Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xe đạp

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Xe đạp được áp dụng theo chính sách này

Xe đạp là một phương tiện có hai hoặc ba bánh, được lái bằng bánh sau chỉ bằng sức người. Xe đạp thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này bao gồm các xe có yên xe cao hơn 25 inch so với mặt đất, khi yên xe được điều chỉnh theo vị trí cao nhất và xe đạp đi trên vỉa hè có chiều cao yên xe từ 25 inch trở xuống. Xe đạp nằm để chạy trên đường bộ cũng thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này.

Chính sách này không bao gồm một trong những loại xe đạp được thực hiện theo thứ tự của một cá nhân mà không cần lắp ráp hàng lưu kho hoặc các bộ phận sản xuất; theo dõi xe đạp được thiết kế và dành để sử dụng trong cạnh tranh và có lốp xe hình ống, với một tỷ lệ bánh xe và không có tính năng chạy xe đạp; hoặc xe đạp dành cho trẻ em.

Chính sách của chúng tôi dành xe đạp

Amazon yêu cầu tất cả các loại xe đạp đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Xe đạp 16 CFR Phần 1512 (Yêu cầu đối với xe đạp)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các xe đạp mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh của sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các xe đạp mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu dán nhãn xe đạp bắt buộc (16 CFR Phần 1512.19)
 • Giấy chứng nhận hợp quy tổng quát (GCC) cho tất cả các xe đạp mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được thử nghiệm theo các yêu cầu liệt kê dưới đây

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates