Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trả lại sản phẩm Thời trang miễn phí đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện

Trang này sẽ giúp bạn hiểu Chính sách trả hàng dành cho các mục hàng Thời trang đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện. Đối tác bán hàng phải có chính sách trả hàng mà tối thiểu phải có sự thuận lợi như chính sách trả hàng của Amazon và đối với các mục hàng thời trang tuân thủ chính sách của Amazon về Trả hàng miễn phí đối với các mặt hàng thời trang.

Do đó, đối tác bán hàng bán các mục hàng Thời trang phải thực hiện trả hàng miễn phí. Kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2021, bạn sẽ không thể khấu trừ phí vận chuyển trả hàng cho các mục hàng Thời trang được liệt kê trong mục Hàng may mặc, Giày, Đồ trang sức và Đồng hồ được bán tại cửa hàng trực tuyến của Amazon và được vận chuyển đến địa chỉ tại Hoa Kỳ.

Dưới đây là các thông tin cụ thể về hàng trả về việc trả hàng miễn phí do người bán tự hoàn thiện đối với các mục hàng Thời trang. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Xét về khía cạnh quản lý trả hàng, sẽ có thay đổi gì đối với các đơn hàng thời trang do người bán tự hoàn thiện đơn hàng?

Tất cả các lượt đổi trả hàng xuất phát từ phía khách hàng được yêu cầu thông qua Trung tâm trả hàng trực tuyến (ORC) thuộc phạm vi Chính sách trả hàng của Amazon sẽ được ủy quyền tự động và khách hàng sẽ nhận được Nhãn hàng trả lại đã thanh toán (chỉ trong nước) được Mua dịch vụ vận chuyển phát hành thay cho bạn. Amazon sẽ tính chi phí nhãn vận chuyển hàng trả về vào tài khoản người bán của bạn sau khi người mua gửi sản phẩm. Để biết thêm thông tin, xem Trả hàng thanh toán trước đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện. Nếu bạn không có địa chỉ đổi trả hàng tại Hoa Kỳ, hãy xem Nếu tôi không có địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ thì sao? ở dưới đây.

Xét về khía cạnh quản lý hoàn tiền, sẽ có thay đổi gì đối với các đơn hàng thời trang do người bán tự hoàn thiện đơn hàng?

Đối với các mục hàng Thời trang, bạn phải chịu chi phí nhãn hàng trả lại và bạn sẽ không thể khấu trừ phí vận chuyển hàng trả lại cho các nhãn trả trước dựa trên chính sách trả hàng có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10.

Chi phí vận chuyển hàng trả lại là gì?

Bạn sẽ được hưởng lợi từ mức phí được Amazon thống nhất với các hãng vận chuyển tích hợp trong chương trình Mua dịch vụ vận chuyển (USPS và UPS). Chúng tôi tính phí dựa trên kích thước và trọng lượng sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chi phí vận chuyển hàng trả về do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Những sản phẩm nào được tính là mục hàng Thời trang?

Tất cả các sản phẩm được liệt kê trong Hàng may mặc, Giày, Túi xách, Đồ trang sức và Đồng hồ đều được xem xét theo chính sách này.

“Trả hàng miễn phí” được hiển thị như thế nào với khách hàng?

Chúng tôi sẽ hiển thị tin nhắn trả hàng miễn phí trên trang chi tiết sản phẩm của các mục hàng Thời trang, cho phép khách hàng dễ dàng xác định các mục hàng Thời trang thuộc phạm vi áp dụng chính sách trả hàng miễn phí.

Nếu tôi không có địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ thì sao?

Nếu bạn không có địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ, Amazon sẽ không phát hành nhãn hàng trả lại đã thanh toán thông qua chương trình Mua dịch vụ vận chuyển vì các hãng vận chuyển tích hợp chỉ hỗ trợ trả hàng tại Hoa Kỳ. Thay vào đó, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Bạn có thể cung cấp nhãn hàng trả lại đã thanh toán cho địa chỉ đổi trả hàng quốc tế của mình. Với nhãn đó, bạn sẽ không thể khấu trừ phí vận chuyển hàng trả lại khỏi tiền hoàn lại.
  • Bạn có thể thực hiện hoàn tiền không cần hoàn trả hàng.

Nếu tôi bán các mục hàng Thời trang đã được tùy chỉnh và bán cho khách hàng thì sao?

Nếu bạn đã đăng ký Amazon Custom và cho phép khách hàng cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh mục hàng Thời trang mà bạn bán, các mục hàng thời trang tùy chỉnh của bạn phải tuân thủ chính sách trả hàng dành cho sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi thay vì chính sách trả hàng dành cho sản phẩm Thời trang.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates