Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hàng lưu kho FBA siêu lớn

Loại lưu trữ cực lớn giúp việc quản lý hàng tồn kho và giới hạn số lượng trở nên linh hoạt hơn. Loại lưu trữ này được cung cấp bên cạnh loại lưu kho quá khổ, để mở rộng các tùy chọn cho bạn để gửi số lượng hàng lưu kho phù hợp cho các mục hàng lớn hơn.

Các loại lưu kho cực lớn và quá khổ không giống nhau và đơn đặt hàng cho những mục hàng này được xử lý thông qua các mạng hoàn thiện đơn hàng riêng biệt.

Bảng dưới đây cho thấy các tiêu chí cho hai loại lưu trữ. Các mục hàng được coi là cực lớn hoặc quá khổ phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

Hình thức lưu kho Cạnh dài nhất Cạnh trung bình Cạnh ngắn nhất Chu vi + chiều dài Đơn vị trọng lượng
Cực lớn Các mục hàng không phải TV từ 96 inch trở lên

TV từ 40 inch trở lên
Không áp dụng Không áp dụng Từ 130 inch trở lên Từ 50 lb trở lên
Quá khổ Từ 18 inch trở lên Từ 14 inch trở lên Từ 8 inch trở lên Không áp dụng Từ 20 lb trở lên

Note: Chu vi bằng (cạnh chính giữa cộng với cạnh ngắn nhất) nhân với hai.

Nếu bạn hiện có hàng lưu kho đáp ứng các tiêu chí cho loại lưu trữ cực lớn, hàng sẽ tự động bị xóa khỏi loại lưu kho quá khổ và được phân loại lại là cực lớn. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Cả tài khoản bán hàng cá nhân và chuyên nghiệp đều có thể bị giới hạn bổ sung hàng cho các mục hàng cực lớn.

Kiểm tra giới hạn hiện tại hoặc mức hàng lưu kho tối đa và mức sử dụng của bạn trong Trang tổng quan hiệu suất hàng lưu khoHàng đợi vận chuyển.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giới hạn bổ sung hàng theo hình thức lưu kho: Các câu hỏi thường gặp.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates