Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin về virus Corona mới 2019 (COVID-19)

Virus corona mới 2019 (COVID-19) là một loại virus mới gây ra bệnh hô hấp ở người và có thể lây lan từ người này sang người khác.

Hãy truy cập trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) để tìm hiểu thêm về virus corona mới 2019 (COVID-19). CDC cũng cung cấp tờ thông tin: Những gì bạn cần biết về virus Corona mới 2019 (2019-NCoV).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates