Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Lý do thông tin đăng tải bị chặn

Amazon có thể chặn thông tin đăng tải vì một số lý do, bao gồm cả khi sản phẩm bị cấm, hạn chế hoặc thu hồi.

Danh sách thông tin đăng tải bị chặn xuất hiện trên trang Quản lý hàng lưu kho với trạng thái Không hoạt động (Bị chặn). Bên cạnh trạng thái sẽ có một trong các chỉ báo sau:

  • Biểu tượng màu đỏ: Không thể đăng tải lại sản phẩm
  • Biểu tượng màu vàng: Có thể đăng tải lại sản phẩm

Nhấp vào liên kết bên cạnh biểu tượng để tìm hiểu thêm và khắc phục mọi vấn đề của thông tin đăng tải.

Nếu bạn gặp khó khăn khi xác định lý do thông tin đăng tải bị chặn, hãy sử dụng công cụ sau:

Xem thêm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates