Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu

1. Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu là gì?

Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu cho phép người bán xuyên biên giới theo dõi doanh số bán hàng ở cấp thị trường phát sinh từ các công cụ khuyến mãi lớn, bao gồm phiếu giảm giá và ưu đãi một lần. Trang này cung cấp chế độ xem tổng hợp trên toàn cầu cho tất cả các thị trường và cho phép người bán chuyển sang nhiều phạm vi ngày và đơn vị tiền tệ phù hợp với lựa chọn của họ.

2. Ai có thể xem Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu?

Tất cả người bán trên Amazon đều có thể xem Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu.

3. Tôi có thể tìm thấy Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu trên trang chủ của Seller Central, bằng cách nhấp vào tiện ích “Doanh số chương trình khuyến mãi toàn cầu” trên Thanh KPI.

4. Tôi nên hiểu số liệu nhận được trên Trang tổng quan bán hàng của chương trình khuyến mãi toàn cầu như thế nào?

Số liệu hiển thị trong một ô cho biết doanh số bán hàng đã được tạo ra ở một thị trường (ví dụ: Amazon.com) từ một công cụ khuyến mãi (ví dụ: Ưu đãi) trong khoảng thời gian đã chọn (ví dụ: 7 ngày) theo ký hiệu tiền tệ đã chọn.

Note: Tỷ giá hối đoái và chuyển đổi tiền tệ chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi và số liệu bán hàng ước tính có thể không phản ánh đúng các khoản thuế hoặc phí áp dụng đối với doanh số bán hàng của bạn. Dữ liệu bán hàng có thể không phản ánh trạng thái thời gian thực do chậm trễ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates