Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý sự tương tác của khách hàng

Quản lý sự tương tác của khách hàng (MYCE) cho phép bạn tiếp thị trực tiếp tới các khách hàng Amazon theo dõi thương hiệu của bạn. MYCE giúp thương hiệu của bạn xây dựng mối quan hệ trung thành với khách hàng Amazon và tăng cường mức độ hiện diện cho các sản phẩm mới của bạn.

Chương trình Quản lý sự tương tác với khách hàng hiện đang hỗ trợ thông báo về sản phẩm mới và các mẫu khác sẽ được bổ sung trong tương lai. Quản sự tương tác của khách hàng hiện dành cho các thương hiệu đã đăng ký có trang Cửa hàng Amazon với một số lượng người theo dõi. Nếu thương hiệu của bạn chưa được đăng ký, hãy truy cập Đăng ký thương hiệu Amazon để xem bạn có đủ điều kiện hay không. Sau khi có trang Cửa hàng, hãy tạo một bài đăng chứa nội dung chất lượng để tăng lượng người theo dõi trang của bạn.

Thiết lập chiến dịch

Thật dễ dàng để thiết lập chiến dịch email trong công cụ Quản lý sự tương tác của khách hàng với bốn bước đơn giản:


  1. Tải lên logo thương hiệu của bạn: Logo phải theo bố cục ngang (3:1 hoặc hẹp hơn) và có thể có nền đen hoặc trắng (JPG) hoặc nền trong suốt (PNG).
  2. Thêm một sản phẩm: Thêm một sản phẩm đã ra mắt gần đây (phải có sẵn để mua lần đầu trên Amazon trong vòng 6 tháng qua).
  3. Chọn một hình ảnh hỗ trợ: Chọn hoặc tải lên hình ảnh về phong cách sống hoặc hình ảnh cho thấy lợi ích của sản phẩm. Phải tuân thủ các yêu cầu về hình ảnh sản phẩm của Amazon.
  4. Lên lịch cho chiến dịch của bạn: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn chiến dịch của mình gửi email. Đây sẽ là khoảng thời gian năm ngày từ thứ hai đến thứ saáu.

    Ví dụ về chiến dịch email:

Phê duyệt chiến dịch

Chiến dịch sẽ được nhóm kiểm duyệt của chúng tôi xem xét. Họ sẽ xác định xem nội dung của bạn có đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi hay không. Quá trình này mất tối thiểu 72 giờ để nội dung hình ảnh được xem xét. Khi lên lịch cho chiến dịch của mình, hãy nhớ dự tính trước khoảng thời gian cần thiết để đánh giá. Nếu chiến dịch của bạn bị từ chối, trạng thái chiến dịch đó sẽ thay đổi thành chưa được phê duyệtvà bạn cần tạo một chiến dịch mới tuân thủ các yêu cầu về nội dungcủa chúng tôi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates