Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về Trang tổng quan thương hiệu

Bắt đầu với Trang tổng quan thương hiệu

Trang tổng quan thương hiệu là công cụ dành riêng cho các thương hiệu để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình trên cửa hàng Amazon. Trang tổng quan thương hiệu giúp xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm khách hàng (CX), lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.

Trang tổng quan thương hiệu chỉ dành cho các chủ sở hữu thương hiệu và những người chịu trách nhiệm bán hàng của thương hiệu trên cửa hàng Amazon tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không có quyền truy cập tính năng này thì bạn chưa được xác định là chủ sở hữu thương hiệu. Truy cập trang Điều kiện hưởng quyền lợi dành cho thương hiệu để được xác định là chủ sở hữu thương hiệu và nhận quyền truy cập vào Trang tổng quan thương hiệu và các quyền lợi khác chỉ dành cho thương hiệu.

Trang này chứa thông tin về cách sử dụng Trang tổng quan thương hiệu.

Sức khỏe thương hiệu

Khách hàng mong đợi sản phẩm luôn có sẵn để mua, có giá cạnh tranh và tiện lợi với dịch vụ vận chuyển Prime. Amazon đánh giá cao những kỳ vọng này và đặt ra các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng cho tất cả người bán trong cửa hàng của chúng tôi. Để duy trì các tiêu chuẩn này và cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, bạn có thể xem lại và giải quyết các vấn đề về sức khỏe thương hiệu của mình cho các chỉ số sau:

  • Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Prime: Các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình Prime có thể đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt hơn và có thể dẫn tới tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Hãy đăng ký sản phẩm của bạn trong dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime để sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình Prime.
  • Tỷ lệ hàng trong kho: Việc hết hàng trong kho có thể tạo ra tác động ngắn hạn và dài hạn đến trải nghiệm khách hàng, cũng như lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng của bạn. Hãy bổ sung sản phẩm để đảm bảo luôn còn hàng trong kho.
  • *Khả năng cạnh tranh về giá: Hãy duy trì mức giá cạnh tranh để có thể cải thiện cơ hội trở thành Ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm và cải thiện khả năng tìm kiếm ưu đãi của bạn. Thiết lập giá (+ phí vận chuyển) bằng của bạn bằng hoặc dưới mức giá cạnh tranh để đảm bảo ưu đãi của bạn đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm.
  • **Tính hoàn chỉnh của lựa chọn: Việc trực tiếp cung cấp lựa chọn có thể giúp bạn đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, cải thiện lưu lượng truy cập và doanh số cũng như xây dựng sự trung thành đối với thương hiệu. Hãy cải thiện lựa chọn bằng cách xác định các sản phẩm trên Trình quản lý danh mục thương hiệu mà bạn muốn cung cấp trực tiếp.

*Nếu chúng tôi không tìm thấy các sản phẩm thuộc thương hiệu của bạn được bán bởi các nhà bán lẻ khác, thông tin Khả năng cạnh tranh về giá của bạn có thể không có sẵn.

**Thông tin về Tính hoàn chỉnh của lựa chọn chưa có sẵn cho tất cả các thương hiệu.

Nếu bạn có ASIN có tác động lớn, Amazon sẽ hiển thị hiệu suất trong 30 ngày qua và ba tháng qua của ASIN có tác động lớn trên Trang tổng quan thương hiệu và so sánh với mục tiêu để biết hiệu suất cao. ASIN có tác động lớn là những sản phẩm có thể rất quan trọng đối với khách hàng và doanh nghiệp của bạn trên Amazon. Điều đó dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như những ASIN nhận được số lượt xem trang cao so với các sản phẩm khác trên Amazon hoặc cho thấy dấu hiệu sớm về tiềm năng bán hàng. Chúng tôi đánh giá các ASIN định kỳ để xác định xem chúng có đủ điều kiện là ASIN tác động cao hay không và có thể loại bỏ chỉ định tác động cao trước đó đối với ASIN dựa trên đánh giá định kỳ.

Để duy trì hiệu suất của bạn theo các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng, hãy sử dụng Trang tổng quan thương hiệu để xác định các vấn đề cho các sản phẩm có tác động cao và thực hiện biện pháp để giải quyết các vấn đề đó. Nếu theo thời gian thương hiệu của bạn hoạt động kém hơn so với các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng thì một số quyền lợi hoặc đặc quyền bán hàng nhất định dành cho thương hiệu có thể không có sẵn cho đến khi hiệu suất đáp ứng các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng. Nếu thương hiệu của bạn có nguy cơ mất quyền lợi do liên tục có hiệu suất kém, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi tước quyền lợi đối với tài khoản của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Sức khỏe thương hiệu.

Để xem lại chính sách cho tất cả các thương hiệu bán hàng trên Amazon, hãy tham khảo chính sách Tiêu chuẩn dành cho các thương hiệu bán hàng trong cửa hàng Amazon.

Khuyến nghị chuyển đổi

Bạn có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cho sản phẩm của mình bằng cách xây dựng các trang thông tin chi tiết chất lượng cao và nhận được đánh giá sản phẩm tốt. Chúng tôi theo dõi số lượng các sản phẩm có thể cải thiện của bạn, bao gồm các trường hợp bạn thiếu mô tả sản phẩm, tính năng chính của sản phẩm hoặc hình ảnh. Chúng tôi thấy rằng khách hàng có nhiều khả năng mua sản phẩm hơn khi thương hiệu biết đầu tư thời gian vào việc xây dựng trang thông tin chi tiết chất lượng cao.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Chuyển đổi trên Trang tổng quan thương hiệu.

Khuyến nghị lưu lượng truy cập

Tối ưu hóa từ khóa tìm kiếm và đầu tư vào quảng cáo có thể giúp tăng lưu lượng truy cập cho các trang chi tiết sản phẩm. Chúng tôi theo dõi số lượng sản phẩm có thể được cải thiện của bạn bằng cách tối ưu hóa từ khóa tìm kiếm hoặc áp dụng Quảng cáo được tài trợ.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Lưu lượng truy cập trên Trang tổng quan thương hiệu.

Trình tối ưu hóa sản phẩm mới

Chúng tôi đã xác định những phương pháp hay nhất có thể tương quan với thành công của ASIN mà chúng tôi khuyến nghị bạn nên áp dụng cho ASIN mới đăng tải. Hãy hoàn thành tất cả những phương pháp hay nhất được đề xuất trong trình tối ưu hóa sản phẩm mới trong vòng 60 ngày để có thể giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Trình tối ưu hóa sản phẩm mới (ASIN được tạo trong 60 ngày qua).

Tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm ASIN

Để giúp khách hàng khám phá sản phẩm của bạn trên Amazon, bạn có thể lựa chọn gửi Cụm từ tìm kiếm. Đây phải là những từ khóa mà khách hàng có khả năng sử dụng khi tìm kiếm và chưa được sử dụng trong các trường khác trên trang. Với tư cách là thương hiệu đã đăng ký, bạn có thể đảm bảo những cụm từ tìm kiếm của mình tuân thủ các phương pháp hay nhất của Amazon trong công cụ Tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm ASIN.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm ASIN.

Đánh giá của khách hàng

Trang đánh giá của khách hàng trên Trang tổng quan thương hiệu giúp các thương hiệu dễ dàng theo dõi tất cả đánh giá mới của khách hàng về sản phẩm của mình. Theo dõi ý kiến khách hàng là yếu tố quan trọng giúp xác định và khắc phục lỗi sản phẩm hoặc lỗi thông tin đăng tải, phát hiện và báo cáo lạm dụng hoặc bình luận về đánh giá của khách hàng. Trước khi sử dụng tính năng này, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang Giải đáp thắc mắc về đánh giá sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang trợ giúp Đánh giá của khách hàng trên Trang tổng quan thương hiệu.

Thêm thương hiệu của bạn

Trang tổng quan thương hiệu hiện chỉ khả dụng đối với người bán sở hữu thương hiệu ở Hoa Kỳ. Nếu bạn là đại lý hoặc đại diện làm việc thay mặt cho thương hiệu, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ moa-request@amazon.com.

Nếu bạn có các thương hiệu khác không xuất hiện trên Trang tổng quan thương hiệu, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates