Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Thuế đối với phí dành cho người bán tại Hoa Kỳ

Important: Thông tin trên trang này không phải là thông tin tư vấn về thuế, pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác và không được sử dụng cho các mục đích như vậy. Bạn cần tham khảo ý kiến từ cố vấn thuế chuyên nghiệp nếu có thắc mắc về nghĩa vụ thuế cá nhân của mình.

Tại sao Amazon thu thuế bán hàng đối với phí dành cho người bán?

Một số tiểu bang coi phí bán hàng trên Amazon (SOA), chẳng hạn như phí tính theo mục hàng, đơn hàng và phí giới thiệu là phí chịu thuế. Tương tự, một số tiểu bang coi phí dịch vụ chuẩn bị hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), chẳng hạn như phí bọc màng xốp hơi, túi nhựa, băng dính và nhãn là phải chịu thuế. Để tuân thủ luật thuế tiểu bang, Amazon.com thu và nộp thuế bán hàng hiện hành khi tính phí chịu thuế.

Phí dành cho người bán nào được coi là phải chịu thuế?

Amazon cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình cho người bán và khả năng áp thuế trên phí cụ thể tùy theo quy tắc về thuế tiểu bang tại nơi bạn đặt trụ sở doanh nghiệp hoặc nơi thực hiện dịch vụ FBA.

Để tìm hiểu các khoản phí khác nhau mà Amazon thu, hãy truy cập biểu phí của chúng tôi:

Khi nào Amazon tính thuế đối với phí dành cho người bán?

Có sự chênh lệch lớn về phí dịch vụ và phí dành cho người bán giữa các chương trình dành cho người bán nên chúng tôi không thể giải quyết mọi tình huống. Tuy nhiên, Amazon sẽ tuân thủ các quy tắc thuế của địa phương và tiểu bang áp dụng cho mọi khoản phí dành cho người bán mà bạn trả. Nếu phí dành cho người bán được tính thuế, thuế sẽ được phản ánh trên trang thông tin chi tiết giao dịch.

Quy tắc thuế có thể thay đổi thường xuyên và biểu đồ dưới đây là thôn tin tham khảo chung cho một số trường hợp có khả năng tính thuế trên phí mà bạn có thể gặp. Bạn không nên coi biểu đồ này là tư vấn thuế hoặc chỉ dựa vào biểu đồ này để biết khả năng tính thuế. Nếu có thắc mắc, hãy tham vấn cố vấn thuế của bạn.

Tiểu bang Hoa Kỳ Phí bán hàng trên Amazon (SOA) (dựa trên địa điểm kinh doanh của bạn) Phí dịch vụ chuẩn bị hàng lưu kho FBA (dựa trên vị trí trung tâm hoàn thiện đơn hàng)
Arizona Không chịu thuế, ngoại trừ phí đăng ký phải chịu thuế - tiểu bang Chịu thuế: tiểu bang + địa phương
Connecticut Chịu thuế, giảm 1% thuế tiểu bang Chịu thuế: tiểu bang
Quận Columbia Chịu thuế: tiểu bang Không chịu thuế
Hawaii Chịu thuế: tiểu bang + địa phương Không chịu thuế
Illinois Không chịu thuế Chịu thuế, chỉ 50% tổng phí bị tính thuế: tiểu bang + địa phương
South Dakota Không chịu thuế: phí liên quan đến đơn hàng* Chịu thuế: phí không liên quan đến đơn hàng** tiểu bang + địa phương Không chịu thuế
West Virginia Chịu thuế: tiểu bang + địa phương Chịu thuế: tiểu bang + địa phương
* Phí SOA liên quan đến mỗi đơn hàng thường được tính khi có giao dịch bán hàng cho khách hàng (ví dụ: phí giới thiệu, phí khóa sổ thay đổi và phí mục hàng khác). ** Phí SOA không liên quan đến đơn hàng thường được tính khi có chương trình, dịch vụ hoặc gói đăng ký bạn chọn tham gia (ví dụ: phí đăng ký hàng tháng, phí chương trình, phí quảng cáo, v.v.).

Các ví dụ sau đây minh họa cách tính thuế bán hàng:

  1. Nếu doanh nghiệp của bạn ở West Virginia và thuế bán hàng bạn chịu là 6,39% (thuế suất có thể thay đổi tùy theo địa điểm) và bạn bán một mục hàng với tổng giá $20 với phí giới thiệu là 15% (% phí có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm), chúng tôi sẽ thu và nộp $0,19 tiền thuế bán hàng đối với khoản phí giới thiệu $3 để tuân thủ luật tiểu bang (được tính theo 6,39% đối với khoản phí giới thiệu $3).
  2. Nếu doanh nghiệp của bạn nằm ngoài một tiểu bang Hoa Kỳ không áp thuế lên phí SOA, chúng tôi sẽ không thu thuế bán hàng tại Hoa Kỳ đối với phí bán hàng trên Amazon mà bạn phải trả.
  3. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA để bọc màng xốp hơi cho sản phẩm của mình với phí dịch vụ $0,80/đơn vị (tiền phí có thể thay đổi) và dịch vụ được thực hiện tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Arizona với thuế suất 8,37% (thuế suất có thể thay đổi theo địa điểm trung tâm hoàn thiện đơn hàng), chúng tôi sẽ thu và nộp thuế bán hàng $0,07 cho khoản phí $0,80 để tuân thủ luật tiểu bang (được tính là 8,37% đối với khoản phí bọc màng xốp hơi $0,80).
  4. Nếu bạn hưởng dịch vụ chuẩn bị hàng lưu kho FBA tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng ở tiểu bang không áp thuế đối với phí chuẩn bị hàng lưu kho FBA, chúng tôi sẽ không thu thuế bán hàng tại Hoa Kỳ đối với phí chuẩn bị hàng lưu kho FBA bạn phải trả.

Cơ sở kinh doanh của tôi ở ngoài Hoa Kỳ. Tại sao tôi bị thu thuế đối với phí bán hàng trên Amazon?

Ở hầu hết các quốc gia không phải Hoa Kỳ, phí bán hàng trên Amazon (SOA) và/hoặc Dịch vụ được cung cấp bằng phương thức điện tử (ESS) thường được xác định là dịch vụ từ xa. Khi bán hàng trên một cửa hàng Amazon nằm ngoài địa điểm trong nước của bạn, phí dịch vụ từ xa có thể cần tuân thủ các quy tắc về thuế tại địa điểm trong nước của bạn.

Quy tắc và quy định về thuế áp dụng cho từng quốc gia cụ thể. Truy cập trang thông tin thuế GTGT của bạn và tìm kiếm thuế GTGT, GST hoặc tên quốc gia của bạn trong phần trợ giúp của Seller Central để tìm thêm thông tin.

Tôi có thể được hoàn thuế đã thu trên phí dành cho người bán của mình không?

Nếu bạn được hoàn trả phí dành cho người bán, mọi khoản thuế hiện hành đối với phí dành cho người bán đã thu cũng sẽ được hoàn lại vào cùng thời điểm.

Doanh nghiệp của tôi được miễn trừ hoặc tôi được miễn trừ. Làm thế nào để tôi được miễn thuế đối với các khoản phí phải chịu thuế?

Tại thời điểm này, chúng tôi không thể tự động xử lý miễn trừ dành cho doanh nghiệp đối với một khoản phí dành cho người bán chịu thuế. Nếu bạn muốn Amazon cân nhắc một khoản miễn trừ cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để cung cấp thông tin chi tiết về miễn trừ của bạn, cách áp dụng cho phí dành cho người bán chịu thuế và viện dẫn quy tắc tiểu bang hỗ trợ yêu cầu của bạn.

Tôi có thể chọn không sử dụng các dịch vụ chuẩn bị hàng lưu kho FBA có khả năng bị tính thuế không?

Khi bạn mua dịch vụ chuẩn bị hàng lưu kho FBA, dịch vụ này có thể được thực hiện tại một trong nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ. Do đó, bạn không thể chọn không tham gia dịch vụ vì dịch vụ đó phải chịu thuế.

Bạn có thể quản lý cài đặt FBA trong trang Cài đặt FBA. * Để tìm hiểu thêm, truy cập Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩm.

Tôi có nhận được hóa đơn của khoản thuế đã nộp cho phí dành cho người bán không?

Hóa đơn cho thuế bán hàng tại Hoa Kỳ đối với phí dành cho người bán sẽ không được phát hành. Tuy nhiên, mọi khoản thuế tính trên phí dành cho người bán sẽ luôn được thể hiện trong thông tin giao dịch của bạn.

Amazon bắt đầu thu thuế bán hàng đối với phí dành người bán từ khi nào?

Amazon.com bắt đầu thu thuế bán hàng đối với phí dành cho người từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Thuế sẽ được thu dựa trên luật và hướng dẫn hành chính mới nhất của tiểu bang. Nếu có thắc mắc, hãy tham vấn cố vấn thuế của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates