Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giải quyết các vấn đề hàng tồn kho bị kẹt lại

Amazon cung cấp cột Lý do hàng tồn kho bị kẹt lại trên Khắc phục hàng tồn kho bị kẹt lại. Cột này cho biết lý do tại sao mỗi sản phẩm đăng tải bị kẹt lại. Di chuột đến phầnLý do hàng tồn kho bị kẹt lại để hiển thị thêm thông tin và hướng dẫn.

Xem bảng dưới đây để biết danh sách những Lý do hàng tồn kho bị kẹt lạiThông tin bổ sung, bao gồm các hành động được đề xuất.

Các tính năng chính trên trang “Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại” mới

Chính xác và cập nhật hơn

Đôi khi thông tin đăng tải hiển thị là Đang hoạt động trên Quản lý hàng lưu kho trong khi hiển thị là Bị kẹt lại trên Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại. Lưu ý rằng Xử lý hàng tồn kho bị kẹt lại có thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Cột “Lý do hàng bị kẹt lại”

Cột này cung cấp cho bạn thông tin về hàng tồn kho bị kẹt lại. Nếu bạn di chuột sang lý do, bạn có thể xem thêm chi tiết và hành động cần thực hiện.

Lọc theo “Lý do hàng bị kẹt lại” và “Khuyến nghị”

Các tính năng này cho phép bạn phân loại và hiểu rõ hơn lý do tại sao thông tin đăng tải bị kẹt lại và phải làm gì để giải quyết từng vấn đề.

Cột “Ngày hàng bị kẹt lại”

Cột này thể hiện khoảng thời gian hàng lưu kho của bạn bị kẹt lại trong khi tích lũy phí lưu trữ. Bạn cũng có thể sử dụng ngày được hiển thị trong cột này để giúp xác định email và thông báo hiệu suất liên quan đến thông tin đăng tải.

Thao tác nhấp chuột 1 lần

Nhấp chuột một lần để lập lại danh sách giúp bạn lập lại danh sách mà không cần rời khỏi trang. Để chỉnh sửa thông tin đăng tải trước khi kích hoạt, nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Lập lại danh sách.

Thay đổi thành FBA bằng một lần nhấp giúp bạn thay đổi các kênh hoàn thiện đơn hàng mà không cần rời khỏi trang. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các thông tin đăng tải bao gồm thông tin về hàng hóa nguy hiểm. Bạn phải gửi thông tin về hàng hóa nguy hiểm cho tất cả các thông tin đăng tải. Nếu bạn chưa cung cấp thông tin này cho một sản phẩm hoặc nếu bạn cần thay đổi thông tin, chọn Thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).

Lập lại danh sách hàng loạt và lập lại danh sách tự động

Lập lại danh sách hàng loạt cho phép bạn chọn tối đa 25 mục hàng để lập lại danh sách cùng một lúc. Sau khi chọn các mục hàng này, bạn có thể lập lại danh sách tất cả các thông tin đăng tải cùng một lúc với hành động được đề xuất là nhấp chuột một lần để lập lại danh sách.

Note: Khi lập lại danh sách hàng loạt, bạn không thể thực hiện thay đổi danh mục hoặc thông tin đăng tải cho bất kỳ thông tin đăng tải bị ảnh hưởng nào. Để chỉnh sửa thông tin đăng tải trước khi kích hoạt, nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Lập lại danh sách.
Thay đổi thành FBA bằng một lần nhấp hàng loạt cho phép bạn chọn 25 mục hàng cùng một lúc để thay đổi các kênh hoàn thiện đơn hàng. Sau khi chọn các mục hàng này, bạn có thể lập lại danh sách tất cả các thông tin đăng tải cùng một lúc với hành động được đề xuất là Thay đổi thành FBA bằng một lần nhấp.
Note: Khi sử dụng Thay đổi thành FBA bằng một lần nhấp hàng loạt, bạn không thể cung cấp hoặc cập nhật thông tin về hàng hóa nguy hiểm. Để cung cấp thông tin về hàng hóa nguy hiểm, sử dụng Thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
Tự động lập lại danh sách sẽ tự động lập lại danh sách hàng lưu kho đã bị kẹt lại trong 7 ngày vì những lý do bị kẹt lại sau:
 • Đã đóng thông tin đăng tải
 • Thông tin đăng tải đã đóng và có lỗi hàng lưu kho
 • Mục hàng đã ngưng

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt này bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt lập lại danh sách tự động. Đối với các thông tin đăng tải mà bạn không muốn tự động lập lại danh sách, chọn Tùy chọn không lập lại danh sách tự động sử dụng các mũi tên thả xuống ở bên phải của thông tin đăng tải.

Tự động thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ tự động thay đổi kênh hoàn thiện đơn hàng thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đối với hàng lưu kho đã bị kẹt lại trong 5 ngày với lý do bị kẹt lại là Do người bán hoàn thiện đơn hàng. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt này bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt lập lại danh sách tự động. Đối với các thông tin đăng tải mà bạn không muốn thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), Chọn Tùy chọn không lập lại danh sách tự động sử dụng các mũi tên thả xuống ở bên phải của thông tin đăng tải.

Có thể cài đặt tính năng Tự động lập lại danh sách để lập lại danh sách sau tối thiểu hai ngày. Tính năng Tự động thay đổi thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) có thể thay đổi các kênh hoàn thiện đơn hàng trong vòng chưa đầy một ngày nếu bạn cài đặt thành 0 ngày.

Important: Nếu bạn quản lý ngày hết hạn bằng cách giữ lại hàng lưu kho, bạn có thể tránh kích hoạt lại tự động bằng cách cài đặt Ngày bắt đầu bán hàng/Ngày bắt đầu cung cấp để giữ lại hàng lưu kho đến một thời điểm trong tương lai. Lập lại danh sách tự động sẽ không áp dụng cho các thông tin đăng tải này.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng tính năng lập lại danh sách tự động:

 • Bạn có thể ngăn hàng lưu kho bị kẹt lại do sơ ý thông qua các mẫu tải lên hàng loạt hoặc API. Đặt Tự động thay đổi trong Thiết lập FBA thành 0 hoặc 1 ngày để đảm bảo hàng lưu kho của bạn được giải phóng nhanh chóng và có sẵn để bán.
 • Đóng thông tin đăng tải khi tạm ngừng bán, đánh giá sản phẩm hoặc thực hiện nghi lễ tôn giáo. Đóng thông tin đăng tải của bạn trên Quản lý hàng lưu kho và đặt tính năng tự động lập lại danh sách để thông tin đăng tải được tự động lập lại danh sách sau số ngày đóng mong muốn.
 • Tính năng ngăn tổn thất doanh thu khi bạn phải đóng thông tin đăng tải cho một ASIN bị hạn chế sẽ được khôi phục. Sau khi thông tin đăng tải được khôi phục, thông tin đó sẽ bị kẹt lại như thông tin đăng tải đã đóng. Thay đổi cài đặt tự động lập lại danh sách của bạn để kích hoạt thông tin đăng tải nhanh hơn.

Cách giải quyết các vấn đề hàng tồn kho bị kẹt lại

Nếu hàng lưu kho của bạn bị kẹt lại, bạn sẽ nhận được thông báo qua email từ Amazon. 30 ngày sau thông báo này, hàng lưu kho của bạn sẽ tự động bị loại bỏ. Nếu bạn đã chỉ định Amazon đẩy nhanh việc loại bỏ hàng tồn kho bị kẹt lại, các đơn vị sẽ được loại bỏ nhanh hơn.

Lý do bị kẹt lại Thông tin bổ sung
B2B bị hạn chế Chỉ những thương nhân B2B đã được phê duyệt mới được bán mục hàng này. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho và xóa thông tin đăng tải để gỡ thông tin đó khỏi Quản lý hàng lưu kho.
Thông tin đăng tải bị chặn

ASIN này bị hạn chế và không khả dụng để bán do có mối lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề chất lượng hoặc an toàn sản phẩm. Hãy xem email hoặc Thông báo hiệu suất của bạn để biết thông tin cụ thể.

Bạn có thể nộp đơn kháng cáo hoặc tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho hàng lưu kho này. Nếu bạn tạo một yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, bạn cần đến trang Quản lý hàng lưu kho và xóa thông tin đăng tải này.

Để biết thêm thông tin, xem Thông tin đăng tải bị chặn.

Thông tin đăng tải đã xóa Thông tin đăng tải này đã bị xóa. Để kích hoạt một yêu cầu, hãy chọn Tạo thông tin đăng tải mới.
Thông tin đăng tải bị ngưng Để giải quyết sự cố này, hãy nhấp vào ̣Tạo thông tin đăng tải mới và tạo thông tin đăng tải có cùng ASIN và SKU làm hàng lưu kho FBA của bạn.
Sản phẩm đã hết hạn Sản phẩm này đã quá ngày hết hạn được in và không thể bán được. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho đối với hàng lưu kho này.
Điều tra an toàn thực phẩm

Mục hàng này đã bị tịch thu do đang điều tra về an toàn. Để đăng tải lại sản phẩm của bạn, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thương hiệu để biết các tài liệu hiện hành về tuân thủ và kiểm tra sự an toàn của sản phẩm.

Xin lưu ý rằng việc nộp hồ sơ không đảm bảo sự phục hồi.

Ngày bán thông tin đăng tải tương lai Bạn không có sẵn hàng để bán do đã đặt Ngày bắt đầu bán hoặc Ngày bắt đầu ưu đãi là một ngày trong tương lai. Nhấp vào Chỉnh sửa thông tin đăng tải để thay đổi ngày.
Lỗi hàng lưu kho

Một lượng nhỏ hàng lưu kho có lỗi này vẫn đang được xem xét tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng hoặc được đặt tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng không gửi hàng trực tiếp đến khách hàng.

Đối với số lượng lớn hơn hoặc đối với hàng lưu kho được lưu trữ tại nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng, lỗi này cho biết thông tin đăng tải thiếu sót. Cập nhật thông tin đăng tải của bạn để cung cấp đầy đủ các thuộc tính bắt buộc hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để biết thêm thông tin.

Hàng lưu kho đang xem xét Đang đánh giá dịch vụ chăm sóc khách hàng của hàng lưu kho này. Hiện không có hành động nào được yêu cầu. Có thể có thêm thông tin trong mục Nhật ký hoạt động. Nếu xác định không thể đăng tải lại hàng lưu kho, bạn cần tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho.
Mục hàng đã ngưng ASIN này vi phạm chính sách của FBA, hoặc có các vấn đề về hư hỏng hoặc khiếm khuyết thường xuyên và đã bị ngưng. Bạn cần tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Sau khi xử lý yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, hãy xóa thông tin đăng tải khỏi trang Quản lý hàng lưu kho.
Đã gộp mục hàng ASIN hoặc Đơn vị phân loại hàng tồn kho của thông tin đăng tải này đã được hợp nhất với ASIN khác. Liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để biết thêm thông tin.
Mục hàng bị hạn chế Đây là một mục hàng bị hạn chế. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để biết thêm chi tiết.
Đã đóng thông tin đăng tải Ngày kết thúc đối với thông tin đăng tải này đã qua hoặc thông tin đăng tải đã bị đóng. Để kích hoạt thông tin đăng tải của bạn, nhấp vào Đăng tải lại sau đó Lưu và kết thúc.
Thông tin đăng tải đã đóng và có lỗi hàng lưu kho Đã qua ngày kết thúc của thông tin đăng tải này hoặc đã đóng thông tin đăng tải và xảy ra lỗi hàng lưu kho. Để đăng tải lại thông tin của mục hàng này, nhấp vào Đăng tải lại thông tin sau đó Lưu và kết thúc. Thông tin đăng tải có thể hiển thị là “Không hoạt động” (hết hàng) trên trang Quản lý hàng lưu kho sau khi đăng tải lại thông tin. Vấn đề này thường được khắc phục trong vòng ba giờ. Nếu sự cố tiếp diễn quá 24 giờ, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ người bán.
Lỗi thông tin đăng tải Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để được trợ giúp khắc phục sự cố này hoặc tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho.
Do người bán hoàn thiện Bạn không có sẵn hàng lưu kho để bán do kênh hoàn thiện đơn hàng được đặt thành Thương nhân. Để kích hoạt thông tin đăng tải, nhấp vào Thay đổi thành FBA.
Do người bán hoàn thiện (yêu cầu thông tin DG) Bạn không có sẵn hàng lưu kho để bán do kênh hoàn thiện đơn hàng được đặt thành Người bán và ASIN không có thông tin cần thiết về hàng hóa nguy hiểm. Để kích hoạt thông tin đăng tải và cung cấp thông tin theo yêu cầu, hãy nhấp vào Thay đổi thành FBA.
ASIN phân loại sai Hàng lưu kho này được đăng tải trong danh mục không chính xác. Sản phẩm phải được kết hợp chính xác với một danh mục hoặc danh mục con. Ví dụ: không được phân loại bộ sạc điện thoại di động là điện thoại di động. Người bán không được phép phân loại các mục hàng để bỏ qua quy trình hạn chế danh mục của Amazon. Vào công cụ Thay đổi danh mục sản phẩm để thực hiện các thay đổi cần thiết.
Thiếu giá Không có giá cho thông tin đăng tải của bạn. Bạn cần cung cấp giá trong cột Giá hoặc nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật thông tin đăng tải.
Thiếu Đơn vị phân loại hàng tồn kho Hàng tồn kho của bạn bị kẹt lại vì FBA và SKU hoặc ASIN Quản lý hàng lưu kho của thông tin đăng tải này không trùng khớp. Có thể do mã nhận dạng sản phẩm của bạn như UPC hoặc ASIN đã thay đổi hoặc do không có thông tin đăng tải trong mục Quản lý hàng lưu kho cho SKU này. Một trong các bước dưới đây có thể giải quyết vấn đề này:
 1. Nhấp vào Đăng tải lại thông tin sau đó Lưu và kết thúc. Có thể mất vài phút để cập nhật.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin đăng tải mới. Đặt mức giá, chọn Tôi muốn tự gửi mục hàng này cho khách hàng nếu bán, đặt số lượng thành "0", sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Thay đổi thành FBA. Có thể mất vài phút giữa các bước và tối đa 24 giờ để thông tin đăng tải được cập nhật đầy đủ.
 3. Xóa thông tin đăng tải và sau đó thực hiện bước 2 ở trên.

Nếu các cách này không thành công, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để được trợ giúp.

Vấn đề đóng gói Thông tin đăng tải này không được chứng nhận là Bao bì tiện dụng. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho mục hàng này. Sau khi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho được xử lý, xóa sản phẩm và thông tin đăng tải khỏi trang Quản lý hàng lưu kho.
Vui lòng kiểm tra lại các vấn đề về chất lượng Thông tin đăng tải của bạn đã bị tạm dừng. Có thể là do sự cố về chất lượng thông tin đăng tải, chẳng hạn như lỗi định giá. Xem lại thông tin đăng tải và xác minh tất cả thông tin đều chính xác. Để tiếp tục bán hàng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thông tin đăng tải, cập nhật thông tin đăng tải, sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc.
Sử dụng sai logo tiềm năng Chúng tôi đã xóa thông tin đăng tải của bạn do tiềm ẩn khả năng lạm dụng các hình ảnh đã đăng ký nhãn hiệu trên trang chi tiết sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chính sách sở hữu trí tuệ. Nhấp vào Chỉnh sửa để kiểm tra hình ảnh của bạn và xóa hoặc thay thế hình ảnh vi phạm. Nếu bạn tin rằng ASIN của bạn đã bị xóa nhầm, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán, kèm theo các tài liệu chứng minh, như thư ủy quyền hoặc thỏa thuận cấp phép.
Nguy cơ lạm dụng nhãn hiệu (tự khôi phục) Thông tin đăng tải của bạn đã bị xóa do khả năng lạm dụng các thuật ngữ đã được đăng ký nhãn hiệu trên trang chi tiết sản phẩm. Nếu ASIN của bạn sử dụng trái phép một thuật ngữ đã được đăng ký nhãn hiệu, hãy nhấp vào Chỉnh sửa để cập nhật trang chi tiết sản phẩm để đảm bảo rằng bạn không tham gia vào việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào. Sau khi sản phẩm của bạn được cập nhật, hãy nhấp vào Lưu và kết thúc, và sản phẩm sẽ được tự động khôi phục trong vòng 24 giờ. Nếu không có sửa đổi nào, những ASIN này sẽ không được khôi phục. Để tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi, hãy xem Chính sách sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng ASIN của bạn đã bị xóa nhầm, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán, kèm theo các tài liệu chứng minh, như thư ủy quyền hoặc thỏa thuận cấp phép.
Thu hồi sản phẩm Mục hàng này đã được gắn cờ là mục hàng bị thu hồi. Để đăng tải lại sản phẩm của bạn, hãy xóa tất cả hàng lưu kho và yêu cầu chủ sở hữu thương hiệu cung cấp thư tuân thủ.

Để biết thêm thông tin, xem Sản phẩm thu hồiCâu hỏi thường gặp về sản phẩm thu hồi.

Điều tra an toàn sản phẩm Mục hàng này đã bị tịch thu do đang điều tra về an toàn. Để đăng tải lại sản phẩm của bạn, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thương hiệu để biết các tài liệu hiện hành về tuân thủ và kiểm tra sự an toàn của sản phẩm. Xin lưu ý rằng việc gửi tài liệu không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được khôi phục.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tính an toàn và tính tuân thủ của sản phẩm.

Yêu cầu cập nhật sản phẩm Thông tin đăng tải này yêu cầu cập nhật sản phẩm. Nhấp vào Chỉnh sửa và cập nhật bất kỳ trường nào ngoại trừ trường Giá hoặc Số lượng. Ví dụ, vào mục Từ khóa và thêm thuật ngữ vào trường Chủ đề sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc. Có thể mất vài phút để cập nhật. Nếu không hiệu quả, Xóa thông tin đăng tải và Tạo thông tin đăng tải mới có cùng Đơn vị phân loại hàng tồn kho và ASIN.
Yêu cầu chứng nhận (thương hiệu) Bạn phải được phê duyệt bán thương hiệu này. Bạn có thể yêu cầu phê duyệt bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa và sau đó Yêu cầu phê duyệt nếu có. Nếu bạn được phê duyệt, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc để kích hoạt thông tin đăng tải. Nếu nút Yêu cầu phê duyệt không khả dụng hoặc nếu bạn không được phê duyệt bán mục hàng này, bạn phải tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho mục hàng đó, sau đó vào trang Quản lý hàng lưu kho và xóa thông tin đăng tải.
Yêu cầu đủ tiêu chuẩn (Danh mục) Bạn phải được phê duyệt bán các mục hàng trong danh mục này. Bạn có thể yêu cầu phê duyệt bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa và sau đó Yêu cầu phê duyệt nếu có. Nếu bạn được phê duyệt, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc để kích hoạt thông tin đăng tải. Nếu nút Yêu cầu phê duyệt không khả dụng hoặc nếu bạn không được phê duyệt bán mục hàng này, bạn phải tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho mục hàng đó, sau đó vào trang Quản lý hàng lưu kho và xóa thông tin đăng tải.
Yêu cầu đủ tiêu chuẩn (Mục hàng) Bạn phải được phê duyệt bán mục hàng này. Bạn có thể yêu cầu phê duyệt bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa và sau đó Yêu cầu phê duyệt nếu có. Nếu bạn được phê duyệt, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó nhấp vào Lưu và kết thúc để kích hoạt thông tin đăng tải. Nếu nút Yêu cầu phê duyệt không khả dụng hoặc nếu bạn không được phê duyệt bán mục hàng này, bạn phải tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho mục hàng đó, sau đó vào trang Quản lý hàng lưu kho và xóa thông tin đăng tải.
ASIN bị hạn chế

ASIN bị hạn chế này không có sẵn để bán. Điều này có thể là do vi phạm sở hữu trí tuệ, các vấn đề về chất lượng sản phẩm hoặc các mối quan ngại về tính an toàn. Để biết chi tiết về ASIN này, hãy kiểm tra email và Thông báo hiệu suất của bạn.

Note: Bạn có thể nộp đơn kháng cáo hoặc tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho hàng lưu kho này. Nếu kháng cáo được phê duyệt, bạn phải đăng tải lại thông tin về ASIN để kích hoạt yêu cầu của mình. Nếu bạn xử lý một yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho, hãy xóa thông tin đăng tải khỏi trang Quản lý hàng lưu kho.
ASIN sản phẩm bị hạn chế ASIN này đã được xác định là một sản phẩm bị hạn chế. Nếu bạn cho rằng sản phẩm được phép bán trên Amazon, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán và cung cấp tài liệu chứng minh rằng tài khoản của bạn không vi phạm chính sách Sản phẩm bị hạn chế của chúng tôi.
Chương trình bị hạn chế Không thể bán mục hàng do hạn chế cấp chương trình. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho cho mục hàng này.
Dùng sai nhãn hiệu Thông tin đăng tải của bạn đã bị xóa do bạn có thể đã sử dụng các nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế mà bạn không có quyền sử dụng. Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho hoặc hàng lưu kho của bạn sẽ được thay đổi thành không thể bán được và được hủy bỏ sau 30 ngày. Để tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi, hãy xem Chính sách sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng ASIN của bạn đã bị xóa nhầm, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán, kèm theo các tài liệu chứng minh, như thư ủy quyền hoặc thỏa thuận cấp phép.
Đang đánh giá vật liệu nguy hiểm Hàng lưu kho này đang được đánh giá về vật liệu nguy hiểm. Nhấp vào Trợ giúp, tìm kiếm “hàng hóa nguy hiểm” và nhập ASIN để tìm trạng thái của thông tin đăng tải này.
Đã nhận hàng lưu kho ngoài dự kiến Chúng tôi nhận được hàng lưu kho ngoài dự kiến trong lô hàng của bạn. Để có thể bán số hàng lưu kho này, hãy tạo thông tin đăng tải mới. Để nhận thêm trợ giúp, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Xử lý hàng loạt hàng lưu kho bị kẹt lại

Nếu bạn có số lượng lớn hàng tồn kho bị kẹt lại, bạn có thể xử lý hàng loạt những vấn đề này.

Sử dụng Xử lý hàng loạt hàng lưu kho bị kẹt lại để cập nhật giá hoặc thay đổi thông tin đăng tải thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Công cụ này không hỗ trợ các hành động yêu cầu tài liệu đặc biệt, chẳng hạn như quá trình kháng cáo hoặc phê duyệt. Hiện tại, chúng tôi không thể hỗ trợ thực hiện hành động hàng loạt cho các trường hợp này.

 1. Vào Xử lý hàng loạt hàng lưu kho bị kẹt lại và nhấp vào Yêu cầu tải xuống. Có thể mất vài phút để quá trình tải xuống hoàn tất.
 2. Khi báo cáo đã sẵn sàng, nhấp vào Xử lý hàng loạt hàng lưu kho bị kẹt lại phía trên tiêu đề trang và mở báo cáo của bạn ở góc dưới bên trái trang.
 3. Thêm bất kỳ thuộc tính nào bị thiếu, chẳng hạn như Giá, ASIN, SKUTình trạng.

Để biết thêm thông tin, xem Báo cáo xử lý hàng loạt hàng lưu kho bị kẹt lại.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates