Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí bán hàng trên mỗi mục hàng

Các tên khác cho khoản phí này: Phí khóa sổ cố định

Người bán đã đăng ký Loại phí tài khoản cá nhân phải trả một khoản phí bán hàng trên mỗi mục hàng được bán ra trong cửa hàng Amazon, ngoài bất cứ khoản phí áp dụng nào khác.

Các chi tiết cụ thể của chương trình: Các thông tin chi tiết, tính toán, hoặc mức phí cho khoản phí này khác nhau nếu ghi danh vào các chương trình sau. Truy cập trang Trợ giúp dành riêng cho chương trình để biết thêm thông tin.

Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp

Loại phí tài khoản cá nhân

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của khách hàng được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị được bán. Mức phí cố định, riêng biệt.

Các giá trị được sử dụng để tính phí

Các đơn vị đã bán Số lượng đơn vị bạn đã bán cho một đơn hàng nhất định.

Bảng chi phí

Phí bán hàng trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ áp dụng cho tất cả người bán có Loại phí tài khoản cá nhân. Mức phí này là $0,99 cho mỗi đơn vị sản phẩm được bán.

Ví dụ về phí

Nếu người bán đăng ký Loại phí tài khoản cá nhân bán hai mục hàng trong hàng lưu kho của mình, họ sẽ bị tính phí một lần là $0,99 cho mỗi mục hàng, tổng cộng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm là $1,98.

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào phí trên mỗi đơn vị sản phẩm cho loại phí tài khoản cá nhân sẽ tốt hơn Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp?

Với mức phí thanh toán ngay là $0.99 trên mỗi mục hàng, bạn sẽ cần hơn 40 lượt bán hàng mỗi tháng để bù đắp phí đăng ký $39,99 cho kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp (40 x $0.99 phí bán hàng trên mỗi đơn vị sản phẩm = $39,60). Nếu bạn thực hiện ít hơn 40 lượt bán hàng mỗi tháng hoặc nếu doanh số của bạn biến động theo mùa, Loại phí tài khoản cá nhân có thể phù hợp với bạn.

Tôi có thể hạ cấp thành Loại phí tài khoản cá nhân nếu tôi đang sử dụng Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp không?

Có, bất cứ lúc nào bạn đều có thể chọn hạ cấp từ Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp thành loại phí tài khoản cá nhân. Việc hạ cấp từ kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp xuống loại phí tài khoản cá nhân có thể dẫn đến sự thay đổi trong chu kỳ thanh toán của bạn. Vui lòng tham khảo Chuyển sang Loại phí tài khoản cá nhân để biết thêm chi tiết.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates