Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉ số về chiến dịch tương tác của khách hàng

Chỉ số về chiến dịch tương tác của khách hàng

Tạo chiến dịch tương tác là chìa khóa để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Bạn có thể sử dụng chỉ số về chiến dịch để giúp cải thiện chiến dịch của mình. Xem các chỉ số này khi bạn chạy chiến dịch. Những thay đổi về chỉ số có thể giúp bạn tìm ra nội dung mà khách hàng tương tác tốt nhất. Tăng tỷ lệ nhấp chuột của bạn và giảm lựa chọn không tham gia để thúc đẩy sự tương tác của khách hàng nhiều hơn với Thương hiệu của bạn.

Email đã gửi

Số lượng khách hàng khác nhau đã nhận được email chiến dịch của bạn.

Tỷ lệ mở

Số lượng khách hàng khác nhau đã mở email chiến dịch của bạn chia cho số lượng khách hàng khác nhau đã nhận được chiến dịch của bạn.

Note: Do iOS 15 và Mail Privacy được phát hành vào tháng 9 năm 2021, Apple đã thay đổi cách xử lý quyền riêng tư email trên các máy khách của Apple Mail. Theo đó, tỷ lệ mở cửa có thể không chính xác nếu email mở ra trên các máy khách email Apple Mail.

Tỷ lệ nhấp qua (CTR)

Số lượng khách hàng riêng biệt đã nhấp vào liên kết chiến dịch chia cho số lượng khách hàng riêng biệt đã nhận được chiến dịch của bạn.

Chọn không tham gia

Số lượng khách hàng đã nhấp vào liên kết chọn không tham gia ở chân trang chiến dịch để từ chối bị gửi các chiến dịch tiếp theo.

Doanh số

Tổng doanh số bán hàng thương hiệu được phân bổ trong khoảng thời gian 24 giờ sau email ban đầu, nhấp vào các khách hàng đã nhấp vào chiến dịch của bạn. Chỉ số này tương ứng với tất cả các doanh số bán hàng sản phẩm thương hiệu, bao gồm cả các sản phẩm không được làm nổi bật trong chiến dịch email.

Note: Chỉ số này không bao gồm doanh số sản phẩm thương hiệu từ khách hàng không nhận được chiến dịch của bạn hoặc những người đã nhận được chiến dịch của bạn nhưng không nhấp vào chiến dịch đó.

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng khách hàng riêng biệt đã mua một sản phẩm thương hiệu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhấp vào liên kết chiến dịch của bạn chia cho số lượng khách hàng riêng biệt đã nhận được chiến dịch của bạn.

Note: Chỉ số này không tính chuyển đổi từ Khách hàng không nhận được chiến dịch của bạn hoặc người đã nhận được chiến dịch của bạn nhưng không nhấp vào chiến dịch đó.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates