Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xóa sản phẩm

Khi bạn xóa thông tin đăng tải, SKU cùng tất cả lịch sử bán hàng và thông tin sản phẩm sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản người bán của bạn. Do đó, bạn chỉ nên xóa SKU và thông tin đăng tải của SKU chỉ khi bạn không còn bán sản phẩm đó trong tương lai.

Note: Để xóa ưu đãi của bạn từ trang thông tin chi tiết, cập nhật số lượng hàng lưu kho là 0 và sau đó xóa SKU. Nếu hàng lưu kho không được cập nhật thành 0, ưu đãi vẫn sẽ hiển thị trên trang danh sách ưu đãi vì thao tác xóa SKU và xóa số lượng hàng lưu kho là các thao tác riêng biệt.

  1. Trên trình đơn Hàng lưu kho chọn Quản lý hàng lưu kho.
  2. Tìm thông tin đăng tải bạn muốn xóa:
    • Đối với một thông tin đăng tải, chọn Xóa sản phẩm và thông tin đăng tải từ trình đơn thả xuống cho sản phẩm bạn muốn xóa.
    • Đối với nhiều thông tin đăng tải, chọn hộp ở bên trái thông tin đăng tải bạn muốn xóa và chọn Xóa sản phẩm và thông tin đăng tải từ trình đơn thả xuống Thao tác trên mục đã chọn phía trên danh sách.
  3. Nhấp OK để xóa hoặc nhấp Hủy để giữ thông tin đăng tải.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates