Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu đối với hồ sơ tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Dưới đây là các yêu cầu đối với hồ sơ cung ứng:

 • Bản sao hóa đơn, biên lai hoặc các tài liệu tương tự khác chứng minh nơi sản xuất hoặc chế tạo sản phẩm
 • Các tài liệu này:
  • Phải cho biết doanh số bán sản phẩm của bạn trên tất cả thị trường Amazon trong 365 ngày qua
  • Phải cho thấy toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm của bạn
  • Phải chứa thông tin liên hệ của (các) nhà cung cấp và nhà sản xuất gốc. Chúng tôi có thể liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất để xác minh các tài liệu
 • Tài liệu của bạn phải có thể truy xuất sản phẩm về nhà sản xuất gốc ngay cả khi bạn không trực tiếp mua sản phẩm từ nhà sản xuất gốc. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu nhà cung cấp của bạn cung cấp thêm hóa đơn hoặc hồ sơ về chuỗi cung ứng nếu bạn không tìm nguồn cung ứng trực tiếp từ nhà sản xuất.
 • Bạn có thể xóa thông tin giá cả, nhưng phần còn lại của tài liệu phải được hiển thị để có thể đánh giá các tài liệu bạn cung cấp một cách đầy đủ. Để chúng tôi dễ đánh giá hơn, bạn có thể đánh dấu hoặc khoanh tròn (các) ASIN đang xem xét.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Nhấp vào Yêu cầu về tài liệu bên dưới mục Yêu cầu đối với quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn hiện hành, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động cần thiết nào theo quyết định của chúng tôi.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates