Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực

Tốc độ giao hàng trong khu vực cho khách hàng gần kho của bạn thường nhanh hơn so với tốc độ giao hàng trong nước. Tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực cho phép bạn giao hàng với thời gian vận chuyển nhanh hơn đến các khách hàng trong khu vực lân cận đối với các đơn hàng vận chuyển tiêu chuẩn nội địa. Tùy chọn thời gian vận chuyển nhanh hơn sẽ có sẵn trong mẫu vận chuyển của bạn đối với các khách hàng trong cùng khu vực với địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn.

Note: Tùy chọn thời gian vận chuyển nhanh chỉ dành cho cài đặt vận chuyển tiêu chuẩn tự hoàn thiện đơn hàng trong nước (không phải chương trình Prime).

Kích hoạt thời gian vận chuyển nhanh hơn trên mẫu vận chuyển

Bạn có thể kích hoạt thời gian vận chuyển nhanh hơn bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Từ menu thả xuống Cài đặt ở trên cùng bên phải của Seller Central, hãy nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển , bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Tạo mẫu vận chuyển mới: Nhấp vào Tạo mẫu vận chuyển mới, nhập Tên mẫu vận chuyển (ví dụ: “Vận chuyển tự hoàn thiện đơn hàng của tôi”) và chọn một trong hai mô hình giá Theo mỗi mục hàng/Theo trọng lượng hoặc Biên độ giá làm cước vận chuyển của bạn.
  • Nâng cấp mẫu vận chuyển tự hoàn thiện đơn hàng hiện có: Chọn mẫu vận chuyển không phải Prime hiện có và nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở bên phải màn hình.
  Note: Trong phần Vận chuyển tiêu chuẩn nội địa, bạn sẽ thấy một quy tắc vận chuyển có tùy chọn thời gian vận chuyển nhanh hơn ( 2-3 ngày làm việc) cho cùng khu vực với địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn. Phí vận chuyển trước đó của bạn cho khu vực này sẽ được giữ nguyên nếu bạn đang chỉnh sửa mẫu vận chuyển hiện có.
 3. Chỉnh sửa và xem lại cài đặt vận chuyển (ví dụ: phí vận chuyển) và nhấp vào Lưu.
  Note: Trước khi lưu mẫu vận chuyển, bạn có thể cập nhật thời gian vận chuyển bằng cách chọn tùy chọn chậm hơn ( ví dụ: 2-4 ngày) nếu thời gian vận chuyển thực tế của bạn đến các khách hàng ở khu vực lân cận chậm hơn thời gian vận chuyển nhanh hơn đề xuất.

Câu hỏi thường gặp về tính năng thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực

Lợi ích khi kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực là gì?

Khách hàng có nhiều khả năng mua các sản phẩm có cam kết giao hàng nhanh hơn. Bằng cách kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực trong mẫu vận chuyển của bạn, bạn sẽ có cơ hội cam kết giao hàng nhanh hơn đến các khách hàng ở khu vực lân cận.

Tôi có thể kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực cho khách hàng ở các khu vực khác nhau nếu tôi hoạt động từ nhiều kho không?

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ kích hoạt tính năng này cho khách hàng ở cùng khu vực có kho vận chuyển mặc định của bạn.

Tôi có thể chỉnh sửa địa chỉ vận chuyển mặc định của tôi bằng cách nào?

Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ vận chuyển mặc định bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Cài đặt > Cài đặt vận chuyển > Cài đặt vận chuyển chung
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải của phần Địa chỉ vận chuyển mặc định
 3. Chọn địa chỉ bạn muốn đặt làm địa chỉ vận chuyển mặc định mới hoặc nhấp vào Thêm địa chỉ mới để thêm địa chỉ gửi hàng mới
 4. Nhấp vào Lưu

Tôi có thể kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực ở những khu vực nào?

Tính năng Thời gian vận chuyển trong khu vực nhanh hơn sẽ áp dụng cho khu vực cấp hai có địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn. Bạn có thể tìm thấy khu vực cấp hai từ trình chọn khu vực trong mẫu vận chuyển như được minh họa trong bảng dưới đây.

Ví dụ: “South” là khu vực cấp một và “Georgia” là khu vực cấp hai. Nếu địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn ở Georgia, bạn có thể kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực cho Georgia.


Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ kích hoạt tính năng thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực cho khu vực lục địa của Hoa Kỳ.

Nếu tôi thay đổi địa chỉ vận chuyển mặc định của mình sau khi kích hoạt tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực, Amazon có cập nhật lại mẫu vận chuyển của tôi không?

Bất cứ khi nào bạn thay đổi cài đặt địa chỉ vận chuyển, bạn sẽ cần phải xem lại các mẫu vận chuyển hiện có của mình. Điều này bao gồm xem lại các tùy chọn vận chuyển, khu vực, thời gian vận chuyển và phí vận chuyển để đảm bảo cài đặt vận chuyển phản ánh khả năng hoàn thiện đơn hàng của bạn theo địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn. Khi bạn chỉnh sửa mẫu vận chuyển hoặc tạo mẫu vận chuyển mới sau khi thay đổi địa điểm hàng gửi mặc định, bạn vẫn có thể kích hoạt tính năng Rhời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực đến các khu vực có địa chỉ vận chuyển mặc định mới của bạn.

Thời gian vận chuyển có thay đổi đối với các khu vực khác với địa chỉ vận chuyển mặc định của tôi không?

Không, tính năng thời gian vận chuyển nhanh hơn sẽ chỉ áp dụng cho khách hàng ở khu vực có địa chỉ vận chuyển mặc định của bạn. Thời gian vận chuyển đối với các khu vực khác sẽ không thay đổi.

Tôi có thể chọn không sử dụng tính năng Thời gian vận chuyển nhanh hơn trong khu vực bằng cách nào?

Bạn có thể chọn không sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thời gian vận chuyển của quy tắc vận chuyển thành một giá trị khác, chẳng hạn như 2-4 ngày làm việc so với thời gian vận chuyển nhanh hơn đề xuất.

Nếu đã chọn không sử dụng, tôi có thể chọn sử dụng lại không?

Có. Bạn có thể chọn sử dụng lại bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thời gian vận chuyển của quy tắc vận chuyển thành thời gian vận chuyển nhanh hơn đề xuất.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates