Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho FBA

Mỗi mục hàng rút về phải chịu phí rút hàng.

Có thể mất 90 ngày hoặc lâu hơn để xử lý yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho và để lô hàng rời khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) và thêm hai tuần để hãng vận chuyển giao lô hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Các chi tiết cụ thể của chương trình: Các thông tin chi tiết, tính toán, hoặc mức phí cho khoản phí này khác nhau nếu ghi danh vào các chương trình sau. Truy cập trang Trợ giúp dành riêng cho chương trình để biết thêm thông tin.

Chương trình FBA tuyển chọn mới

Thông tin chi tiết về phí

Tần suất thu phí Một lần
Thời gian thu phí Khi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho hoàn tất
Cấu trúc biểu phí Trên mỗi đơn vị bị loại bỏ. Mức phí dựa trên trọng lượng vận chuyển của đơn vị.

Các giá trị được dùng để tính phí

Hạng kích thước sản phẩm Hạng kích thước sản phẩm là các danh mục đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của mục hàng đã đóng gói. Tìm hiểu cách xác định hạng kích thước sản phẩm hoặc sử dụng Báo cáo phí lưu trữ hàng tháng để xem thông tin hạng kích thước cho các sản phẩm bạn đã lưu trữ trước đó trong FBA.

Bài viết được đề xuất: Xem bài viết sau để biết thêm chi tiết về cách tính phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho.

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)

Bảng chi phí

Sử dụng hạng kích thước của sản phẩm để xác định bảng chi phí nào được áp dụng. Nếu sản phẩm của bạn yêu cầu xử lý đặc biệt*, hãy sử dụng bảng chi phí dành cho Mục hàng quá khổ và yêu cầu xử lý đặc biệt.

Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí rút hàng mỗi đơn vị
Kích thước tiêu chuẩn 0 đến 0,5 lb $0,52
0,5+ đến 1,0 lb $0,75
1,0+ đến 2,0 lb $1,14
Hơn 2 lb $1,51 + $0,63/lb trên 2 lb
Mục hàng quá khổ và cần xử lý đặc biệt* 0 đến 1,0 lb $1,50
1,0+ đến 2,0 lb $1,96
2,0+ đến 4,0 lb $2,89
4,0+ đến 10,0 lb $5,05
Hơn 10,0 lb $7,25 + $0,63/lb trên 10 lb

*Các mục hàng cần xử lý đặc biệt có thể bao gồm sản phẩm may mặc, giày dép, đồng hồ, đồ trang sức và hàng hóa nguy hiểm.

Ví dụ về phí

Sản phẩm Trọng lượng vận chuyển Hạng kích thước Phí rút hàng
Sách 0,5 lb Kích thước tiêu chuẩn $0,52 trên mỗi đơn vị
Giày 1 lb Kích thước tiêu chuẩn (xử lý đặc biệt) $1,50 trên mỗi đơn vị
Tạ chuông 22 lb Quá khổ $14,81 trên mỗi đơn vị

Công cụ

Ước tính phí Bạn chỉ có thể dùng công cụ này khi muốn loại bỏ các đơn vị khỏi hàng lưu kho của mình và không nên sử dụng công cụ này nếu như bạn chỉ muốn xem trước phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho. Để tính phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu, hãy tham khảo phần “Bảng cước phí” được đề cập ở trên.
Phí báo cáo

Báo cáo chi tiết về đơn hàng loại bỏ

Thanh toán - Xem giao dịch

Các câu hỏi thường gặp

Trọng lượng vận chuyển được tính cho các mục hàng có kích thước tiêu chuẩn dưới 1 lb như thế nào?

Trọng lượng vận chuyển ở các hạng kích thước tiêu chuẩn dưới 1 lb được tính bằng cách làm tròn lên 0,5 lb gần nhất. Đối với các hạng kích thước còn lại, tính trọng lượng vận chuyển bằng cách làm tròn lên số nguyên pound gần nhất.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates