Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo mã khuyến mãi trên mạng xã hội

Bạn có thể tạo mã khuyến mãi trên mạng xã hội để cung cấp ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho khách hàng đối với các sản phẩm đủ điều kiện và chia sẻ mã khuyến mãi này với khách hàng thông qua mạng xã hội và nội dung tiếp thị của người có ảnh hưởng. Hãy tạo thêm các chương trình khuyến mãi nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng hình thức khuyến mãi này. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm soát cách tiếp thị sản phẩm và cách khách hàng quy đổi các ưu đãi này.

Sau khi tạo mã khuyến mãi trên mạng xã hội, bạn sẽ nhận được một URL cho mỗi chương trình khuyến mãi. Đó là một trang tiếp thị duy nhất hiển thị các sản phẩm đủ điều kiện và chi tiết khuyến mãi của những sản phẩm này.

Trang tiếp thị chỉ hiển thị các sản phẩm ưu đãi của bạn. Để thúc đẩy doanh số bán hàng cho sản phẩm của bạn, hãy chia sẻ URL này trên mạng xã hội để khách hàng có thể sử dụng để đổi ưu đãi trên Amazon. Khách hàng có thể trực tiếp thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang tiếp thị và ưu đãi giảm giá sẽ được áp dụng tự động lúc thanh toán. Khách hàng cũng có thể áp dụng mã khuyến mãi lúc thanh toán cho các sản phẩm đủ điều kiện trong giỏ hàng.

Note: Hãy đảm bảo bạn xem trước trang trước khi bắt đầu chạy chương trình khuyến mãi. Không chia sẻ liên kết đến ưu đãi cho đến khi ưu đãi đang hoạt động. Khách hàng chỉ có thể quy đổi ưu đãi giảm giá từ trang này khi chương trình khuyến mãi hoạt động. Sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc, thông báo trên trang sẽ thay đổi và khách hàng sẽ không còn được giảm giá nữa. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục xem sản phẩm của bạn bằng chính liên kết nhận được.

Mã khuyến mãi trên mạng xã hội bắt đầu có hiệu lực sau bốn giờ kể từ khi tạo và có thể chạy tối đa 30 ngày. Bạn có thể tùy chỉnh mã xác nhận để giới thiệu tên thương hiệu, loại sản phẩm, người có ảnh hưởng được tài trợ hoặc các sự kiện sắp tới của bạn. Mã xác nhận phải dài từ 8 đến 12 ký tự chữ và số, bao gồm cả tiền tố số.

Ưu đãi giảm giá không được vượt quá 80% và không được nhỏ hơn 5% so với giá hiện tại. Bạn có thể cho phép khách hàng đổi mã giảm giá trên một đơn vị sản phẩm đủ điều kiện hoặc nhiều đơn vị trong một lần thanh toán hoặc nhiều lần thanh toán với tính năng “Đổi thưởng cho mỗi khách hàng”.

Hình thức khuyến mãi này không được bán trên trang ưu đãi của Amazon hoặc trang chi tiết sản phẩm. Như được đề xuất, bạn có thể chia sẻ trực tiếp chương trình khuyến mãi của mình với khách hàng thông qua URL trên mạng xã hội hoặc bằng mã khuyến mãi.

Để tạo và chia sẻ mã khuyến mãi trên mạng xã hội, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trong Seller Central, truy cập Quảng cáo > Chương trình khuyến mãi > Tạo chương trình khuyến mãi > Mã khuyến mãi trên mạng xã hội.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  3. Sau khi chương trình khuyến mãi bắt đầu, hãy xem trước URL trang tiếp thị.
  4. Bây giờ bạn có thể chia sẻ URL này với khách hàng trên mạng xã hội hoặc kênh tiếp thị mà bạn chọn. Phương pháp hay nhất là hãy thêm thông báo tiết lộ thông tin như “chỉ trong thời gian giới hạn” hoặc “chỉ khi còn hàng” để thông báo cho khách hàng về những hạn chế liên quan đến ưu đãi này.
Note: Hình thức khuyến mãi này có thể kết hợp với các ưu đãi khác lúc thanh toán. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Mã xác nhận và khả năng kết hợp.

Để thúc đẩy lưu lượng truy cập nhiều hơn vào mã khuyến mãi của bạn, hãy kiểm tra trang Chia sẻ mã khuyến mãi với những người có ảnh hưởng và đối tác liên kết của Amazon.

Bây giờ bạn có thể tải xuống báo cáo bán hàng cho mỗi mã khuyến mãi. Đi tới Quảng cáo > Chương trình khuyến mãi > Quản lý chương trình khuyến mãi của bạn. Nhấp vào xem đối với chương trình khuyến mãi bạn muốn và Tải xuống báo cáo. Báo cáo có thể mất đến bảy ngày để xem sau khi chương trình khuyến mãi hoạt động.

Để biết thêm thông tin về mã khuyến mãi, bao gồm những phương pháp hay nhất và ví dụ về mã khuyến mãi được chia sẻ, hãy xem video Giới thiệu về mã khuyến mãi trên mạng xã hội trong Học viện nhà bán hàng.

Note: Tính năng này hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ cho người bán đã đăng ký chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon và Người bán chuyên nghiệp có điểm đánh giá phản hồi tích cực (+80% phản hồi tích cực, ít nhất 20 đánh giá cho tài khoản người bán).
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates