sung đó sẽ được tự động cộng thêm vào thời gian xử lý 1 ngày. Ví dụ: Người bán đặt khả năng xử lý đơn hàng là 100 đơn hàng mỗi ngày. Người bán có thời gian xử lý mặc định là 1 ngày. Người bán nhận được 101 đơn hàng trong ngày. 100 đơn hàng đầu tiên sẽ có thời gian xử lý mặc định là 1 ngày.

Đơn hàng 101 sẽ có thời gian xử lý là 2 ngày (thời gian xử lý mặc định 1 ngày + 1 ngày điều chỉnh theo Khả năng xử lý đơn hàng). Khách hàng sẽ thấy thời gian giao hàng dự kiến là 2 ngày.

Note: Khả năng xử lý đơn hàng không áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện cho khách hàng Prime hoặc đơn hàng sử dụng Tùy chọn vận chuyển cao cấp. Tìm hiểu cách Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime.

Làm thế nào để cập nhật Khả năng xử lý đơn hàng?

Để cập nhật khả năng xử lý đơn hàng trên Seller Central, hãy làm theo các bước sau:

  • Trong Cài đặt trên Seller Central, nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
  • Trên trang Cài đặt vận chuyển, điều hướng đến thẻ Cài đặt vận chuyển chung.
  • Cuộn xuống Thời gian xử lý và nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Cuộn xuống Khả năng xử lý đơn hàng
  • Nhập số lượng đơn hàng và nhấp vào Lưu.

Cài đặt thời gian xử lý có ảnh hưởng đến đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và đơn hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển cao cấp không?

Khả năng xử lý đơn hàng chỉ áp dụng cho đơn hàng không tham gia SFP do người bán tự hoàn thiện và đơn hàng không sử dụng Tùy chọn vận chuyển cao cấp (tức là không bao gồm đơn hàng Prime). Để kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime, bạn (người bán SFP) có thể thiết lập phần Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime trong Cài đặt vận chuyển chung. Nếu bạn thiết lập giới hạn kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime hàng ngày, giới hạn Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime không áp dụng đối với Khả năng xử lý đơn hàng.

Ví dụ: Người bán SFP đặt giới hạn kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime là 100 đơn hàng và Khả năng xử lý đơn hàng là 150 đơn hàng trong Cài đặt vận chuyển chung.

  • Nếu bạn đã nhận được 100 đơn hàng Prime trong một ngày, thì 100 đơn hàng đó sẽ không được tính vào Khả năng xử lý là 150 đơn hàng.
  • Đơn hàng Prime thứ 101 nhận được sẽ vượt quá giới hạn Kiểm soát khối lượng đơn hàng Prime, không được xem là đơn hàng Prime và được tính vào Khả năng xử lý đơn hàng. Khả năng xử lý đơn hàng còn lại cho ngày hôm đó sẽ là 149 đơn hàng. Khối lượng đơn hàng Prime còn lại cho ngày hôm đó sẽ là 0 đơn hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates