Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý sản phẩm thuộc chương trình Vine của bạn

Trang tổng quan chương trình Vine sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm bạn đã đăng ký trong chương trình này. Các sản phẩm đăng ký gần đây nhất của bạn có thể dễ dàng truy cập trên trang đầu tiên của trang tổng quan này, trong khi bạn có thể truy cập các sản phẩm đăng ký cũ hơn bằng cách nhập ASIN hoặc SKU vào thanh tìm kiếm của trang tổng quan chương trình Vine. Trang tổng quan chương trình Vine cũng là nơi bạn có thể xem liệu sản phẩm đăng ký của mình có gặp phải bất kỳ sự cố nào khiến sản phẩm bị chặn không. Bạn cũng có thể xem liệu sản phẩm thuộc chương trình Vine của mình đã được đặt hàng và đánh giá hay chưa, hoặc hủy các sản phẩm đăng ký của bạn.

Việc đăng ký có thể được phân loại là đã hoàn thành, đang tiến hành đánh giá, đang chờ đánh giá, bị hủy bởi người bán hoặc là hành động cần thực hiện.

 • Các sản phẩm đăng ký đã hoàn thành đã nhận được tất cả các đánh giá mong đợi hoặc đã được đăng ký hơn 90 ngày trước. Tại thời điểm này, chúng tôi không yêu cầu đăng những đánh giá bổ sung.
 • Đang tiến hành đánh giá có nghĩa là một số đánh giá được yêu cầu đã được đăng.
 • Đang chờ đánh giá là dành cho các sản phẩm đăng ký chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
 • Bị hủy bởi người bán đề cập đến các sản phẩm đăng ký mà bạn đã hủy tham gia vào chương trình Vine.
 • Hành động cần thực hiện là đối với các sản phẩm đăng ký bị chặn. Bạn sẽ cần phải sửa các ưu đãi/SKU bạn đã đăng ký trong chương trình Vine, cập nhật một số thuộc tính danh mục sản phẩm của mình hoặc gửi thêm hàng lưu kho để giải quyết vấn đề bị chặn này. Đối với một số lỗi thông tin đăng tải, chẳng hạn như nếu mối quan hệ cặp sản phẩm gốc/sản phẩm biến thể trong nhóm sản phẩm đã đăng ký không còn tồn tại nữa, bạn cần phải hủy và đăng ký lại sản phẩm của mình. Để biết thêm thông tin về trạng thái hành động cần thực hiện, hãy tham khảo trang Lỗi chương trình Vine.

Trong trang tổng quan chương trình Vine:

Bạn sẽ có thể xem ngày bạn đã đăng ký sản phẩm vào chương trình Vine, số lượng đơn vị còn sẵn để Người trải nghiệm trong chương trình Vine yêu cầu, số lượng đơn vị bạn đã đăng ký, số lượng đơn vị Người trải nghiệm trong chương trình Vine đã yêu cầu và số lượng đánh giá của chương trình Vine đã được đăng.

Sau khi nhấp vào Chi tiết:

Bạn sẽ có thể chỉnh sửa các nội dung cụ thể của sản phẩm đăng ký của mình (ví dụ như hủy đăng ký). Để truy cập các đánh giá của chương trình Vine, bạn có thể vào trang chi tiết sản phẩm trên trang web của Amazon.

Lịch trình đăng ký:

 • Đăng ký một mục hàng trong chương trình Vine sẽ có hiệu lực ngay lập tức nếu ASIN của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Trong hầu hết các trường hợp, Người trải nghiệm trong chương trình Vine có thể bắt đầu đặt hàng các đơn vị trong vòng 24 giờ sau khi đăng ký được hoàn tất.
 • Người trải nghiệm trong chương trình Vine có thể bắt đầu để lại đánh giá ngay sau khi nhận được đơn vị hàng.
 • Khoảng 25% đánh giá được đưa ra trong vòng năm ngày từ khi đặt hàng, trong khi 99% đánh giá được đưa ra trong vòng 35 ngày kể từ khi đặt hàng (dựa trên số lượng người đánh giá trên toàn thế giới của chương trình Vine tính từ tháng 4 năm 2018).
 • Mặc dù Người trải nghiệm trong chương trình Vine không bắt buộc phải để lại đánh giá về sản phẩm nhưng chúng tôi thường xuyên cập nhật nhóm người đánh giá của mình để đảm bảo chỉ có những người đánh giá tích cực và hữu ích nhất trong chương trình Vine.
 • Nếu một mục hàng gửi đến bị lỗi, hư hỏng hoặc người đánh giá nhận được sản phẩm không đúng do vấn đề dán nhãn, chúng tôi sẽ hủy đơn đặt hàng của Người trải nghiệm trong chương trình Vine nếu họ liên hệ với chúng tôi và họ sẽ không để lại đánh giá.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates