Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tự động hóa cài đặt vận chuyển

Tự động hóa cài đặt vận chuyển là một mẫu vận chuyển nâng cao, có thể tự động tính toán cam kết giao hàng chính xác cho khách hàng của bạn dựa trên:

 • Địa điểm kho của bạn
 • Địa điểm của khách hàng
 • Thời gian vận chuyển của hãng vận chuyển được cập nhật cho các dịch vụ vận chuyển mà bạn sử dụng

Khi tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển được bật, bạn không còn cần phải ước tính thời gian vận chuyển theo cách thủ công để giao sản phẩm nữa; tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ thực hiện việc này cho bạn bằng cách cài đặt thời gian vận chuyển tự động phản ánh khả năng giao hàng thực tế của hãng vận chuyển cho các dịch vụ vận chuyển mà bạn sử dụng.

Việc bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ không bắt buộc bạn chọn phương thức vận chuyển nhanh hơn; phương thức này sẽ giúp khách hàng nhìn thấy cam kết giao hàng chính xác hơn, tăng triển vọng mua hàng của khách hàng cũng như khả năng được làm nổi bật của các ưu đãi của bạn.

Lợi ích của tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển

Khách hàng muốn mua các sản phẩm với ngày giao hàng nhanh chóng và chính xác, điều này đòi hỏi bạn phải tính chính xác thời gian vận chuyển và theo dõi khả năng giao hàng của các dịch vụ vận chuyển mà bạn sử dụng. Việc này có thể khó thực hiện, và do đó, nhiều người bán chọn đã thiết lập thời gian vận chuyển lâu một cách không cần thiết cho hoạt động giao hàng tiêu chuẩn hoặc giới hạn các khu vực giao hàng nhanh, từ đó dẫn tới những cam kết ít thu hút hơn đôi với khách hàng. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển có thể đơn giản hóa quá trình này chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Bằng cách cho chúng tôi biết bạn gửi hàng từ đâu và bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển nào, Amazon sẽ áp dụng thời gian vận chuyển chính xác bằng cách sử dụng dữ liệu hiệu suất giao hàng mới nhất của hãng vận chuyển. Khi sử dụng tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển, bạn không còn cần phải tự tính toán hoặc theo dõi hiệu suất giao hàng của dịch vụ vận chuyển, và cam kết giao hàng của bạn sẽ chính xác và hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

Hiện nay, tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ tự động tính toán thời gian vận chuyển cho các tùy chọn vận chuyển do người bán tự hoàn thiện đơn hàng sau đây:

 • Vận chuyển tiêu chuẩn cho các kho nội địa và có trụ sở tại Trung Quốc.
 • Vận chuyển Prime với hình thức giao hàng một ngày và hai ngày từ các kho nội địa.
 • Dịch vụ vận chuyển cao cấp với dịch vụ giao hàng một ngày và hai ngày từ các kho nội địa.

Bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển

Các bước để bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển cho các sản phẩm tự hoàn thiện đơn hàng không phải Prime


 1. Từ menu thả xuống Cài đặt ở trên cùng bên phải của Seller Central, nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Đi tới thẻ Mẫu vận chuyển.
 3. Trên thẻ Mẫu vận chuyển, bạn có thể bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển trên:
  • Mẫu vận chuyển mới bằng cách nhấp vào Tạo mẫu vận chuyển mới, nhập Tên mẫu vận chuyển (ví dụ: “Vận chuyển đơn hàng tự hoàn thiện đơn hàng”) và chọn Theo mục hàng/Dựa trên trọng lượng hoặc Biên độ giá làm mô hình giá vận chuyển của bạn.
  • Các mẫu vận chuyển hiện có bằng cách chọn mẫu vận chuyển hiện có, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở bên phải màn hình.
 4. Bật nút Tự động hóa cài đặt vận chuyển.
 5. Chọn Địa điểm hàng gửi của bạn và nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn “Tôi muốn tự động hóa cài đặt vận chuyển tự hoàn thiện đơn hàng (không phải Prime) của tôi” và nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trên trang Tùy chọn tự động hóa vận chuyển tiêu chuẩn , bạn có thể bật thời gian vận chuyển tự động cho Vận chuyển tiêu chuẩn bằng cách:
  • Chọn các hãng vận chuyển và dịch vụ vận chuyển mà bạn hiện đang sử dụng trong phần Tùy chọn hãng vận chuyển .
  • Quản lý các khu vực vận chuyển tiêu chuẩn của bạn bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa trong phần Tùy chọn khu vực .
  • Nhấp vào Tiếp theo.
 8. Nếu bạn đang vận chuyển từ các kho nội địa, bạn có thể bật tính năng tự động hóa khu vực dịch vụ vận chuyển cao cấp cho hình thức giao hàng trong một ngày hoặc hai ngày đối với các đơn hàng tự hoàn thiện. Chọn các hãng vận chuyển và dịch vụ vận chuyển mà bạn sử dụng trong phần Tùy chọn hãng vận chuyển trên trang Tùy chọn tự động hóa vận chuyển cao cấp . Nhấp vào Tiếp theo.
 9. Xem lại tùy chọn tự động hóa cài đặt vận chuyển của bạn và nhấp vào Xác nhận.
 10. Xem lại và chỉnh sửa phí vận chuyển cho các khu vực vận chuyển của bạn.
 11. Nhấp vào Lưu mẫu.
 12. Chỉ định SKU tự hoàn thiện đơn hàng của bạn cho mẫu vận chuyển.

Tự động hóa cài đặt vận chuyển cho các sản phẩm Dịch vụ hoàn hiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime

Note: Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đủ điều kiện nhận Dịch vụ hoàn thành đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime.

 1. Từ menu thả xuống Cài đặt ở trên cùng bên phải của Seller Central, nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên thẻ Mẫu vận chuyển, bạn có thể bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển trên:
  • Các mẫu vận chuyển mới bằng cách nhấp vào Tạo mẫu vận chuyển mới, nhập Tên mẫu vận chuyển (ví dụ: “Vận chuyển đơn hàng tự hoàn thiện của tôi”) và chọn Theo mục hàng/Dựa trên trọng lượng hoặc theo Biên độ giá làm mô hình giá vận chuyển của bạn.
  • Các mẫu vận chuyển hiện có bằng cách chọn mẫu vận chuyển hiện có, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mẫu ở bên phải màn hình.
 3. Bật nút Tự động hóa cài đặt vận chuyển.
 4. Chọn Địa điểm hàng gửi của bạn và nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn “Tôi muốn tự động hóa cài đặt vận chuyển Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime” và nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn hãng vận chuyển và dịch vụ vận chuyển để giao hàng trong hai ngày và giao hàng trong một ngày Prime.
 7. Chọn giới hạn vùng giao hàng nếu cần. Giới hạn vùng giao hàng có thể giúp bạn quản lý chi phí vận chuyển. Ví dụ: nếu bạn chọn vùng 8 cho dịch vụ vận chuyển mặt đất UPS để giao hàng trong hai ngày, SSA sẽ tự động tính toán những khu vực vận chuyển mà UPS Ground có thể giao hàng trong hai ngày từ kho của bạn và trong phạm vi của Dịch vụ vận chuyển mặt đất UPS vùng 8. Hãy để giá trị mặc định của Amazon nếu bạn không có bất kỳ hạn chế khu vực vận chuyển nào. Nhấp vào Tiếp theo.
 8. Xem lại phạm vi Tự động hóa cài đặt vận chuyển Prime và nhấp vào Xác nhận.
 9. Xem lại và chỉnh sửa phí vận chuyển cho khách hàng không thuộc Prime. (Khách hàng Prime sẽ được miễn phí vận chuyển.)
 10. Nhấp vào Lưu mẫu.
 11. Chỉ định SKU Prime của bạn cho mẫu vận chuyển Prime.

Câu hỏi thường gặp về tự động hóa cài đặt vận chuyển

Đối với Vận chuyển tiêu chuẩn tự hoàn thiện đơn hàng

1. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển có cân nhắc các thay đổi về hiệu suất giao hàng của hãng vận chuyển để tính toán thời gian giao hàng không?

Amazon theo dõi hiệu suất giao hàng của hãng vận chuyển cho các hãng vận chuyển mà bạn sử dụng và duy trì thời gian vận chuyển chính xác từ địa điểm hàng gửi đến các địa điểm khác nhau của khách hàng.

Ngoài ra, khi bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển, tình trạng tài khoản của bạn được bảo vệ khỏi phản hồi tiêu cực do giao hàng trễ, và chúng tôi sẽ chặn phản hồi tiêu cực liên quan đến giao hàng trễ trên đơn hàng sử dụng tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển của bạn, miễn là:

 • Bạn đã vận chuyển các đơn hàng đúng thời hạn
 • Bạn đã cung cấp thông tin theo dõi hợp lệ
 • Bạn đã sử dụng cùng một dịch vụ vận chuyển (hoặc dịch vụ nhanh hơn) so với những dịch vụ đã được Tự động hóa cài đặt vận chuyển sử dụng để tính toán cam kết giao hàng, bạn có thể nhìn thấy thông tin này trên trang Chi tiết về đơn hàng và API đơn hàng.

2. Các yêu cầu hoàn thiện đơn hàng đối với các đơn hàng sử dụng tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển là gì?

Bạn dự kiến sẽ sử dụng một trong các dịch vụ vận chuyển mà bạn đã bật trên mẫu vận chuyển dành cho tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển mà có thể đáp ứng cam kết giao hàng cho đơn hàng sử dụng tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển của mình. Bạn có thể tìm thấy dịch vụ vận chuyển được sử dụng để tạo cam kết giao hàng cho các đơn hàng sử dụng tính năng tự động hóa cài đặt vận chuyển của mình trên trang Chi tiết về đơn hàng (hoặc API đơn hàng).

Bạn cũng có thể sử dụng Mua dịch vụ vận chuyển của Amazon để chọn bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào có khả năng đáp ứng cam kết giao hàng của mình. Xin lưu ý rằng tương tự như đơn hàng không phải là đơn hàng sử dụng tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển, chúng tôi sẽ theo dõi hiệu suất giao hàng của bạn và có thể bổ sung thêm thời gian vào cam kết giao hàng của bạn để bảo vệ khách hàng nếu tỷ lệ Giao hàng đúng hạn (OTD) của bạn không đáp ứng yêu cầu về OTD.

3. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển tính toán cam kết giao hàng như thế nào nếu tôi cho phép nhiều kho hàng trong các mẫu Tự động hóa cài đặt vận chuyển của mình?

Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ tính toán cam kết giao hàng cho mỗi kho và chọn kho có cam kết giao hàng nhanh nhất cho khách hàng (thường là gần nhất) để giúp ưu đãi của bạn trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng.

4. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển tính toán cam kết giao hàng như thế nào nếu tôi cho phép nhiều dịch vụ vận chuyển trong các mẫu Tự động hóa cài đặt vận chuyển của mình?

Đối với dịch vụ Vận chuyển tiêu chuẩn tự hoàn thiện đơn hàng, bạn có thể chỉ định các quy tắc ưu tiên dịch vụ vận chuyển cho các dịch vụ vận chuyển mà bạn đã cho phép trong mẫu Tự động hóa cài đặt vận chuyển. Ví dụ: bạn có thể chỉ định luôn chọn dịch vụ vận chuyển có thời gian giao hàng dài nhất (có thể có giá dịch vụ rẻ hơn) từ kho của bạn đến các địa điểm của khách hàng, hoặc bạn có thể kéo và thả để xếp hạng dịch vụ vận chuyển theo thứ tự tùy chọn của mình. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ tuân thủ các quy tắc này để chọn dịch vụ vận chuyển thích hợp và tạo ra cam kết giao hàng cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn và ví dụ xếp hạng này trong phần Ưu tiên dịch vụ vận chuyển của quy trình thiết lập Tự động hóa cài đặt vận chuyển, sau khi bạn bật Tự động hóa cài đặt vận chuyển trên mẫu vận chuyển.

5. Việc bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển có làm tăng chi phí vận chuyển của tôi không?

Không. Việc bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển không làm tăng chi phí của bạn hoặc đòi hỏi bạn phải sử dụng phương thức vận chuyển nhanh hơn vì tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ áp dụng thời gian vận chuyển của hãng vận chuyển dựa trên dịch vụ vận chuyển mà bạn đã chỉ định. Khi bạn nâng cấp mẫu vận chuyển hiện có của mình lên Tự động hóa cài đặt vận chuyển, mẫu sẽ phản ánh chính xác hơn về thời gian giao hàng bằng các dịch vụ vận chuyển mà bạn đã chọn và sử dụng.

6. Tôi có cần phải cấu hình lại phí vận chuyển của mình nếu tôi bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển không?

Không. Sau khi bạn bật tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển, tất cả các khoản phí vận chuyển của bạn sẽ vẫn giữ nguyên trên mẫu của bạn. Tính năng Tự động hóa cài đặt vận chuyển sẽ chỉ quản lý thời gian vận chuyển của bạn.

7. Nếu tôi thay đổi địa điểm hàng gửi hoặc dịch vụ vận chuyển, tôi có thể cập nhật cài đặt vận chuyển tự động của tôi không?

Có; bạn có thể cập nhật cài đặt vận chuyển tự động của mình bất cứ lúc nào. Chọn mẫu vận chuyển và nhấp vào Chỉnh sửa mẫu. Trong trang chỉnh sửa mẫu vận chuyển, nhấp vào Chỉnh sửa thông tin ở phía bên phải của nút chuyển đổi Tự động hóa cài đặt vận chuyển. Từ đó bạn có thể cập nhật địa điểm hàng gửi và dịch vụ vận chuyển của mình. Sau khi bạn nhấp vào Xác nhận, Amazon sẽ cập nhật cài đặt vận chuyển tự động của bạn dựa trên tùy chọn Tự động hóa cài đặt vận chuyển của bạn.

Câu hỏi thường gặp về tự động hóa cài đặt vận chuyển cho dịch vụ vận chuyển cao cấp Prime/Non-Prime

8. Amazon tự động hóa các khu vực Dịch vụ vận chuyển Prime hoặc dịch vụ vận chuyển cao cấp như thế nào?

Các khu vực đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển Prime hoặc cao cấp được tính toán tự động dựa trên vị trí lô hàng có thể đáp ứng trong vòng một ngày và hai ngày bằng cách sử dụng tùy chọn Tự động hóa cài đặt vận chuyển của bạn, bao gồm địa điểm hàng gửi, dịch vụ vận chuyển và giới hạn vùng giao hàng của bạn (chỉ dành cho tự động hóa khu vực Prime). Amazon cũng giúp bạn điều chỉnh các khu vực vận chuyển định kỳ dựa trên hiệu suất giao hàng dịch vụ vận chuyển mới nhất để đảm bảo tối đa phạm vi vận chuyển cao cấp Prime hoặc không phải Prime giao hàng đúng thời hạn.

Nếu bạn đã cho phép nhiều kho, các khu vực Dịch vụ vận chuyển cao cấp hoặc Prime sẽ bao gồm tất cả các địa điểm mà dịch vụ vận chuyển đã chọn của bạn có thể giao hàng từ mỗi địa điểm gửi hàng cho các đơn hàng Giao hàng trong hai ngày và một ngày.

9. Giới hạn vùng giao hàng cho Tự động hóa khu vực Prime là gì?

Giới hạn vùng giao hàng cho phép bạn kiểm soát chuẩn xác hơn các khu vực Prime. Nếu phạm vi 2 ngày đủ điều kiện của dịch vụ vận chuyển kéo dài trên nhiều khu vực, dẫn đến chi phí vận chuyển khác nhau theo khu vực, bạn có thể kiểm soát chi phí vận chuyển Prime bằng cách khớp các khu vực Prime với các khu vực giao hàng của hãng vận chuyển. Bạn có thể xác minh chi phí vận chuyển theo vùng trên trang web của hãng vận chuyển (UPS, FedEx, USPS). Nếu bạn không cần hạn chế vận chuyển Prime, bạn có thể để nguyên giá trị mặc định của Amazon. Lưu ý rằng huy hiệu chương trình Prime sẽ chỉ hiển thị cho khách hàng ở các khu vực mà dịch vụ vận chuyển của bạn có thể tiếp cận trong 1 hoặc 2 ngày kể từ địa điểm vận chuyển của bạn.

10. Tỷ lệ phần trăm phạm vi cung cấp dịch vụ được xác định như thế nào cho dịch vụ vận chuyển cao cấp Prime hoặc không phải Prime?

Phạm vi vận chuyển cao cấp Prime hoặc không phải Prime được tính theo tỷ lệ phần trăm dân số lục địa Hoa Kỳ nằm trong các khu vực Vận chuyển cao cấp Prime hoặc không phải Prime có thể thực hiện các dịch vụ vận chuyển đã chọn từ địa điểm hàng gửi của bạn.

11. Tại sao phạm vi Prime được Amazon xác định nhỏ hơn những gì tôi thường nhận được?

Chúng tôi kích hoạt một khu vực là Prime khi hãng vận chuyển được chọn có thể giao đúng giờ cho tất cả các mã zip trong khu vực đó. Nếu chúng tôi thấy rằng một số mã zip trong khu vực đó không thể được giao đúng giờ, chúng tôi có thể hủy kích hoạt khu vực đó là Prime để bảo vệ trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, khi tốc độ giao hàng của dịch vụ vận chuyển được cải thiện, một khu vực không phải Prime có thể được nâng cấp lên một khu vực Prime.

12. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể mua các dịch vụ vận chuyển được chỉ định trong tính năng Mua dịch vụ vận chuyển?

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển được chỉ định trong Mua dịch vụ vận chuyển nếu bạn:

 • Đã mua nhãn vận chuyển đúng giờ và trước thời gian nhận hàng cho dịch vụ vận chuyển; hoặc
 • Chọn cùng một địa điểm vận chuyển trong Mua dịch vụ vận chuyển như các địa điểm được xác định trên mẫu vận chuyển tự động của bạn.

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn thực hiện tất cả các yêu cầu và vẫn không thể mua được dịch vụ vận chuyển ưu tiên của bạn trên Mua dịch vụ vận chuyển, bạn có thể mua nhãn vận chuyển bên ngoài Mua dịch vụ vận chuyển. Khi mua nhãn vận chuyển bên ngoài Mua dịch vụ vận chuyển, hãy đảm bảo rằng dịch vụ vận chuyển đã chọn có thể giao sản phẩm đúng thời hạn. Đối với các đơn hàng Prime được giao đúng thời hạn, chúng tôi sẽ tự động đảm bảo các đơn hàng đó không được tính vào chỉ số của tính đủ điều kiện Mua dịch vụ vận chuyển của bạn và loại bỏ chúng khỏi báo cáo lỗi của bạn. Có thể mất tối đa 4 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng để thay đổi được thể hiện trên tài khoản của bạn. Nếu bạn tiếp tục nhìn thấy các đơn hàng trên báo cáo lỗi của bạn sau 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates