Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Diêm quẹt bất cứ đâu

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi thì bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Các sản phẩm áp dụng theo chính sách này

Bất kỳ sản phẩm nào có chứa diêm “quẹt bất cứ đâu”. Diêm quẹt bất cứ đâu có thể được đốt do cọ sát vào bất kỳ bề mặt thích hợp nào và không yêu cầu phải có một dải quẹt được thiết kế chuyên dụng. Diêm an toàn, cần có bề mặt quẹt được thiết kế chuyên dụng (ví dụ: đánh vào hộp hoặc túi diêm giấy) không thuộc phạm vi quy định của sách này.

Chính sách của chúng tôi dành cho diêm quẹt bất cứ đâu

Là một phần trong nỗ lực không ngừng mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể và đảm bảo an toàn cho khách hàng, chúng tôi đã quyết định không cho phép tiếp tục bán các sản phẩm này trên Amazon.

Không được đăng tải lại thông tin cho các bộ có chứa sản phẩm diêm quẹt bất cứ đâu nếu không loại bỏ diêm quẹt bất cứ đâu khỏi sản phẩm. Các thông tin đăng tải sản phẩm đã gỡ bỏ diêm quẹt bất cứ đâu phải được cập nhật để không còn đăng tải diêm quẹt bất cứ đâu dưới dạng vật dụng đi kèm.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

  • Sản phẩm không được phép chứa diêm quẹt bất cứ đâu. Chính sách này áp dụng cho diêm quẹt bất cứ đâu dưới dạng sản phẩm độc lập hoặc dưới dạng vật dụng trong một bộ.
  • Thông tin đăng tải sản phẩm có chứa diêm quẹt bất cứ đâu, như sản phẩm độc lập hoặc dưới dạng vật dụng trong một bộ, có thể bị loại bỏ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates