Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về thời gian xử lý cùng ngày

1. Sự khác biệt giữa Thời gian xử lý cùng ngày và Giao hàng cùng ngày là gì?

Thời gian xử lý cùng ngày chỉ áp dụng cho các tùy chọn vận chuyển Tiêu chuẩn và Nhanh nội địa. Đơn hàng chỉ được yêu cầu chọn, đóng gói và vận chuyển cùng ngày (tùy thuộc vào thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng) khi sử dụng tùy chọn thời gian xử lý cùng ngày.

Ngược lại, Giao hàng cùng ngày là tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp dành cho người bán đáp ứng các tiêu chuẩn cao về giao hàng. Giao hàng cùng ngày yêu cầu đơn hàng phải được giao cho khách hàng vào cùng ngày đặt hàng (tùy thuộc vào thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng). Amazon yêu cầu các đơn hàng sử dụng tùy chọn này phải được chọn, đóng gói và vận chuyển trong cùng ngày. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các tùy chọn dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng cùng ngày.

2. Tính năng này áp dụng như thế nào cho các đơn hàng Prime?

Theo mặc định, các đơn hàng Prime sử dụng tùy chọn giao hàng Tiêu chuẩn cần phải được vận chuyển vào ngày kế tiếp sau khi nhận được đơn hàng. Bạn sẽ có tùy chọn:

  • Sử dụng thời gian xử lý cùng ngày trong mẫu vận chuyển. Sau khi kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu gửi sản phẩm vào cùng ngày đối với tùy chọn vận chuyển Tiêu chuẩn, hoặc
  • Sử dụng thời gian xử lý cùng ngày làm tùy chọn mặc định. Sau khi kích hoạt, tùy chọn này sẽ yêu cầu bạn vận chuyển đơn hàng vào cùng ngày đối với tất cả các phương thức vận chuyển.
Note: Tất cả các mẫu vận chuyển dành cho người bán tự hoàn thiện đơn hàng Prime sẽ được thiết lập thời gian xử lý là cùng ngày

3. Thời gian xử lý cùng ngày có áp dụng cho tùy chọn giao hàng theo lịch trình không?

Không, tại thời điểm này, Thời gian xử lý cùng ngày không áp dụng cho tùy chọn giao hàng theo lịch trình. Bạn có thể sử dụng thời gian xử lý cùng ngày đối với các tùy chọn giao hàng đã được sắp xếp trước

4. Tôi có cần phải giao mọi đơn hàng vào cùng ngày tôi nhận được đơn hàng không?

Không, tất cả các đơn hàng nhận được trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày nhận được đơn hàng để tránh giao hàng trễ. Tất cả các đơn hàng nhận được sau thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng phải được vận chuyển và xác nhận trong ngày kế tiếp sau khi nhận được đơn hàng.

Note: Thời hạn cuối cùng mặc định là 2 giờ chiều giờ địa phương, nhưng bạn có thể chỉnh sửa thời gian đó trong cài đặt vận chuyển của mình

5. Thời gian xử lý cùng ngày có áp dụng cho tất cả sản phẩm của tôi không?

Điều này phụ thuộc cách bạn thiết lập thời gian xử lý cùng ngày. Nếu bạn đặt thời gian xử lý cùng ngày làm thời gian xử lý mặc định ở cấp tài khoản, thời gian này sẽ áp dụng cho tất cả các ASIN không được thiết lập thời gian xử lý cụ thể. Nếu bạn thiết lập thời gian xử lý cho từng ASIN cụ thể, thời gian xử lý này sẽ ghi đè lên thời gian xử lý mặc định cho ASIN cụ thể đó. Nếu bạn đủ điều kiện và đặt thời gian xử lý cùng ngày trong mẫu vận chuyển, thiết lập này sẽ chỉ áp dụng cho các ASIN đã được chỉ định trong mẫu vận chuyển đó và không có thời gian xử lý cụ thể cho ASIN.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates