Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các hình ảnh biến thể

Hình ảnh hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm có ảnh CHÍNH hiển thị trong kết quả tìm kiếm và là hình ảnh đầu tiên hiển thị trên trang. Hình ảnh bổ sung được gọi là Hình ảnh biến thể. Hình ảnh biến thể hiển thị sản phẩm đang được sử dụng hoặc trong môi trường, ở các góc độ khác nhau hoặc các tính năng của sản phẩm.

Bạn nên cung cấp ít nhất sáu hình ảnh rõ ràng, có đầy đủ thông tin và hấp dẫn. Hình ảnh có chất lượng tốt giúp khách hàng dễ dàng đánh giá sản phẩm.

Khi sử dụng Trình quản lý hình ảnh để tải hình ảnh lên trang chi tiết sản phẩm, các loại hình ảnh chọn sẵn bổ sung sẽ được khuyến nghị cho sản phẩm của bạn dựa trên hướng dẫn về quy cách đối với danh mục sản phẩm. Nếu bạn muốn thêm biến thể không được chọn sẵn, hãy chọn biểu tượng mũi tên thả xuống bên cạnh tên biến thể để thay thế bằng mã biến thể khác.

Mô tả về các biến thể khác nhau và mã 4 ký tự của chúng có trong bảng sau đây.

Loại hình ảnh Mô tả Mã biến thể
Ảnh chính Dùng cho Ảnh chính. Ảnh chính hiển thị trong tìm kiếm và duyệt tìm và là ảnh chính trên trang chi tiết sản phẩm của bạn. CHÍNH
Ảnh chụp bảng màu SWCH hiển thị trong hình thu nhỏ bên dưới hoặc ở bên phải của hình ảnh lớn hơn trên trang thông tin chi tiết. Thông thường, một hình ảnh mẫu màu để sử dụng trên các trang thông tin chi tiết cung cấp nhiều phiên bản của sản phẩm. Nếu SWCH không tồn tại, ảnh CHÍNH sẽ được sử dụng làm ảnh thu nhỏ. SWCH
Ảnh chụp một phần Dùng để hiển thị ở các góc bổ sung, sản phẩm đang được sử dụng, ảnh chụp màn hình, phụ kiện hoặc chi tiết về sản phẩm PT01, PT02, PT03, v.v. đến PT99
Ảnh nội thất Thường sử dụng cho các trang sách mẫu IN01, IN02, IN03, v.v. đến IN99
Ảnh chụp góc Dùng để hiển thị thêm các góc hoặc cạnh của sản phẩm TOPP, BOTT, LEFT, RGHT, FRNT, BACK, SIDE
Ảnh chụp đôi Dùng để hiển thị một đôi giày hoặc sản phẩm tương tự theo đôi PAIR
Ảnh chụp thông tin Dùng để hiển thị nhãn thông tin dinh dưỡng và thành phần FACT
Hướng dẫn năng lượng Dùng để hiển thị hình ảnh hướng dẫn năng lượng EEGL
Giải thưởng Kết quả kiểm tra, giải thưởng và giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm phải được tải lên dưới dạng AW01, AW02, v.v. Cách này đảm bảo giải thưởng sẽ được hiển thị trong phần Giải thưởng được chỉ định đặc biệt trên trang. Lưu ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc bản quyền đối với các giải thưởng này. AW01, AW02 đến AW99
Hình ảnh sản phẩm may mặc xếp gọn hoặc nằm phẳng Dùng để cho thấy toàn bộ mục hàng may mặc không có người mặc ở dạng xếp gọn hoặc nằm phẳng FL01

Mã hình ảnh biến thể được sử dụng bổ sung khi đặt tên các tệp để sử dụng với công cụ Tải lên hình ảnh hàng loạt. Để biết thêm thông tin về quy trình Tải lên hình ảnh hàng loạt, hãy truy cập Đặt tên cho tệp hình ảnh của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates