Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt

Tính năng Tối ưu thời gian chuyển do người bán đặt (OST) giúp cung cấp thông tin về thời gian giao hàng một cách nhanh hơn và chính xác hơn đối với những đơn hàng vận chuyển tiêu chuẩn do người bán tự hoàn thiện. Tính năng này sử dụng lịch sử dữ liệu vận chuyển của hãng vận chuyển để chủ động tính toán và điều chỉnh thời gian vận chuyển giữa vị trí kho hàng mặc định của người bán tới địa điểm của khách hàng. Khi bật tính năng này trên mẫu vận chuyển tiêu chuẩn, người bán có thể ước lượng chính xác hơn thời gian hẹn giao hàng cho khách hàng khi dùng hãng vận chuyển được chọn.

Hiện tại, chỉ những người bán nhận được lời mời mới có thể sử dụng tính năng OST.

Important: Đừng quên cập nhật chính xác địa chỉ gửi hàng mặc định của bạn, vì tính năng OST sẽ sử dụng địa chỉ kho hàng vận chuyển mặc định của bạn (địa chỉ vận chuyển mặc định) và địa chỉ của khách hàng để ước tính thời gian vận chuyển. Bạn có thể tham khảo phần CÂU HỎI THƯỜNG GẶP dưới đây để tìm hiểu thêm về cách cập nhật địa chỉ gửi hàng mặc định.

Cách bật tính năng OST

Để bật tính năng OST, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Trong Cài đặt trên Seller Central, nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
  2. Trên trang Cài đặt vận chuyển, điều hướng đến Mẫu vận chuyển.
  3. Để bật tính năng dành cho mẫu vận chuyển hiện có, hãy nhấp vào Chỉnh sửa mẫu và cuộn xuống đến Tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt và bật nút chuyển đổi.
  4. Để bật tính năng OST cho mẫu mới, hãy nhấp vào Tạo mẫu vận chuyển mới và cuộn xuống đến Tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt và bật nút chuyển đổi.
  5. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn cho mẫu vận chuyển.

Note: Tính năng OST chỉ giới hạn trong cài đặt vận chuyển tiêu chuẩn do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về tính năng tối ưu thời gian chuyển do người bán đặt

Lợi ích của việc bật tính năng OST này là gì?

Khách hàng mong muốn tốc độ giao hàng nhanh hơn và có nhiều khả năng sẽ mua sản phẩm có thời gian giao hàng dự kiến nhanh hơn. Các sản phẩm có thời gian giao hàng dự kiến nhanh hơn cũng có nhiều khả năng trở thành ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm. Bằng cách bật tính năng OST trong các mẫu vận chuyển của bạn, bạn sẽ có cơ hội cung cấp thời gian giao hàng chính xác hơn (và do đó nhanh hơn) cho khách hàng.

Tôi có cần bật lại tính năng OST trong các mẫu vận chuyển mỗi khi tôi thay đổi địa chỉ vận chuyển mặc định của mình không?

Không. Khi bạn đã bật tính năng tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt trên mẫu vận chuyển, Amazon sẽ tự động sử dụng địa chỉ vận chuyển mặc định mới nhất của bạn để ước tính thời gian giao hàng tới khách hàng. Bạn không cần phải bật lại tính năng này trong mẫu vận chuyển sau khi bạn thay đổi địa chỉ vận chuyển mặc định.

Tôi có thể chỉnh sửa địa chỉ vận chuyển mặc định của tôi bằng cách nào?

Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ vận chuyển mặc định của mình bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào menu thả xuống Cài đặt ở trên cùng bên phải của Seller Central.
  2. Nhấp vào Cài đặt vận chuyển. Trên trang Cài đặt vận chuyển, điều hướng đến Cài đặt vận chuyển chung.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải của phần Địa chỉ vận chuyển mặc định.
  4. Chọn địa chỉ bạn muốn đặt làm địa chỉ vận chuyển mặc định mới hoặc nhấp vào Thêm địa chỉ mới để thêm địa chỉ gửi hàng mới.
  5. Nhấp vào Lưu.

Tôi có thể sử dụng tính năng OST cho mẫu vận chuyển tiêu chuẩn đã áp dụng Tự động cài đặt vận chuyển (SSA) được không?

Không. Không nhất thiết phải sử dụng tính năng OST cho các mẫu vận chuyển mà bạn đã bật SSA.

Tôi có thể chọn không sử dụng tính năng OST bằng cách nào?

Bạn có thể chọn không sử dụng vào bất kỳ lúc nào bằng cách tắt nút chuyển đổi Tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt trên các mẫu vận chuyển của bạn.

Nếu đã chọn không sử dụng, tôi có thể chọn sử dụng lại không?

Có. Bạn có thể chọn sử dụng lại bất cứ lúc nào bằng cách bật nút chuyển đổi Tối ưu thời gian vận chuyển do người bán đặt trên các mẫu vận chuyển của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates