Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trạng thái xuất bản nội dung và từ chối nội dung

Phải gửi tất cả nội dung A+ để yêu cầu phê duyệt. Sau khi gửi nội dung A+ để phê duyệt, nội dung của bạn có thể mất tối đa bảy ngày làm việc để được xem xét hoặc lâu hơn trong thời gian cao điểm. Chúng tôi không thể nhận yêu cầu thực hiện nhanh tại thời điểm này.

Sau khi được phê duyệt, có thể mất 24 giờ để nội dung được đăng tải trên trang thông tin chi tiết của các ASIN đã áp dụng. Nếu trạng thái A+ không được phê duyệt, hãy xem lý do từ chối bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa cho phần nội dung A+ cụ thể và thực hiện các thay đổi. Nội dung gửi đã chỉnh sửa sẽ cần được gửi lại và trải qua quá trình kiểm duyệt một lần nữa, mọi nội dung hiện tại của bạn sẽ vẫn ở trên trang thông tin chi tiết của tất cả các ASIN đã áp dụng cho đến khi nội dung gửi mới đã được phê duyệt.

Nếu nội dung của bạn không có sẵn trên trang chi tiết sản phẩm sau 24 giờ kể từ khi bạn có hoạt động cuối cùng (ngày và giờ) và trạng thái nội dung được phê duyệt, hãy kiểm tra các ASIN được áp dụng. Nếu ASIN của bạn hiển thị Lỗi, hãy nhấp vào Chi tiết để xem thông báo lỗi; Nếu trạng thái ASIN hiển thị là Đã đăng tải thì có thể đã xảy ra lỗi kỹ thuật. Vấn đề này thường có thể được giải quyết bằng cách gửi lại dự án A+ của bạn để bắt đầu lại quá trình đăng tải.

Bạn cũng có thể kiểm tra lại để đảm bảo rằng bạn đang xem trang thông tin chi tiết của ngôn ngữ bạn đã xuất bản nội dung. Nội dung A+ sẽ chỉ hiển thị trên trang bằng ngôn ngữ đã được đăng. Ví dụ: nếu nội dung được đăng tải bằng tiếng Tây Ban Nha, nội dung đó sẽ chỉ hiển thị trên trang ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha; nội dung đó sẽ không hiển thị trên trang tiếng Anh. Nếu hành động này không có tác dụng thì hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng của Amazon để báo cáo sự cố.

Phải làm gì nếu nội dung A+ bị từ chối?

Đối với bất kỳ nội dung gửi nào bị từ chối, bạn sẽ thấy lý do từ chối khi mở nội dung trong phần Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao. Tất cả nội dung A+ phải tuân thủ các hướng dẫn dành cho A+. Nếu nội dung A+ của bạn bị từ chối, hãy kiểm tra lại hướng dẫn về nội dung A+ và Câu hỏi thường gặp về nội dung A+ và các trang trợ giúp khắc phục sự cố. Có nhiều nơi để xem lý do tại sao nội dung bị từ chối:

  • Trạng thái nội dung: Trạng thái nội dung sẽ được ghi nhận trên trang đích của phần Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao cho tài khoản của bạn
  • Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao: Tìm kiếm dự án trong phần Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao bằng cách nhập ASIN hoặc tên dự án, mở dự án và xem lại lý do từ chối ở phần bên trên.

Các hoạt động tốt nhất để giúp khắc phục lỗi từ chối nội dung:

  • Sử dụng hình ảnh chất lượng cao, có độ phân giải cao
  • Giảm khoảng trắng
  • Đảm bảo nội dung gửi không bị trống
  • Đảm bảo văn bản không bị mờ và đủ lớn để đọc
  • Loại bỏ thông tin khiếu nại, cam đoan hoặc bảo hành
  • Xóa giá cả, chương trình khuyến mãi hoặc chi tiết liên hệ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates