Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hoạt động của hãng vận chuyển vào cuối tuần

Tôi có thể gửi hàng vào thứ Bảy bằng cách nào?

UPS và FedEx cung cấp dịch vụ lấy hàng và trả hàng vào thứ Bảy đối với các dịch vụ Air và Express của mình. Dịch vụ lấy hàng của UPS Ground và FedEx Ground/Home không nằm trong số các dịch vụ chung nhưng có thể được cung cấp thông qua các kế hoạch vận hành đặc biệt và thỏa thuận với các hãng vận chuyển này. Vui lòng liên hệ với các hãng vận chuyển để biết thêm chi tiết. Các dịch vụ được cung cấp thông qua các kế hoạch vận hành đặc biệt sẽ không được cung cấp thông qua tính năng Mua dịch vụ vận chuyển và được tách khỏi yêu cầu Mua dịch vụ vận chuyển.

USPS sẽ lấy hàng và trả hàng vào thứ Bảy.

Tôi có thể gửi hàng vào Chủ Nhật bằng cách nào?

Lấy hàng vào Chủ Nhật không nằm trong số các dịch vụ chung đối với FedEx và UPS nhưng có thể được cung cấp thông qua các kế hoạch vận hành đặc biệt và thỏa thuận với các hãng vận chuyển này. Vui lòng liên hệ với các hãng vận chuyển để biết thêm chi tiết. Các dịch vụ được cung cấp thông qua các kế hoạch vận hành đặc biệt sẽ không được cung cấp thông qua tính năng Mua dịch vụ vận chuyển và được tách khỏi yêu cầu Mua dịch vụ vận chuyển.

Vào các ngày Chủ Nhật, USPS cung cấp dịch vụ lấy hàng giới hạn và có thể chấp nhận trả hàng trên bộ tại các cơ sở xử lý lớn hơn theo lịch hẹn. Các dịch vụ của USPS có thể hiệu quả trong phạm vi khu vực nhưng có thể không đủ để đáp ứng các chỉ số về tốc độ giao hàng trên toàn quốc.

Hãng vận chuyển Dịch vụ Lấy hàng vào thứ Bảy Trả hàng vào thứ Bảy Lấy hàng vào Chủ Nhật Trả hàng vào Chủ Nhật
UPS Ground Giới hạn Không Giới hạn Không
Air Không Không
FedEx Ground Giới hạn Không Giới hạn Không
Home Không Không Không Không
Express Không Không
USPS Tất cả Giới hạn Giới hạn
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates