Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bồn tắm cho trẻ sơ sinh

Nếu đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Bồn tắm cho trẻ sơ sinh áp dụng theo chính sách này

Bồn tắm dành cho trẻ sơ sinh là bồn tắm, vật đựng hoặc sản phẩm tương tự khác dùng để chứa nước và được đặt vào bồn tắm, bồn rửa dành cho người lớn hoặc trên các bề mặt khác. Bồn tắm dành cho trẻ sơ sinh đỡ hoặc giữ trẻ sơ sinh ở tư thế ngả, ngồi hoặc đứng trong thời gian được người chăm sóc tắm. Chính sách này cũng áp dụng cho dây treo, đệm lót, vật liệu chèn và các phụ kiện tương tự khi được sử dụng với bồn tắm cho trẻ sơ sinh.

Chính sách này không bao gồm ghế tắm cho trẻ sơ sinh có bộ phận hỗ trợ ngồi ở phía trước và phía sau trong thời gian được người chăm sóc tắm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ghế tắm cho trẻ sơ sinh.

Chính sách về bồn tắm cho trẻ sơ sinh của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các loại bồn tắm trẻ sơ sinh phải được thử nghiệm cũng như phải tuân thủ các quy định cụ thể và yêu cầu tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Bồn tắm cho trẻ sơ sinh
 • CPSIA (Chì, Phthalate); và
 • 16 CFR Phần 1130 (Yêu cầu về đăng ký của người tiêu dùng đối với các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi sử dụng lâu bền); và
 • Phần 14(a)(5) (Nhãn theo dõi) trong CPSA; và

 • ASTM F2670 – 18 (Thông số kỹ thuật an toàn tiêu chuẩn đối với bồn tắm cho trẻ sơ sinh); hoặc
 • 16 CFR Phần 1234 (Tiêu chuẩn an toàn đối với bồn tắm cho trẻ sơ sinh)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả bồn tắm cho trẻ sơ sinh mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả sản phẩm bồn tắm cho trẻ sơ sinh mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ yêu cầu về thẻ đăng ký (16 CFR Phần 1130)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ yêu cầu bắt buộc về nhãn theo dõi (Phần 14(a)(5) trong CPSA)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ các yêu cầu về nhãn cảnh báo và nguy hiểm (ATM F2670-18 Mục 8 hoặc 16 CFR Phần 1234), nếu có
 • Mọi hướng dẫn và/hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm của tất cả bồn tắm cho trẻ sơ sinh mà bạn đăng tải
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) đối với tất cả bồn tắm cho trẻ sơ sinh mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thông qua nhằm xác nhận rằng tất cả sản phẩm đã được thử nghiệm và đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm áp dụng mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy đi đến Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates